Phương án tuyển sinh học viện âm nhạc Huế 2018

Học viện âm nhạc Huế thông báo tuyển sinh năm 2018 với tổng 200 chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mã Trường: HVA

2.1. Đổi tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề.

2.2.   Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trên phạm vi cả nước

2.3.     Phương thức tuyển sinh: Kết hợp tổ chức thi tuyển các môn Năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn

2.3.1.   Thi tuyển các môn năng khiếu.

2.3.2. Xét tuyển môn Ngữ văn

2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu khối ngành II: dự kiến 200 cho các ngành Âm nhạc học, Sáng tác Âm nhạc, Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, Piano, Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống.

2.5.   Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ SO' ĐKXT

2.5.1.   Điều kiện dự thi

Điều kiện dự thi theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và có trình độ tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc hoặc tương đương.

2.5.2.   Điều kiện để xét trúng tuyển

-    Điểm xét tuyển môn Ngữ văn (điểm xét tuyển môn Ngữ văn là điểm điều kiện, không tính vào tổng điểm của thí sinh): phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu để hoàn thành chương trình phổ thông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.

-   Điểm ngưỡng các môn năng khiếu (chưa nhân hệ số) như sau:

+ Điểm ngưỡng môn Ký xướng âm ngành Âm nhạc học, Sáng tác Ầm nhạc; và Xướng âm cho các ngành còn lại là 5.0 điểm.

+ Đối với các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Biễu diễn nhạc cụ truyền thống: môn chuyên ngành từ 7.0 điểm trở lên.

+ Đối với ngành Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc: môn chuyên ngành từ 6.0 điểm trở lên; Các môn Hòa âm, Piano từ 5.0 điểm trở lên

-    Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào Học viện với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

-    Tổng điểm: gồm điểm thi các môn Năng khiếu cộng lại, trong đó môn Chuyên ngành của các ngành hệ số 2, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

-    Nguyên tắc xét tuyển chung: Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, căn cứ điểm thi năng khiếu của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh của Học viện xác định điểm trúng tuyển phù hợp với từng ngành đào tạo, trong đó điểm môn Ngữ văn và các môn năng khiếu các ngành phải đạt điểm ngưỡng ừở lên.

2.5.3.   Xét tuyên thăng

-    Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Điểm môn Ngữ văn thực hiện theo mục 2.5.2

-  Hội đồng tuyển sinh có thể kiểm tra bổ sung (tùy theo đối tượng).

2.6.    Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng ký thi vào các ngành của trường:

Thông tin tuyển sinh của Học viện được thể hiện chi tiết trong Thông báo tuyển sinh bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, môn thi, thời gian thi, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác...

-  Mã trường: HVA

-  Mã số ngành:

+ Ngành Âm nhạc học: 7210201 + Ngành Sáng tác âm nhạc: 7210203 + Ngành Thanh nhạc: 7210205 + Ngành BDNCPT: 7210207

+ Piano: 7210208

+ Ngành BDNCTT: 7210210

-    Hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh tải xuống từ trang thông tin điện tử: www.hocvienamnhachue.edu.vn

2.7.    Tổ chức tuyển sinh: Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển, các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, môn thi đối với từng ngành đào tạo

2.7.1.    Thời gian thi tuyển: gồm 2 đợt thi

+ Đợt 1: từ ngày 17/7 đến 19/7/2018 + Đợt 2: từ ngày 18/9 đến 19/9/2018

-   Địa điểm: Học viện Âm nhạc Huế, số 01 Lê Lợi, Thành phố Huế.

2.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng kí dự thỉ của thí sinh

-   Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT theo 1 trong 2 phương thức:

+ Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT tại Phòng Đào tạo - Học viện Âm nhạc Huế.

+ Gửi qua đường bưu điện (thí sinh không để lệ phí tuyển sinh vào bìa đựng hồ sơ. Lệ phí được gửi bằng hình thức chuyển tiền qua đường Bưu điện).

Hồ sơ thí sinh cần nộp:

1. Một bìa đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 (theo mẫu đăng tải trên Website của Học viện Âm nhạc Huế). Mặt sau bìa đựng hồ sơ và 2 phiếu dự thi có in những hướng dẫn cần thiết cho việc đăng ký dự thi. Bìa hồ sơ có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh, ký tên, đóng dấu và xác nhận của Ban Giám hiệu Trường (nếu là HSSV đang học), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nếu là cán bộ, nhân viên, công an, quân nhân đang công tác) hoặc Công an Phường, Xã địa phương (nếu là thí sinh tự do).

2. Ba ảnh cỡ 3x4 (ảnh chụp không quá 3 tháng), sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh.

  1. Bản sao học bạ trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận điểm môn văn lóp 10, 11, 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nếu chọn kết quả thi tốt nghiệp làm điểm xét tuyển Ngữ văn.
  2. Một trong các loại văn bằng sau: bằng THPT, bổ túc THPT hoặc bằng Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng (tất cả các loại giấy tờ trên đều phải công chứng).
  3. Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
  4. 3 phong bì dán sẵn tem, ghi địa chỉ nơi nhận.

*   Thí sinh mới tốt nghiệp năm 2018:

-   Ngoài các loại giấy tờ qui định ở mục 1, 2, 3, 5, 6 khi nộp hồ sơ, thí sinh cần nộp thêm Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày tập trung làm thủ tục dự thi, bao gồm các trường họp chọn kết quả thi tốt nghiệp làm điểm xét tuyển Ngữ văn.

*  Đối với trường hợp xét tuyển thẳng thí sinh cần nộp:

-  Hồ sơ ĐKDT theo mẫu của Học viện Âm nhạc Huế);

-   Ba ảnh cỡ 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng), sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh.

-   Bản sao (có công chứng) học bạ Trung học phổ thông (hoặc giấy chứng nhận điểm môn văn lớp 10, 11, 12) hoặc giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (để xét tuyển môn Ngữ văn);

-   Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận hoặc bằng khen của thí sinh đoạt giải (cá nhân) trong các kỳ thi âm nhạc chuyên nghiệp cấp quốc tế liên quan đến ngành xét tuyển.

-  3 phong bì dán sẵn tem, ghi địa chỉ nơi nhận.

2.7.3.    Thời gian thu nhận hồ sơ

-  Đợt 1: từ tháng 4/2018 đến hết ngày 13/6/2018 (qua dấu bưu điện), đến hết ngày 16/6/2018 (nộp trực tiếp tại Học viện).

-   Đợt 2: từ 02/7/2018 đến hết ngày 16/8/2018 (qua dấu bưu điện), đến hết ngày 20/8/2018 (nộp trực tiếp tại Học viện).

2.7.4.    Các môn thi tuyến và xét tuyến

-  Các môn thi năng khiếu cho từng ngành:

+ Các ngành Âm nhạc học, Sáng tác Âm nhạc thi môn: Kỷ xướng âm, Hòa âm, Pỉano, Chuyên ngành',

+ Các ngành Thanh nhạc, Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, Piano, Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống thi môn: Xướng âm, Chuyên ngành.

-  Hình thức xét tuyển môn Ngữ văn:

Điểm xét tuyển môn Ngữ văn được lấy từ kết quả điểm tổng kết (trung bình cộng) lớp 10, 11, 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, do thí sinh chọn một trong hai kết quả.

Đối với những thí sinh chỉ có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (trong đó có những môn học văn hóa) sẽ xét theo phương thức lấy điểm trung bình chung của môn Ngữ văn của các năm học trung cấp.

Đối với các trường họp thí sinh mất học bạ phải có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền xác nhận kết quả học tập môn Ngữ văn 3 năm lớp 10, 11, 12.

Thí sinh nộp học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận kết quả thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc phiếu điểm ghi kết quả học tập môn Ngữ văn đối với các trường hợp thí sinh học Trung cấp chuyên nghiệp (nộp bản công chứng, chậm nhất vào ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh) để Ban thư ký làm căn cứ tính điểm môn Ngữ văn.

2.8.   Chính sách ưu tiên:

-   Đối với các thí sinh được ưu tiên theo đối tượng hay khu vực, mức chênh lệch điểm thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-   Do Học viện là đơn vị đào tạo năng khiếu, tất cả thí sinh bắt buộc phải dự thi năng khiếu, đủ điều kiện mới được vào học, kể cả các trường họp là học sinh phổ thông nội trú tại các huyện nghèo thuộc diện tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Thí sinh năng khiếu nghệ thuật thuộc diện được xét tuyển thẳng vào học các ngành của Học viện được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

2.9.   Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Mức thu lệ phí tuyển sinh thực hiện theo Thông tư liên tịch của liên Bộ.

2.10.   Học phí dự kiến với sinh viên chính quy, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính qui của Học viện Âm nhạc Huế từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sv 

Khối ngành đào tao

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Khối ngành II

960

1.060

1.170

* Đôi với những thí sinh trúng tuyên vào ngành Biêu diên nhạc cụ truyền thống được giảm 70% học phí.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh học viện âm nhạc Huế 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH