Thống kê hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Tài chính marketing

Tính đến ngày 28/08/2014, tổng lượng hồ sơ xét tuyển vào đại học Tài chính marketing là 449 hồ sơ. Cụ thể, số lượng hồ sơ các ngành như sau:

Số lượng hồ sơ ĐH Tài chính Marketing nhận được năm 2014:

STT

TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

TỔNG

CHỈ TIÊU

1

Kinh doanh bất động sản

D340116

30

50

2

Ngân hàng

D340201.2

38

50

3

Quản lý kinh tế

D340101.3

30

50

4

Quản trị bán hàng

D340101.2

21

30

5

Quản trị dự án

D340101.4

16

50

6

Tài chính Bảo hiểm và Đầu tư

D340201.6

63

50

7

Tài chính công

D340201.5

52

50

8

Thẩm định giá

D340201.7

67

50

9

Thuế

D340201.3

92

50

10

Tin học quản lý

D340405.2

40

50

 Qua đây, ta có thể thấy lượng hồ sơ xét tuyển vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu, năm 2014 Trường ĐH Tài chính Marketing xét tuyển 480 chỉ tiêu.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Thống kê hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Tài chính marketing

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247