Phương án tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2015

Năm 2015, Đại hoc Quang Trung tổ chức xét tuyển theo 2 hình thức. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Phương thức xét tuyển của đại học Quang Trung là dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và dựa vào kết quả học tập THPT các môn thuộc khối thi của ngành xét tuyển.

II. Phương án tuyển sinh:

1. Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Quang Trung áp dụng theo quy định của Luật Giáo dục đại học chọn  phương thức tuyển sinh là xét tuyển như sau:

-  Vừa xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Vừa xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học trung học phổ thông để tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy theo quy định của Đề án tuyển sinh riêng của Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận là phù hợp.

1.1.  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1.1.1.  Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

a. Thí sinh thi kỳ thi THPT Quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì để tuyển 50% chỉ tiêu (gồm 600 chỉ tiêu đại học, 600 chỉ tiêu cao đẳng) trong tổng chỉ tiêu năm 2015 của Trường đại học Quang Trung  theo khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng;

b. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực;

c. Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí dự thi hoặc xét tuyển theo quy định hiện hành;

d. Căn cứ vào chỉ tiêu và khối thi xét tuyển theo từng ngành, trường công bố điểm chuẩn và gọi thí sinh nhập học theo thời gian quy định của trường đăng ký trong Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.

1.1.2. Chỉ tiêu và ngành thi, xét tuyển:

a. Quy định môn thi thuộc khối thi dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia:

 

 

Khối xét tuyển

Kết quả  kỳ thi THPT Quốc gia

 

Ngưỡng điểm xét tuyển

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Đại học

Cao đẳng

Khối A

Toán

 

Hóa

Do Bộ GD-ĐT quy định

Do Bộ GD-ĐT quy định

Khối A1

Toán

 

Ngoại ngữ

Do Bộ GD-ĐT quy định

Do Bộ GD-ĐT quy định

Khối B

Toán

 

Sinh

Hóa

Do Bộ GD-ĐT quy định

Do Bộ GD-ĐT quy định

Khối D1

Toán

 

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Do Bộ GD-ĐT quy định

Do Bộ GD-ĐT quy định

 

 

 

b. Chỉ tiêu, khối thi và ngành xét tuyển:

Trường Đại học Quang Trung dự kiến dành 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2015, cụ thể 1200 chỉ tiêu (600 chỉ tiêu đại học, 600 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển vào đại học, cao đẳng dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia ở cụm thi trường đại học chủ trì theo khối thi, khu vực và đối tượng để xét tuyển như trên. Cụ thể như sau:

TT

Ngành đào tạo

Khối thi

Đại học

Cao đẳng

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã ngành

Chỉ tiêu

01

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

D480201

75

C480201

150

02

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A, A1, D1

D510103

100

C510103

150

03

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

D340101

75

C340101

100

04

Kế toán

A, A1, D1

D340301

75

C340301

100

05

Tài chính-Ngân hàng

A, A1, D1

D340201

75

C340201

100

06

Kinh tế nông nghiệp

A, B, A1, D1

D620115

100

 

 

07

Kinh tế

A, A1, D1

D310101

50

 

 

08

Ngôn ngữ Anh

 D1

D220201

50

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

600

 

600

 

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển:

a. Thí sinh có kết quả từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên;

b. Điểm trúng tuyển  không nhân hệ số điểm môn thi;

c. Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

d. Nguyên tắc xét tuyển chung là lấy thí sinh có kết quả điểm thi cao (kể cả cộng điểm ưu tiên đối tượng và khu vực) trở xuống tới ngưỡng quy định cho đủ chỉ tiêu.

1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

          Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1.2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học trung học phổ thông.

1.2.1. Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT.

- Ngưỡng xét tuyển vào đại học, cao đẳng (kí hiệu là Sk)  là tổng số điểm của 3 môn theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký xét tuyển đối với mọi thí sinh được tính theo công thức sau:            

Sk  =    18 điểm đối với đại học;  16,5 điểm đối với cao đẳng.  

      Trong đó, Sklà ngưỡng xét tuyển của thí sinh thứ k; xi là điểm cuối năm của môn học thứ i lớp 12 thuộc 3 môn học theo khối thi xét tuyển của ngành học; Đối với mọi thí sinh dự tuyển hệ đại học, ngưỡng xét tuyển Skphải đạt từ 18 điểm trở lên (Sk  18 điểm); đối với mọi thí sinh dự tuyển hệ cao đẳng, ngưỡng xét tuyển Skphải đạt từ 16,5 điểm trở lên (Sk  16,5 điểm).

Cụ thể như sau:

Quy định môn thi thuộc khối thi thí sinh đăng ký xét tuyển dựa

Vào kết quả Học bạ THPT (điểm cuối năm lớp 12): 

 

Khối xét tuyển

Điểm cuối năm lớp 12 theo học bạ THPT

Ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu

( tổng điểm 3 môn)

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Đại học

Cao đẳng

Khối A

Toán

 

Hóa

18,0

16,5

Khối A1

Toán

 

Ngoại ngữ

18,0

16,5

Khối B

Toán

 

Sinh

Hóa

18,0

16,5

Khối D1

Toán

 

Ngoại ngữ

Ngữ văn

18,0

16,5

 1.2.2.Chỉ tiêu và ngành xét tuyển:

 Trường Đại học Quang Trung dự kiến dành 50% tổng chỉ tiêu của trường năm 2015, cụ thể 1200 chỉ tiêu (600 chỉ tiêu đại học, 600 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp phổ thông dựa vào kết quả học tập điểm cuối năm lớp 12  theo Học bạ Trung học phổ thông theo khối thi của ngành xét tuyển. Cụ thể như sau:

 TT

Ngành đào tạo

Khối thi

Đại học

Cao đẳng

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã ngành

Chỉ tiêu

01

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

D480201

75

C480201

150

02

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A, A1, D1

D510103

100

C510103

150

03

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

D340101

75

C340101

100

04

Kế toán

A, A1, D1

D340301

75

C340301

100

05

Tài chính-Ngân hàng

A, A1, D1

D340201

75

C340201

100

06

Kinh tế nông nghiệp

A, B,A1, D1

D620115

100

 

 

07

Kinh tế

A, A1, D1

D310101

50

 

 

08

Ngôn ngữ Anh

 D1

D220201

50

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

600

 

600

1.2.2.  Tiêu chí xét tuyển:

a. Điểm xét tuyển (kí hiệu Đk):

Điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo khối thi (kí hiệu là Đk) của ngành xét tuyển đối với thí sinh được tính theo công thức sau:            

                  Đk = Sk+ Điểm ưu tiên =  + Điểm ưu tiên  18 điểm + điểm ưu tiên đối với đại học;  16,5 điểm + điểm ưu tiên đối với cao đẳng  

     Trong đó, Đklà điểm xét tuyển của thí sinh thứ k; Slà ngưỡng xét tuyển; xi  là điểm cuối năm của môn học thứ I lớp 12 thuộc 3 môn học theo khối thi xét tuyển của ngành học. Đối với thí sinh dự tuyển hệ đại học, ngưỡng xét tuyển Skphải đạt từ 18 điểm trở lên (Sk  18 điểm); đối với thí sinh dự tuyển hệ cao đẳng, ngưỡng xét tuyển Skphải đạt từ 16,5 điểm trở lên (Sk  16,5 điểm).

Thí dụ: Tính điểm xét tuyển Đkcủa thí sinh K. là học sinh phổ thông khu vực 2 - NT đăng ký xét tuyển đại học ngành Kế toán khối A với điểm cuối năm lớp 12 (theo học bạ) của em K. là: Toán: 6 điểm; Vật lý: 8 điểm; Hóa: 5 điểm.

          Áp dụng công thức trên, ta có điểm xét tuyển Đkcủa thí sinh K. là:

Đk =   + Điểm ưu tiên = (6+8+5) + 1 =  20,0 điểm

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của đề án này.

b. Tiêu chí xét tuyển: Điểm trúng tuyển của thí sinh (ký hiệu Đk) được lấy  từ điểm cao xuống đến hết ngưỡng theo chỉ tiêu. Cụ thể, đối với thí sinh dự tuyển hệ đại học, điểm trúng tuyển phải đạt từ 18 điểm + Điểm ưu tiên trở lên; đối với thí sinh dự tuyển hệ cao đẳng, điểm trúng tuyển phải  đạt từ 16,5 điểm + Điểm ưu tiên trở lên. Trường hợp điểm trúng tuyển của các thí sinh bằng nhau thì lấy hết nếu chỉ tiêu còn cho phép hoặc bỏ hết nếu chỉ tiêu vượt quá ngưỡng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2.3.  Quy trình xét tuyển:

              Phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo và Đào tạo (cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh riêng). Thời gian để thí sinh nộp hồ sơ bổ sung phục vụ xét tuyển và phương thức nộp hồ sơ bổ sung có thể nộp ngay từ đầu hoặc nộp như bình thường và sau đó nộp bổ sung tại trường trước khi xét tuyển theo từng đợt, kết thúc xét tuyển đại học, cao đẳng theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh riêng trước ngày 31/10/2015 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang website trường Đại học Quang Trung. 

a. Hồ sơ tuyển sinh theo kỳ thi THPT Quốc gia:

 Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Hồ sơ tuyển sinh riêng gồm:

- Đơn xét tuyển theo mẫu chung do Bộ quy định;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phôtô công chứng);

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận.

c. Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.     

          * Đợt 1: Từ sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia đến ngày 20/08/2015 (Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phôtô công chứng) từ ngày 20/07/2015 đến ngày 20/08/2015).

* Đợt 2: 21/08 - 20/09/2015.

* Đợt 3: 21/09 - 31/10/2015.

- Địa điểm: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quang Trung, khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Phương thức: Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường Đại học Quang Trung hoặc gửi theo phát chuyển nhanh qua Bưu điện;

- Điện thoại: 056.3894 567; 056. 6500 999; 056.3648 389; 056 3648 236

1.2.4.  Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển;

- Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn Đại học Quang Trung

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Quang Trung năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH