Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2015

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2015 tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia (tại cụm thi các trường đại học chủ trì). Ngưỡng điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đại học Nội vụ công bố phương án tuyển sinh năm 2015

Tổng chỉ tiêu: 1900 (Cơ sở 1: ĐH-1200, CĐ-220; Cơ sở 2: ĐH-400, CĐ: 80)
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Khoa học thư viện

D320202 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
100
Quản trị văn phòng

D340406 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
250
Lưu trữ học

D320303 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
150
Quản trị nhân lực

D340404 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
250
Quản lý nhà nước

D310205 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
300
Quản lý văn hóa

D220342 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
150
Lưu trữ học
Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam - Đà Nẵng
D320303 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
60
Quản trị nhân lực
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
D340404 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
80
Khoa học thư viện
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
D320202 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
60
Quản trị văn phòng
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
D340406 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
60
Quản lí văn hoá
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
D220342 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
60
Quản lý nhà nước
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
D310205 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
80
Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Dịch vụ pháp lý
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng  
C380201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
20
Quản trị nhân lực
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
C340404 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
20
Quản trị văn phòng
Đào tạo tại cơ sở Quảng Nam - Đà Nẵng
C340406 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
40
Quản lý văn hoá

C220342 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
20
Khoa học thư viện

C320202 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
20
Lưu trữ học

C320303 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
25
Quản trị văn phòng

C340406 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
60
Thư ký văn phòng

C340407 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
25
Dịch vụ pháp lý

C380201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
25
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
20
Quản trị nhân lực

C340404 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
-Toán, Ngữ văn, Lịch sử.
25
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Thông tin khác:
- Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì, Trường tổ chức sơ tuyển hồ sơ của thí sinh trước khi xét tuyển.
- Ghi chú: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp đủ điều kiện và có nguyện vọng được học Liên thông lên bậc Đại học, Cao đẳng cùng hệ đào tạo.

Nguồn: Đại học Nội vụ Hà Nội

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH