Thống kê hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM

Theo thống kê của Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM, lượng hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường có sự chênh lệch khá đáng kể giữa các ngành. CỤ thể như sau:

 Các ngành, khối và chỉ tiêu, điểm nhận đơn xét tuyển:

          * Các ngành do trường ĐHQT cấp bằng:

Stt

Ngành xét tuyển

Khối

Chỉ tiêu

Điểm

Lượng hồ sơ

 1

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

A, A1

15

17

24

 2

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

A, A1

15

18

28

 3

Quản lý nguồn lợi Thủy sản

A, A1, B

15

16

26

 4

Công nghệ Sinh học

B

20

18

12

 * Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết:

Chỉ tiêu: 30 sinh viên cho mỗi ngành

Điểm xét tuyển:

Khối A, A1, D1: 13 điểm

Khối B: 14 điểm

Ngành công nghệ thông tin: 1 hồ sơ

Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông: 1 hồ sơ

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp: 1 hồ sơ

Ngành kỹ thuật y sinh: 1 hồ sơ

Ngành quản trị kinh doanh: 10 hồ sơ


Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Thống kê hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học quốc tế - Đại học quốc gia TPHCM

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247