Phương án tuyển sinh Đại học công nghiệp Vinh năm 2015

Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, dựa vào điểm quá trình học tập các tổ hợp môn xét tuyển.

Tổng chỉ tiêu năm 2015: ĐH: 2000; CĐ: 1000
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
150
Công nghệ kĩ thuật nhiệt

D510206 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
150
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
300
Công nghệ thông tin

D480201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
200
Công nghệ thực phẩm

D540101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lí, Sinh học;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
250
Công nghệ kĩ thuật hoá học

D510401 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lí, Sinh học;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
150
Kế toán

D340301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
250
Quản lý công nghiệp

D510601 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;
200
Quản trị khách sạn

D340107 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;
200
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật nhiệt

C510206 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ thông tin

C480201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ thực phẩm

C540102 - Toán, Vật lí, Hóa học;
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Công nghệ kĩ thuật hoá học

C510401 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lí, Sinh học;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
50
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Quản lý công nghiệp

C510601 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;
150
Quản trị khách sạn

C340107 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh;
150
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Phương thức TS:
+ Trình độ đại học: 40%  Trường  tuyển  sinh  dựa vào  kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp các môn  thi  đạt  ngưỡng  tối  thiểu  do
Bộ quy định. 60%  Trường  tuyển  sinh  dựa  vào  thí sinh  tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT với tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng như sau:
-> Tổng điểm ba môn của 5 kỳ:2 kỳ lớp 10; 2 kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05  học  kỳ)  đối  với  thí  sinh  hệ  Đại học đạt 90 điểm trở lên.
->Hạnh  kiểm  lớp  12  xếp  loại  Khá trở lên.
+ Trình độ cao đẳng:
40%  Trường  tuyển  sinh  dựa  vào  kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp các môn  thi  đạt ngưỡng  tối  thiểu  do Bộ quy định.
60%  Trường  tuyển  sinh  dựa  vào  thí sinh  tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT với tổ hợp các môn xét tuyển tướng ứng.
-> Tổng điểm ba môn của 5 kỳ:  2 kỳ lớp 10; 2 kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05  học  kỳ)  đối  với  thí sinh  hệ  Cao đẳng đạt 82,5 điểm trở  lên. -> Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
- Thời  gian nộp hồ  sơ đăng ký  xét tuyển:
+ Đợt  1:  10/03/2015 - 30/6/2015  đối với  học  sinh  đã  tốt  nghiệp  THPT  từ năm 2014 về trước

+ Đợt 2: Từ 10/08/2015 - 15/11/2015 đối  với  thí  sinh  đã  tốt  nghiệp  THPT năm 2015 trở về trước.
- Các thông tin khác:

+ Nhà trường có KTX cho những sinh viên ở xa
+ Được hưởng  chế độ  chính  sách do nhà nước quy định.
+ Được  cấp  học  bổng  do  các  doanh nghiệp tài trợ.
+ Được giới thiệu, ký kết việc làm.
+  Được  học  tập  trong  môi  trường năng động.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

3 bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học công nghiệp Vinh năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH