Phương án tuyển sinh Cao đẳng y tế Thái Bình năm 2015

Trường cao đẳng y tế Thái Bình công bố phương án tuyển sinh năm 2015 với tổng 650 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Trường cao đẳng y tế Thái Bình thông báo đề án tuyển sinh năm 2015

Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (CYE) sử dụng hai phương thức tuyển sinh để tuyển sinh Cao đẳng  chính quy:

Nhà trường tổ chức thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

-     Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

-     Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT và dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, THPT.

Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Phương thức 1

1.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2015, cụm thi do các trường đại học chủ trì, chiếm 100% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của CYE hàng năm

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển : dựa vào kết quả thi môn văn hóa với các  ngành sau:

I

CÁC NGÀNH BẬC ĐH CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

NHÓM CÁC MÔN HỌC

CHỈ TIÊU/

TỔNG CHỈ TIÊU

1

Điều dưỡng

52720501

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai Tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

400/400

2

Dược

52900107

200/200

3

Xét nghiệm y học

52720332

50/50

 1.1.2. Tiêu chí xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ chính quy:

- Điểm từng môn thuộc nhóm môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục quy định trở lên (theo từng năm, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia).

- Chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi tổ hợp mới tối đa chiếm 25% tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành học

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thuộc các nhóm môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Thời gian và quy trình xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ và các quy định kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức 2: ( Khi phương án 01 chưa đủ chỉ tiêu) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của cả năm lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT.

2.1 Ngành tuyển, phương thức tuyển của ngành:

 

I

CÁC NGÀNH BẬC CĐ CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP 3 MÔN

ĐIỀU KIỆN XÉT

1

Điều dưỡng

52720501

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai Tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên.

2

Dược

52900107

3

Xét nghiệm y học

52720332

2.2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển (Tổ hợp 3 môn)  =  ∑ môn 1 + ∑ môn 2 + ∑môn 3 + Điểm ưu tiên

* Ghi chú:

- Chế độ ưu tiên được thực hiện theo đúng Quy định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

- Nhà trường xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2.3. Hồ sơ xét tuyển:

-  Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của Ban tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

-  Bản sao có chứng thực học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tạm thời  đối với thí sinh  vừa tốt nghiệp.

- Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh).

-  4 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

2.4. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh, Ban Thanh tra công tác tuyển sinh.

- Bước 2: Nhập liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn theo nhóm các môn xét tuyển, đối tượng, khu vực…).

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ xét tuyển của thí sinh trước khi xét tuyển.

- Bước 4: Họp Hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển.

- Bước 5: Tổ chức xét tuyển.

- Bước 6: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

- Bước 7: Tổ chức hậu kiểm sau khi thí sinh trúng tuyển.

2.5.  Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển, thời gian gian xét tuyển và công bố kết quả:

3.2.5.1. Hình thức

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường  CĐYT Thái Bình.

-  Gửi  qua đường bưu điện.

3.2.5.2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng  Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, số 290, phố Phan Bá Vành, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 036.3601262

3.2.5.3. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.

3.2.5.4. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả:Ngay sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên theo phương án 1

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển dự kiến: Từ 01 tháng 10 đến tháng 15 tháng 10.

- Công bố kết quả xét tuyển: Chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt xét tuyển ( Có lịch cụ thể theo từng năm).

- Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong cùng khoảng thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị xét tuyển như nhau, kết quả xét tuyển không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

3.3. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh:

- Việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc lấy kết quả từ cao đến thấp (đối với các thí sinh đã được ngưỡng điều kiện xét tuyển) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Ban Thanh tra công tác tuyển sinh trực thuộc Ban Giám hiệu hoạt động độc lập, giám sát việc thực hiện công tác xét tuyển, đảm bảo công bằng cho thí sinh tham gia xét tuyển theo đúng phương thức đã đề ra.

- Kiểm tra, đối chiếu bản chính học bạ THPT.

- Công khai quy định xét tuyển, quy trình xét tuyển.

- Thực hiện hậu kiểm tra sau khi gọi nhập học ( học kỳ I năm thứ nhất)

- Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về xét tuyển và có hình thức khen thưởng đối với những cán bộ thực hiện nghiêm túc quy định xét tuyển hoặc phát hiện những hiện tượng, trường hợp tiêu cực.  

- Thí sinh trúng tuyển nhập học được đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

DỰA TRÊN HỌC BẠ NĂM HỌC LỚP 12 NĂM 2015

 

CÁC NGÀNH BẬC CĐ CHÍNH QUY

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP 3 MÔN

ĐIỀU KIỆN XÉT

 

 

Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT dưới đây để đăng ký xét tuyển

Điều dưỡng

 

52720501

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai Tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ ( Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Dược

 

52900107

Xét nghiệm y học

52720332

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015

Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

Môn học cả năm lớp 12 THPT

Chỉ tiêu dự kiến

Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

CYE

 

 Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia dưới đây để đăng ký xét tuyển 

Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT dưới đây để đăng ký xét tuyển

650

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển:

+ Xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn trong tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từng môn theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Xét tuyển dựa trên kết quả cả năm học lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn thí sinh chọn. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển đạt từ 6,5 điểm

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

Điều dưỡng

 

52720501

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

Dược

 

52900107

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

+ + Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

Xét nghiệm y học

 

52720332

* Hai tổ hợp cũ:

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

*Hai tổ hợp mới:

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

+ Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Toán, Vật lý, Hóa học

+ Toán, Sinh học, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

+ Toán, Hoá, Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

 

 

 trở lên.

 Nguồn Cao đẳng y tế Thái Bình

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

12 bình luận: Phương án tuyển sinh Cao đẳng y tế Thái Bình năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH