Phương án tuyển sinh riêng năm 2015 Cao đẳng dược Phú Thọ

Trường cao đẳng dược Phú Thọ công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015, theo đó trường xét tuyển theo 2 phương thức, cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển sinh:

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ kết hợp 02 phương thức tuyển sinh, gồm:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do các trường đại học chủ trì.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Xuất phát từ tình hình thực tế, nhà trường xây dựng tổ hợp các môn xét tuyển theo nguyên tắc mỗi ngành sử dụng 3 đến 4 tổ hợp trong các tổ hợp, mỗi tổ hợp môn có 3 môn, gồm: Môn Toán và 2 trong 5 môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Sinh học sau:

+ Tổ hợp môn 1: Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Tổ hợp môn 2: Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 3: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 4: Toán, Hóa học, Ngoại ngữ;

+ Tổ hợp môn 5: Toán, Hóa học, Sinh học;

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 3000

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Sử dụng kết kết quả Kỳ thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì năm 2015. Cụ thể từng ngành như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Các tổ hợp môn thi THPT

quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

1

Dược 

C900107

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

2

Công nghệ thông tin   

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

3

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

a) Tiêu chí xét tuyển:

- Thí sinh thi Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ mức điểm tối thiểu do Bộ GDĐT quy định ứng với từng môn thi, bậc học.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành đào tạo.

* Công thức xác định điểm xét tuyển:

MXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

            Trong đó:

                        MXT : Điểm xét tuyển

                        M1 , M2 , M3: Điểm môn 1, 2, 3

                        MUTKV : Điểm ưu tiên khu vực

            MUTĐT : Điểm ưu tiên đối tượng

b. Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

c) Phương thức và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành

d) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển :

            - Tuyển sinh trong cả nước

            - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT hoặc tương đương

- Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT để xét tuyển cho tất cảc các ngành.

- Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, cả năm lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT để xét tuyển cho tất cảc các ngành. 

Sử dụng kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) để xét tuyển 50% chỉ tiêu còn lại dành cho tất cả các ngành. Cụ thể từng ngành như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Các tổ hợp môn học tại trường THPT được sử dụng kết quả học tập để xét tuyển

1

Dược 

C900107

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

2

Công nghệ thông tin   

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

3

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

a) Tiêu chí xét tuyển:

* Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT.

Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

           - Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển cả năm lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

            - Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên.

* Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển.

                        Điểm trung bình chung = (M1 + M2 + M3)/3

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

            + M1: Là điểm điểm tổng kết môn học thứ 1 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của lớp 12.

            + M2: Là điểm điểm tổng kết môn học thứ 2 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của lớp 12.

            + M3: Là điểm điểm tổng kết môn học thứ 3 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của lớp 12.

            * Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy hiện hành gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

* Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, cả năm lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT

Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

            - Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học (lớp 10;  lớp 11; lớp 12) đạt từ 5,5 trở lên.

            - Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên.

* Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển.

                        Điểm trung bình chung = (M1 + M2 + M3)/3

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

            + M1: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết (ĐTK) môn học thứ 1 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của 3 năm THPT

M1= (ĐTK môn 1 lớp 10 + ĐTK môn 1 lớp 11 + ĐTK môn 1 lớp 12)/3

            + M2: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết môn học thứ 2 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của 3 năm THPT

M2 = (ĐTK môn 2 lớp 10 + ĐTK môn 2 lớp 11 + ĐTK môn 2 lớp 12)/3

            + M3: Là điểm trung bình cộng các điểm tổng kết môn học thứ 3 (thuộc tổ hợp 3 môn xét tuyển) của 3 năm THPT

M3= (ĐTK môn 3 lớp 10 + ĐTK môn 3 lớp 11 + ĐTK môn 3 lớp 12)/3

            * Điểm ưu tiên: Được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy hiện hành gồm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

b) Nguyên tắc xét tuyển: Lấy Điểm xét tuyển từ cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

c) Quy trình xét tuyển:

* Hồ sơ xét tuyển gồm;

   - Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ (được đăng tải trên Website của trường).;

   - Học bạ THPT; BTTHPT (phô tô công chứng);

   - Bằng tốt nghiệp THPT, BTTHPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

   - Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

    - 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.

* Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

               - Thời gian nhận hồ sơ

+ Từ ngày 25 tháng 07 đến hết ngày 15 tháng 11, chia làm nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt cách nhau 20 ngày.

       - Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng  Đào tạo - Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ- Số 2201- Đại lộ Hùng Vương- TP.Việt Trì- Phú Thọ.

Điện thoại: 02103.843.252.

d) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển:

            - Tuyển sinh trong cả nước

            - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.3. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng chính quy:

            - Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chưa đủ 3 năm: Đăng ký thi các môn thi (theo kỳ thi THPT quốc gia) thuộc một trong bốn tổ hợp các môn xét tuyển tương ứng với ngành tổ chức tuyển sinh năm 2015.

- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đủ 3 năm: Trường thực hiện theo các quy định về đào tạo liên thông CĐ, ĐH ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các ngành tổ chức tuyển sinh năm 2015 như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Các tổ hợp môn thi THPT

quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

1

Dược

C900107

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ.

-  Phương thức và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

Nguồn Cao đẳng dược Phú Thọ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh riêng năm 2015 Cao đẳng dược Phú Thọ

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH