Sách giáo khoa cần thiết cho học sinh tiểu học năm học 2014 - 2015

Bộ GD&ĐT công bố danh mục sách giáo khoa cần thiết cho học sinh tiểu học năm học 2014 - 2015. Tránh tình trạng học sinh phải mua quá nhiều sách giáo khoa không đúng quy định, các bậc phụ huynh tham khảo những cuốn sách giáo khoa cần thiết phục vụ cho nhu cầu của học sinh lớp 1,2,3,4,5 dưới đây.

Theo danh mục sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT đề ra này, mỗi HS lớp 1, lớp 2 và lớp 3 có tối thiểu 6 cuốn sách, gồm tiếng Việt (2 tập), Vở tập viết (2 tập), toán, tự nhiên và xã hội. Mỗi HS lớp 4 và 5 có 9 cuốn, gồm tiếng Việt (2 tập), toán, đạo đức, khoa học, lịch sử và địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật.

Danh mục sách giáo khoa cần thiết với học sinh tiểu học năm 2014 - 2015

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Tiếng Việt 1 (tập 1)

2. Tiếng Việt 1 (tập 2)

3. Vở Tập viết 1 (tập 1)

4. Vở Tập viết 1 (tập 2)

5. Toán 1

6. Tự nhiên và Xã hội1

1. Tiếng Việt 2

(tập 1)

2. Tiếng Việt 2

(tập 2)

3. Vở Tập viết 2 (tập 1)

4. Vở Tập viết 2 (tập 2)

5. Toán 2

6. Tự nhiên và Xã hội2

 

1. Tiếng Việt 3 (tập 1)

2. Tiếng Việt 3 (tập 2)

3. Vở Tập viết 3 (tập 1)

4. Vở Tập viết 3 (tập 2)

5. Toán 3

6. Tự nhiên và Xã hội3

 

1. Tiếng Việt 4 (tập 1)

2. Tiếng Việt 4 (tập 2)

3. Toán 4

4. Đạo đức 4

5. Khoa học 4

6. Lịch sử và Địa lí 4

7. Âm nhạc 4

8. Mĩ thuật 4

9. Kĩ thuật 4

1. Tiếng Việt 5 (tập 1)

2. Tiếng Việt 5 (tập 2)

3. Toán 5

4. Đạo đức 5

5. Khoa học 5

6. Lịch sử và Địa lí 5

7. Âm nhạc 5

8. Mĩ thuật 5

9. Kĩ thuật 5

- Theo kế hoạch thời gian năm học của Sở GD-ĐT Hà Nội, HS tiểu học sẽ bắt đầu học kỳ I năm học 2014-2015 từ ngày 5-9-2014, thời gian thực học là 35 tuần.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.

 Các Sở GD&ĐT huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, không thu tiền đối với học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh là con liệt sỹ, con thương binh.

Khuyến khích các trường áp dụng mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”,…phù hợp điều kiện thực tế.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Sách giáo khoa cần thiết cho học sinh tiểu học năm học 2014 - 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!