Phương án tuyển sinh riêng 2015 của ĐH Trưng Vương

Năm 2015, Trường Đại Trưng Vương tuyển sinh 30% chỉ tiêu Đại học, Cao đẳng theo phương thức này. Trường không tổ chức các kỳ thi riêng.

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

I. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm 2015, Trường ĐHTV tuyển sinh 3 ngành sau đây:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu TS 2015

700(chính quy 500, liên thông 200)

Ghi chú

1

Kế toán

401

30% chỉ tiêu: xét tuyên căn cứ vào kết quả kỳ thi THPH Quốc gia.

70% chỉ tiêu: Xét tuyển  theo học bạ

Hệ Đại học và hệ Cao đẳng đều đào tạo cả 3 ngành này

2

Tài chính – Ngân hàng

402

3

Quản trị kinh doanh

403

 

II. Phương thức tuyển sinh

1. Tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

- Năm 2015, Trường Đại Trưng Vương  tuyển sinh 30% chỉ tiêu Đại học, Cao đẳng theo phương thức này. Trường không tổ chức các kỳ thi riêng. Căn cứ vào kết quả thi của thí sinh tại kỳ thi THPH Quốc gia (Thi theo cụm do các trường ĐH thực hiện), Trường Đại học Trưng Vương sẽ xét tuyển vào hệ Đại học và hệ Cao đẳng của Trường.

Tiêu trí xét tuyển:

Căn cứ vào:

+ Điểm thi các môn bắt buộc, điểm thi môn tự chọn, điểm thi các môn thí sinh đăng ký thi thêm để xét tuyển vào Đại học và Cao đẳng.

+Tổ hợp các môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ(các thứ tiếng), vật lý, hóa học. Năm 2015 Bộ bỏ việc phân theo các khối thi. Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho thi sinh lựa chọn các môn trong tổ hợp các môn xét tuyển của Trường, Trường Đại học Trương Vương vẫn tạm giữ các khối như lâu nay Bộ đã xếp, cụ thể:

Khối A: Toán, vật lý, hóa học.

 Khối A1: Toán, vật lý, ngoại ngữ.

 Khối D: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

 Ngoài 4 môn thí sinh đã tham gia kỳ thi THPH Quốc gia(3 môn bắt buộc, 1 môn tự chọn), thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn nằm trong tổ hợp các môn xét tuyển của Trường để có thêm cơ hội được xét tuyển vào Trường.

- Trường  không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản, không nhân hệ số của 3 môn thi. Điểm xét tuyển của Trường đối với từng môn thi được căn cứ vào điểm tối thiểu từng  môn thi  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi nào  Bộ công bố ngưỡng điểm tối thiểu từng môn thi, Trường sẽ thông báo điểm xét tuyển cụ thể của Trường.

- Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương, thí sinh phải đăng ký ít nhất 3 môn theo từng khối xét tuyển của Trường cho từng ngành đào tạo.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ. Thí sinh có thể  nộp hồ sơ tại Trường THPT, các sở GD&ĐT hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Trưng vương. Thời gian nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định của Trường tại mục 2.5 của Đề án này, thời gian xét tuyển sau khi có điểm thi THPT.

- Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

- Đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

 - Việc xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPH Quốc gia được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phuong an tuyen sinh rieng 2015 cua DH Trung Vuong

Trường Đại Trưng Vương không tổ chức kỳ thi riêng

2. Tuyển sinh riêng theo học bạ:

Năm 2014, Trường Đại học Trưng Vương tổ chức xét tuyển 70% chỉ tiêu Đại học, Cao đẳng theo kết quả ghi trong học bạ.

-         Căn cứ xét tuyển: căn cứ váo kết quả học tập 2 học kỳ của lớp 12.

-Tổ hợp các môn xét tuyển theo học bạ của Trường ĐHTV:Toán, ngữ văn, ngoại ngữ,(Tất cả các thứ tiếng), vật lý, hóa học, được xếp theo các khối: A, A1, D.

 Khối A: Toán, vật lý, hóa học.

 Khối A1: Toán, vật lý, ngoại ngữ.

 Khối D: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ.

Điểm bình quân xét theo học bạ là điểm 03 môn của 02 học kỳ lớp 12 được ghi trong học bạ. Căn cứ vào tổ hợp các môn xét tuyển của trường, thí sinh có thể chọn 3 môn để đăng ký xét tuyển theo học bạ.

Thí dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A có thể chọn 3 môn:Toán, lý, hóa(Khối A)

Thí sinh Nguyễn Văn B có thể chọn 3 môn: Toán, văn, ngoại ngữ(Khối D)

Thí sinh Nguyễn Văn C có thể chọn 3 môn: Toán, vật lý, ngoại ngữ(Khối A1)

Căn cứ vào tổ hợp các môn học được phân theo các khối xét tuyển của Trường như  trên và căn cứ vào kết quả học tập từng môn học của 2 học kỳ lớp 12, thí sinh có quyền lựa chọn 3 môn theo từng khối, mà khối đó có kết quả cao nhất để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương.

2. 1. Tiêu chí xét tuyển cụ thể cho từng hệ đào tạo:

Đối với hệ cao đẳng:

- Có bằng tốt nghiệp PHTH năm 2015 hoặc của những năm trước.

- Hạnh kiểm từ khá trở lên.

- Có điểm bình quân 3 môn học của lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trường(Quy định tại mục 2.3 Đề án này).

Đối với hệ đại học:

- Có bằng tốt nghiệp PHTH năm 2015 hoặc của những năm trước.

- Hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

- Có điểm xét tuyển bình quân 3 môn học của lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên.

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trường(Quy định tại mục 2.3 Đề án này).

Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2015 và các năm trước đều có giá trị pháp lý như nhau trong việc xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương..

Những thí sinh nộp đơn xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương trước kỳ thi tốt nghiệp THPH, chưa có điểm tổng kết học kỳ 2 năm học lớp 12 thì điểm trung bình 3 môn học ghi trong đơn đăng ký xét tuyển vào Trường là điểm tổng kết học kỳ I của lớp 12.Tuy nhiên những thí sinh này phải nộp bổ sung điểm tổng kết học kỳ 2 trước thời điểm xét tuyển của Trường(Quy định ở 2.5 Đề án này).

Đối với những thí sinh nộp đơn xét tuyển vào Trường Đại học Trưng Vương sau kỳ thi tốt nghiệp THPH và những thí sinh đã tốt nghiệp THPT của những năm trước thì điểm trung bình 3 môn học ghi trong đơn xin xét tuyển là điểm của 02 học kỳ lớp 12.

Trường Đại học Trưng Vương sẽ ban hành mẫu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn cách tính điểm bình quân của từng học kỳ.

2.2. Nguồn tuyển

Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

2.3. Hồ sơ xét tuyển

- Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Trưng Vương.

- Bản photo công chứng học bạ THPT.

- Bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT chính thức hoặc tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2015. Những thi sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH thì chưa cần giấy tốt nghiệp, sẽ bổ sung sau.

- Bản photo công chứng các giấy tờ thuộc diện ưu tiện(Nếu có).

- 3 ảnh cỡ 3x4, mới chụp trong 6 tháng trở lại.

Thí sinh có thể cùng một lúc nộp hồ sơ xin xét tuyển nhiều ngành.

2.4. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

a. Hình thức

- Nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh của Trường.

- Gửi qua đường bưu điện.

b. Địa điểm nộp hồ sơ

- Văn phòng Đại diện Trường Đại học Trưng Vương tại Hà Nội: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

- Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Trưng Vương, địa chỉ: Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.5. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

Đợt 1:

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 11/03/2014 đến 30/07/2015.

- Xét tuyển: Từ ngày 01/08/2015 đến 05/08/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: Từ ngày 6/08/2015.

Đợt 2

         - Nhận hồ sơ: Từ ngày 06/08/2015 đến 25/10/2015.

- Xét tuyển: Từ ngày 26/10/2015 đến 28/10/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: Từ ngày 29/10/2015.

Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chưa có điểm tổng kết học kỳ 2 lớp 12 vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngay từ những ngày đầu đợt 1, sẽ nộp bổ sung tiếp, nếu nộp trước ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 1, nộp sau ngày 05 tháng 8 sẽ xét đợt 2.

2.6. Quy trình xét tuyển

- Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký.

- Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

- Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển.

- Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

2.7. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hiện hành do Bộ GD & ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển từ cao xuống thấp.

2.8. Điểm trúng tuyển váo Trường

-Đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPH Quốc gia: Nhà trường căn cứ vào  điểm tối thiếu  theo quy định của Bộ,  cộng với điểm ưu tiên và điểm khu vực, sau đó xét từ thí sinh có điểm cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với phương thức xét tuyển theo học bạ: Các thí sinh phải có điểm bình quân 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn xét tuyển đặt từ 5,5 điểm trở lên đối với cao đẳng và 6,0 điểm trở lên đối với đại học rồi cộng điểm ưu tiên và điểm khu vực, sau đó Nhà trường sẽ xét từ thí sinh có điểm cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

2.9. Lệ phí tuyển sinh

Trường không thu lệ phí xét tuyển

Theo Báo Thanh niên

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh riêng 2015 của ĐH Trưng Vương

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH