Quy định mới nhất xét tuyển ĐH, CĐ năm 2014

Thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 của Bộ GD&ĐT trong đó bổ sung 1 số quy chế xét tuyển Đại học, cao đẳng, đặc biệt đối với kỳ thi xét tuyển 3 chung sẽ có 3 - 4 mức xét tuyển.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2014/BGDĐT ngày 11/3/2014 sửa đổi - bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

Sau khi ban hành Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được những đề xuất về phương án xét tuyển từ nhiều chuyên gia và nhà trường.

Bộ cũng đã tổ chức hai hội thảo (tại Hà Nội và TP. Hồ  Chí Minh) để lấy ý kiến của cơ sở giáo dục đại học về những phương án này. Tham dự Hội thảo gồm các đại biểu từ hai Đại học Quốc gia, một số trường đại học trọng điểm, các Đại học vùng và hơn 60 trường đại học, cao đẳng khác, trong đó có 40 trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành quy định về công tác xét tuyển trong tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau: 

Quy dinh moi nhat xet tuyen DH, CD nam 2014

Sẽ có một số thay đổi về việc xét tuyển ĐH, CĐ năm 2014

Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của các trường

Các trường có Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thì tổ chức xét tuyển theo các quy định tại Đề án.

Xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng. 

Các trường đại học, cao đẳng 

Trước ngày 20/5 hàng năm, nếu thấy cần thiết, các trường tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường; 

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản: 

- Đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính: Xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học (đối với các trường đại học) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) mà Bộ đã công bố. 

- Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: Xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường.  

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học đại học (mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học chia cho 3, đối với các trường đại học) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường cao đẳng) đã được Bộ công bố. 

Tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Nguồn Báo Giáo dục & Thời đại

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Quy định mới nhất xét tuyển ĐH, CĐ năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH