Phương án tuyển sinh trường ĐH Hà Hoa Tiên 2015

Trường Đại học Hà Hoa Tiên năm 2015 xét tuyển theo 2 phương thức: kết quả học tập và rèn luyện các năm học THPT, dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

1. Danh mục các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển

Bảng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo

TT

Ngành

Các môn xét tuyển theotừng ngành đào tạo

1

Kế toán

1. Khối D1: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh;

2. Khối A:   Toán, Vật lý, Hóa học;

3. Khối A1: Toán, Vật lý, tiếng Anh;

4. Khối 4:    Toán, Hóa học, Sinh học.

2

Tài chính Ngân hàng

3

Quản trị kinh doanh

4

Ngôn ngữ Anh

1. Khối 1: Ngữ văn, tiếng Anh, Lịch sử;

2. Khối 2: Ngữ văn, tiếng Anh, Địa lý;

3. Khối D1: Ngữ văn, tiếng Anh, Toán;

4. Khối 4: Ngữ văn, tiếng Anh, Sinh học

5

Hệ thống thông tin

1. Khối D1: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh;

2. Khối A1: Toán, Vật lý, tiếng Anh;

3. Khối A:   Toán, Vật lý, Hóa học;

4. Khối 4:  Ngữ văn, Hóa học, Sinh học.

6

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

1. Khối A:   Toán, Vật lý, Hóa học;

2. Khối A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

3. Khối 3: Toán, Hóa học, Sinh học;

4. Khối 4:  Ngữ văn, Vật lý, Hóa học.

7

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

8

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

9

Công nghệ chế tạo máy

2. Các phương thức xét tuyển

Trường Đại học Hà Hoa Tiên tổ chức tuyển sinh theo các phương thức sau:

2.1.Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

a) Đối tượng:

- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì và đã tốt nghiệp THPT;

- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT các năm trước, tham dự các môn thi phục vụ cho việc xét tuyển vào đại học của trường;

- Khu vực tuyển sinh: trên cả nước.

b) Tiêu chí xét tuyển

Căn cứ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố mức điểm xét tuyển vào học đại học, cao đẳng của trường và thực hiện xét tuyển theo quy định Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Danh mục tổ hợp môn xét tuyển và khối thi tương ứng theo quy định tại Bảng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo nêu ở trên.

2.2: Phương thức 2:

a) Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện của năm học lớp 12 bậc THPT/GDTX

- Đối tượng:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT trước năm 2015.

+ Thí sinh tốt nghiệp năm vào 2015 chưa có bằng tốt nghiệp THPT vẫn được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nhưng sau đó phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời hạn nhận hồ sơ theo từng đợt xét tuyển;

+ Vùng tuyển sinh: trên cả nước.

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tổng điểm trung bình chung các môn tương ứng của tổ hợp các môn xét tuyển (theo Bảng các môn xét tuyển theo khối thi của từng ngành đào tạo)năm học lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối với xét tuyển đại học; Xét tuyển cao đẳng đạt từ 16,5 điểm trở lên.

+ Hạnh kiểm bậc THPT xếp loại Khá trở lên.

b) Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện của các năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT/GDTX

- Đối tượng:

+ Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT trước năm 2015.

+ Thí sinh tốt nghiệp năm 2015 chưa có bằng tốt nghiệp THPT vẫn được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nhưng sau đó phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời hạn nhận hồ sơ theo từng đợt xét tuyển.

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tổng điểm trung bình chung các môn tương ứng của tổ hợp các môn xét tuyển (theo Bảng các môn xét tuyển theo khối thi của từng ngành đào tạo) ở các lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (thí sinh đang học lớp 12 xét kết quả 5 học kỳ) đạt từ 18 điểm trở lên đối với xét tuyển đại học; Xét tuyển cao đẳng đạt từ 16,5 điểm trở lên.

+ Hạnh kiểm bậc THPT xếp loại Khá trở lên.

3. Quy trình xét tuyển

3.1. Đối với phương thức 1: quy trình xét tuyểnthực hiện theo quy định Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

3.2. Đối với phương thức 2: quy trình xét tuyển được thực hiện như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc.

Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.

Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.

Bước 4: Họp Hội đồng xét tuyển, thực hiện xét tuyển như sau:

+ Hạnh kiểm: Phải đạt từ loại Khá trở lên.

+ Tính điểm xét tuyển (Đxt): Đxt = A + B. Trong đó:

A là tổng điểm các môn tương ứng trong Tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạoở phương thức mà thí sinh đăng ký. Tổng điểm được làm tròn theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

A = TbM1+TbM2+TbM3.

Trong đó TbM1, TbM2, TbM3 là trung bình cộng điểm của Môn 1, Môn 2, Môn 3 của tổ hợp các môn xét tuyển mà thí sinh đăng ký theo ngành học tại Mục 1, Phần II của Đề án này.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển với điều kiện A phải đạt từ 18,0 điểm trở lên đối với trình độ đại học (ngưỡng tối thiểu xét tuyển đại học); 16,5 điểm trở lên đối với trình độ cao đẳng (ngưỡng tối thiểu xét tuyển cao đẳng).

B là tổng điểm ưu tiên, bao gồm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

4. Phương thức xác định trúng tuyển

Tất cả hồ sơ hợp lệ của thí sinh sẽ được tham dựxét tuyển.

Nhà trường sẽ dành khoảng 50% chỉ tiêu được xác định để xét tuyển hồ sơ dự tuyển của các thí sinh đăng ký theo phương thức 1 và khoảng 50% chỉ tiêu để xét tuyển hồ sơ của các thí sinh đăng ký theo phương thức 2.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Lấy Đxt từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển theo từng trình độ. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu từng ngành tại Mục I, Phần II của Đề án này.

- Đối với những thí sinh có cùng Đxt thì xét thêm tiêu chí có giấy khen từ cấp huyện trở lên và kết quả xếp loại hạnh kiểm cao hơn.

5. Quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển, địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

5.1. Quy định về hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

b) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển đã điền sẵn các thông tin (theo mẫu của nhà trường trong phụ lục kèm theo và có thể tải từ địa chỉ trang WEB http://www.hahoatien.edu.vn hoặc yêu cầu nhà trường cung cấp qua địa chỉ Email của thí sinh. Email liên hệ của Nhà trường: daotaohht@gmail.com);

- Các giấy tờ phải nộp kèm theo gồm:

+ Bản photo công chứng học bạ THPT/GDTX;

+ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2015);

+ Bản photo công chứng Sổ hộ khẩu (căn cứ để tính điểm ưu tiên khu vực) và bản sao các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);

+ Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Thí sinh có thể cùng lúc nộp nhiều hồ sơ để xét tuyển nhiều ngành.

5.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:

Thí sinh có thể chọn theo các cách sau:

1- Thí sinh (đang học tại các trường THPT/GDTX, thí sinh tự do) có thể nộp hồ sơ đăng kí và lệ phí dự tuyển tại Trường THPT nơi đang theo học hoặc các điểm do Sở GD&ĐT quy định. Thời gian nộp hồ sơ của những thí sinh này theo quy định của Bộ GD&ĐT là từ 17/03 đến 17/04 hàng năm. Từ 30/6 đến 15/8, thí sinh nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu tại Trường Đại học Hà Hoa Tiên.

2- Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp thông qua dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh đến trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo và CTSV, trường Đại học Hà Hoa Tiên, quốc lộ 1A, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 03512.243.083/082, Email:daotaohht@gmail.com. Thời gian nộp hồ sơ (hồ sơ chính và hồ sơ bổ sung) từ 17/3 đến 20/10 hàng năm.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký: Họ và tên, địa chỉ thường trú, ngành đào tạo và phương thức xét tuyển để tham gia dự xét tuyển trước (trực tiếp tại trường hoặc thông qua số điện thoại hay địa chỉ Email của trường), sau đó hồ sơ xét tuyển được chuyển tới trường chậm nhất là trước ngày 20/10 hàng năm để nhà trường có cơ sở xét tuyển và phát giấy báo trúng tuyển. Thời gian đăng ký này cũng được xem xét ưu tiên trong quá trình xét tuyển.

Nhà trường sẽ thường xuyên công bố danh sách các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển trên website: http://www.hahoatien.edu.vn và kết quả trúng tuyển của các thí sinh sau từng đợt xét tuyển được công bố trên website nêu trên, qua địa chỉ Email hoặc qua điện thoại của thí sinhcung cấp để thí sinh biết chuẩn bị trước khi nhận được giấy báo gọi nhập học.

5.3.Thời gian thông báo trúng tuyển và gọi nhập học

Hàng năm, Nhà trường tổ chức gọi nhập học 3 đợt:

+ Đợt 1: từ ngày 20/8 đến ngày 25/8;

+ Đợt 2: từ ngày 20/9 đến ngày 30/9;

+ Đợt 2: từ ngày 20/10 đến ngày 31/10.

Những thí sinh trúng tuyển sẽ được Nhà trường gửi thông báo như sau:

- Thông báo trên trang Web của Nhà trường;

- Gửi thông báo qua địa chỉ Email của thí sinh;

- Gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học qua đường bưu điện.

Khi nhập học, thí sinh mang theo hồ sơ bản gốc để nộp hoặc để đối chiếu.

Lưu ý: Thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin tuyển sinh của trường qua trang WEB hoặc liên hệ qua số điện thoại hoặc địa chỉ Email đã cung cấp trong Đề án này.

Nguồn Đại học Hà Hoa Tiên

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh trường ĐH Hà Hoa Tiên 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH