Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 đã công bố đến thí sinh điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào trường năm 2013. Tham khảo chi tiết trên tuyensinh247.com.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cụ thể như sau:
 
STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển
1 Sư phạm Ngữ văn D140217 C 22,5
2 Sư phạm Hóa học D140212 A 24,0
3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh D140208 A 16,5
A1 16,5
B 17,5
C 17,5
D1 17,0
4 Sư phạm Lịch sử D140218 C 20,5
5 Sư phạm Tin học D140210 A 17,0
A1 17,0
D1 17,5
6 Sư phạm Toán học D140209 A 23,5
A1 23,5
7 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D140214 A 18,0
A1 18,0
D1 18,5
8 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp D140215 B 17,0
9 Giáo dục Công dân D140204 C 18,0
 
 
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 
 
STT Tên ngành
ngành
Khối Điểm trúng tuyển
1 Toán học D460101 A 20,0
A1 20,0
2 Công nghệ Thông tin D480201 A 17,0
A1 17,0
D1 17,5
3 Văn học D220330 C 17,0
4 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1 19,5
D4 19,5
STT Tên ngành Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển
5 Hóa học D440112 A 18,5
6 Sinh học D420101 B 20,0
7 Vật lý D440102 A 18,0
A1 18,0
8 Lịch sử D220310 C 17,0
9 Việt Nam học D220113 C 15,0
 

* Ghi chú:
- Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
- Ngày nhập học NV2: 8h00 ngày 16/9/2013 tại Văn phòng các khoa;
- Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển NV2 được công bố trên Website www.hpu2.edu.vn. Nếu thí sinh chưa nhận được Giấy triệu tập, có thể đến trường để nhập học vào ngày 16/9/2013 và hoàn thiện các thủ tục sau.
 
Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247