Phương án tuyển sinh Đại học Kiểm sát năm 2015

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo đề án tuyển sinh Đại học chính quy ngành luật năm 2015, cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH: 

1. Chỉ tiêu, phân bổ chỉ tiêu, khối tuyển sinh năm 2015

1.1.1. Số lượng dự kiến400

1.1.2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

+ Khu vực các tỉnh phía Nam từ Huế trở vào:50% chỉ tiêu;

Khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Trị trở ra:50% chỉ tiêu.

1.1.3. Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh

Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành học trong cả nước; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

1.1.4. Tổ hợp môn thi (Khối thi tuyển sinh)

- Khối A: Toán, Vật lý, Hóa học;

- Khối C: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Khối D1: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán;

- Khối A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi

2.2.1. Đối tượng

-Đối tượng tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của VKSND tối cao hoặc có giấy chứng nhận sơ tuyển của các cơ quan Công an, Quân đội có thẩm quyền cấp năm 2015.

2.2.2. Điều kiện đăng xét tuyển

a. Về học lực

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học PTTH có học lực từ loại trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2014 - 2015 thì lấy kết quả học tập năm học 10, 11 và học kỳ I năm lớp 12.

b. Về độ tuổi

Thí sinh dự thi không quá 22 tuổi; riêng thísinh là người dân tộc thiểu số không quá 24 tuổi (tính đến năm dự thi) .

c. Tiêu chuẩn chính tr

Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

d. Về tiêu chuẩn sức khỏe

Người dự thi phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Về chiều cao: Từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ; đối với thísinh thuộc vùng KV1, thí sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 (hai) cm về chiều cao.

- Về cân nặng: Từ 50kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

3. Phương thức tuyển sinh

- Sơ tuyển các điều kiện về sức khỏe, lý lịch theo quy định của VKSNDTC. Thời gian, hồ sơ sơ tuyển và việc tổ chức sơ tuyển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ thông báo trên website Trường trước 30/01/2015.

Thí sinh đạt sơ tuyển để xét tuyển vào các Học viện, Trường đại học thuộc ngành Công an, Quân đội năm 2015 được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2015.

-Việc tuyển sinh được tiến hành theo ba bước:

Bước 1: Đăng ký môn thi

Thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cần đăng ký thêm môn thi theo khối thi mà Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã công bố tại tiểu mục 1.1.4 phía trên trong Đề án này để thi cùng kỳ thi THPT Quốc Gia. Đối với thí sinh dự thi khối D1, A1 thuộc trường hợp có chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ, nếu có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vẫn phải đăng ký dự thi môn Tiếng Anh.

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp PTTH các năm trước nếu có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thi phải đăng ký thi các môn thi theo khối thi đã được công bố tiểu mục 1.1.4 phía trên trong Đề án này và thi theo phương án thi THPT Quốc Gia ban hành theo Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Xét kết quả điểm thi ba môn theo khối

Điểm chuẩn đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo từng khối sẽ được nhà trường công bố theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không thấp hơn ngưỡng xét tuyển tối thiểu với từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển (kết quả điểm thi) của những thí sinh đã đăng ký dự thi đại học năm 2015 và tham gia dự thi tại các cụm thi do các trường đại học, học viện tổ chức thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Xét thí sinh vào phỏng vấn và phỏng vấn

+ Xét thí sinh vào vòng phỏng vấn: Thí sinh thuộc diện xét để tham gia phỏng vấn sau khi có kết quả thi tuyển sinh phải đảm bảo các điều kiện: Thí sinh có kết quả điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và bằng hoặc cao hơn điểm mà Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xác định theo từng khối thi trên cơ sở cân đối chỉ tiêu phân bổ cho các khu vực, khối thi và tỷ lệ Nam, Nữ. Điểm ưu tiên cộng cho thí sinh được tính theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm Hội đồng tuyển sinh xét. Số lượng thí sinh lấy vào vòng phỏng vấn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh không quá 20%.

+ Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp để xác định khả năng tư duy, phân tích, lập luận, xử lý tình huống và khả năng giao tiếp. Việc phỏng vấn được tiến hành bởi một hội đồng do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thành lập. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào những kiến thức khoa học xã hội đã được học, những câu hỏi về những vấn đề chính trị, thời sự của đất nước, các tình huống ứng xử….Việc chấm điểm phỏng vấn bằng phiếu, thể hiện đầy đủ các tiêu chí và tính điểm cho từng tiêu chí.

4Điểm trúng tuyển và thời gian xét tuyển

- Điểm xét tuyển là tổng điểm của kết quả thi theo kỳ thi THPT Quốc gia với từng khối thicộng với điểm phỏng vấn trực tiếp và được quy đổi về thang điểm 10 (làm tròn đến 0,05), trong đó điểm phỏng vấn trực tiếp chiếm 15%, điểm thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 chiếm 85%.

- Việc xác định điểm trúng tuyển trên cơ sở lấy điểm từ cao xuống thấp (thang điểm 10) đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tính hợp lý của các khối thi, tỷ lệ Nam, Nữ, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các khu vực (Khu vực các tỉnh phía Nam có điểm chuẩn riêng, khu vực các tỉnh phía Bắc có điểm chuẩn trúng tuyển riêng).

- Thời gian xét tuyển đại học ngành luật hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Nộp hồ sơ sơ tuyển

a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển tuyển đến ngày 20/3/2015.

Thời hạn tổ chức sơ tuyển: Đến hết ngày 31/3/2015

b. Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện) nơi thường trú của thí sinh.

c.Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm:

·Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Thí sinh tải mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn).Trongđơn phải có cam kết nếu trúng tuyển thi sau khi tốt nghiệp sẽ công tác tại ngành Kiểm sát nhân dân theo sự phân công của VKSNDTC.

·Lý lịch tự khai (mẫu lý lịch tự khai được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch.

·Bản trích sao kết quả học tập (mẫu trích sao kết quả học tập được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

·Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

·Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

Thí sinh nộp đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định sẽ được Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cấp giấy hẹn sơ tuyển.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh phải gửi kèm Phiếu sơ tuyển do Viện kiểm sát cấp huyện nơi thí sinh đến sơ tuyển cấp hoặc Phiếu sơ tuyển (bản chính) của cơ quan Công an, Quân đội có thẩm quyền nơi thí sinh đã được sơ tuyển cấp. Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học tại tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Trường hợp nộp qua đường bưu điện thì phải gửi theo đường chuyển phát nhanh và thời gian nộp hồ sơ được tính theo ngày, giờ của dấu bưu điện.

Nguồn: Đại học kiểm sát Hà Nội

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

30 bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Kiểm sát năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH