Phương án tuyển sinh trường CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trường CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức: Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi của cụm thi tập trung do các trường đại học chủ trì theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo, Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 của các môn học theo khối ngành.

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CĐ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2015

1. Phương án tuyển sinh

Năm 2015, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy theo 2 phương thức:

Tổng chỉ tiêu đăng ký với Bộ giáo dục và Đào tạo(BGD&ĐT) năm 2015: 600 chỉ tiêu: Trong đó chia làm 2 phần gồm:

-  Phương thức 1: (Chỉ tiêu: 360). Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi của cụm thi tập trung do các trường đại học chủ trì theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo (60%).

- Phương thức 2: (Chỉ tiêu: 240). Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 10, 11và học kỳ I lớp 12 của các môn học theo khối ngành (40%).

Cụ thể các phương thức  như sau;

A. Phương thức 1: Chỉ tiêu: 360.

Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi của cụm thi tập trung do các trường đại học chủ trì theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo (60%).

- Có kết quả đáp ứng tiêu chí, đảm bảo chất lượng do Bộ quy định.

- Điều kiện xét tuyển: là thí sinh tham dự thi ở cụm do trường đại học chủ trì và đạt kết quả trên ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ quy định.

- Hồ sơ, thời gian xét tuyển, quy trình xét tuyển: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ.

B. Phương thức 2 : Chỉ tiêu: 240.

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 10, 11và học kỳ I lớp 12 của các môn học theo khối ngành (40%).

- Nguồn tuyển: thí sinh trong cả nước, cụ thể:

- Điều kiện xét tuyển: Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ.

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả;

+ Đợt 1: Xét tuyển từ ngày 15/07/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 25/7/2015.

+ Đợt 2: Xét tuyển từ ngày 15/08/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 25/8/2015.

+ Đợt 3: Xét tuyển từ ngày 15/09/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 25/9/2015.

              -  Tiêu chí xét tuyển:

  Điểm trung bình cộng 5 kỳ học lớp 10, 11, kỳ I lớp 12. (ký hiệu là TB)Chỉ số này phản ánh năng lực toàn diện của thí sinh trong ba năm học THPT;

Như vậy cách xét tuyển đối với phương án 2 là;

  ( TB = TBCN.10 + TBCN.11 + TB kỳ I.12)/3

Thí sinh được điều kiện được xét tuyển khi và chỉ khi đạt điều kiện: TB ≥5.5, chưa cộng điểm ưu tiên, ( ưu tiên chỉ được cộng cho học sinh đạt trên ngưỡng).

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự tuyển hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ: Ban tuyển sinh và tư vấn hỗ trợ sinh viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ.

Địa chỉ: Thị trấn Xuân mai- Chương Mỹ- Hà Nội

Điện thoại: 0433.840.164/ 0983.963.799/ 0915.075.337

- Thời gian xét tuyển và công bố kết quả

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT

- Hồ sơ xét tuyển:

(1) Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu riêng của trường, thí sinh có thể truy cập và tải xuống mẫu đơn đăng ký xét tuyển tại địa chỉ website của trường

(2) Bản phôtô có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm  2013 trở về trước. giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT năm 2015.

(3) Bản phôtô có công chứng học bạ THPT hoặc bổ túc THPT.

(4) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên( nếu có)

(5) 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh gồm có nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố, số điện thoại cá nhân và gia đình để trường gửi kết quả xét tuyển/ giấy báo nhập học.

(6). 05 anh 3x4 mới chụp trong vòng 3 tháng.

* Lưu ý: Thí sinh làm đơn đăng ký xét tuyển được quyền chọn tối đa không quá ba ngành xét tuyển. Nếu nguyện vọng ngành thứ nhất nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu sẽ được ưu tiên xét nguyện vọng ngành thứ hai và ba.

- Chính sách ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

-. Quy trình xét tuyển:

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT

- Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý

- Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

- Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Bước 4:  Họp Hội đồng xét tuyển

- Nguyên tắc xét tuyển như sau:  Sau khi ra điểm bình quân xét tuyển (TB) hội đồng xét tuyển xác định danh sách thí sinh trúng tuyển theo căn cứ điểm bình quân từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển theo trình độ đào tạo. Đối với những thí sinh có cùng điểm số thì xem xét thêm các tiêu chí theo thứ tự như sau:

- Đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (Thí sinh nộp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy khen);

- Giấy khen mà các thí sinh có được trong 3 năm học lớp 10, 11, 12 ( thí sinh nộp bản sao giấy khen);

Ví dụ: Thí sinh Nguyến Văn T thuộc khu vực 2 không có đối tương ưu tiên có kết quả  thi và học tập như sau:

Điểm TB các môn thi THPT Quốc gia

Điểm TB cả năm môn Toán lớp 10

Điểm TB cả năm môn Toán lớp 11

Điểm TB  kỳ I môn Toán lớp 12

Môn Toán 5,0

6,0

7,0

8.0

 Điểm TB cả năm môn Hóa lớp 10

 Điểm TB cả năm môn Hóa lớp 11

 Điểm TB  kỳ I môn Hóa lớp 12

Môn Hóa 6,0

6,0

7,0

8.0

 Điểm TB cả năm môn Sinh lớp 10

 Điểm TB cả năm môn Sinh lớp 11

 Điểm TB  kỳ I môn Sinh lớp 12

Môn sinh 7,0

6,0

7,0

8.0

Hạnh kiểm

Khá

Giỏi

Khá

 Thí sinh Nguyễn Văn T có nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển riêng vào trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ ngành Chăn nuôi thú y, xét ngành học dựa trên điểm trung bình các môn học Toán, Hóa, Sinh lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12.

- Xét theo Phương thức 1: Theo quy chế tuyển sinh đại học của bộ GD&ĐT.

- Xét theo phương thức 2: Xét theo học bạ THPT.

TB = (TBCN môn Toán lớp 10 + TBCN môn Toán lớp 11 + TB kỳ I môn Toán lớp 12);

- VD: TBCN môn toán = (TBCN toán 10 + TBCN toán 11 = TB kỳ I toán 12)

                          = ( 6,0 + 7,0 + 8,0)/3 = 7,0 > 5,5 ( Đủ ĐK xét tuyển môn Toán)

- VD:  TBCN môn hóa = (TBCN hoá 10 + TBCN hoá 11 = TB kỳ I hoá 12)

                          = ( 6,0 + 7,0 + 8,0)/3 = 7,0 > 5,5 ( Đủ ĐK xét tuyển môn Hóa)

- VD:  TBCN môn sinh = (TBCN sinh 10 + TBCN sinh11 = TB kỳ I sinh 12)

                         = ( 6,0 + 7,0 + 8,0)/3 = 7,0 > 5,5 ( Đủ ĐK xét tuyển môn Sinh)

ð TB = (TBCN môn toán + TBCN môn hóa + TBCN môn sinh)/3

ð       = TB ( 7,0 + 7,0 + 7,0)/3 = 7,0 > 5,5

Thí sinh Nguyễn Văn T đủ điều kiện xét tuyển vào học hệ Cao đẳng hệ chính quy của trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc bộ.

- Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

Phụ lục: ngành, chỉ tiêu của phương thức xét tuyển riêng

TT

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ NGÀNH

TỔNG

CHỈ TIÊU

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

600

1

Khoa học cây trồng

C620110

30

2

Khuyến nông

C620102

30

3

Công nghệ sinh học

C420201

30

4

Dịch vụ thú y

C640201

150

5

Chăn nuôi

C620105

30

6

Kế toán

C340301

80

7

Tài chính ngân hàng

C340201

30

8

Quản lý đất đai

C850103

100

9

Phát triển nông thôn

C620116

30

10

Kinh doanh nông nghiệp

C620114

30

11

Quản trị kinh doanh

C340101

30

12

Tin học ứng dụng

C480202

30

 2 Xét tuyển sử dụng dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hình thức Kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ giáo dục và Đào tạo

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

a. Thí sinh thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ giáo dục và Đào tạo;

b. Kết quả thi ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0;

c. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng khu vực;

d. Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo;

e. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết qủa của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

2.2. Chỉ tiêu ngành học:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Xét tuyển phương thức 1 là 60%. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia. ( Theo quy chế của Bộ)

Xét tuyển phương án 2 là 40%. Xét tuyển theo học bạ THPT.

Phụ lục: ngành, chỉ tiêu và khối thi của phương thức xét tuyển

TT

NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

MÃ NGÀNH

TỔNG

CHỈ TIÊU

MÔN XÉT

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

600

1

Khoa học cây trồng

C620110

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

2

Khuyến nông

C620102

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

3

Công nghệ sinh học

C420201

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

4

Dịch vụ thú y

C640201

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

5

Chăn nuôi

C620105

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

6

Quản lý đất đai

C850103

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

7

Phát triển nông thôn

C620116

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

8

Kế toán

C340301

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

9

Tài chính ngân hàng

C340201

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

10

Kinh doanh nông nghiệp

C620114

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

11

Quản trin kinh doanh

C340101

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

12

Tin học ứng dụng

C480202

 

Toán, Lý, Hóa

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

2.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguốn tuyển:

a. Thí sinh có kết quả thi từ mức điểm cơ bản trở lên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, không có môn thi nào bị điểm 0;

b. Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số);

c. Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

d. Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

2.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2.5. Quy trình xét tuyển

- Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý.

- Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

- Bước 3: Thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Bước 4:  Họp Hội đồng xét tuyển

- Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển

Nguồn CĐ Nông nghiệp & PTNT

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh trường CĐ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH