Thông báo điểm chuẩn NV2 Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cũng vừa công bố điểm trúng tuyển NV2 các ngành đào tạo bậc ĐH. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành Công nghệ thực phẩm (khối B: 17,5 điểm, thí sinh thuộc KV3- HSPT).

Căn cứ Biên bản họp xét nguyện vọng 2 ngày 10/9/2013 của Hội đồng xét nguyện vọng 2 của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 - Khóa I năm 2013, trình độ đại học chính quy các ngành như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi xét NV2

KV3

KV2

KV2NT

KV1

N3

N2

N1

N3

N2

N1

N3

N2

N1

N3

N2

N1

1

D480104

Hệ thống thông tin

A

A1

14,5

13,5

12,5

14

13

12

13.5

12.5

11.5

13

12

11

2

D510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

A1

15

14

13

14,5

13,5

12,5

14

13

12

13,5

12,5

11,5

3

D510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

A

A1

15

14

13

14,5

13,5

12,5

14

13

12

13,5

12,5

11,5

4

D540101

Công nghệ thực phẩm

A

A1

16,5

15,5

14,5

16

15

14

15,5

14,5

13,5

15

14

13

B

17,5

16,5

15,5

17

16

15

16,5

15,5

14,5

16

15

14

Chú thích:

N1: nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04); N2: nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07); N3: nhóm không ưu tiên

KV3: khu vực 3; KV2: khu vực 2; KV2NT: khu vực 2 nông thôn; KV1: khu vực 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Thông báo điểm chuẩn NV2 Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247