Thống kê lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

Tính đến ngày 28/08/2014, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội đã nhận được gần 300 hồ sơ xét tuyển NV2 năm 2014. Cụ thể lượng hồ sơ các ngành như sau:

Hồ sơ xét tuyển NV2 ĐH khoa học xã hội nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được đến ngày 28/8:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi 

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu xét NV2

Lượng hồ sơ

Chính trị học

D310201

C

18

8

10

Chính trị học

D310201

D

18

8

Khoa học quản lý

D340401

A

18

10

89

Khoa học quản lý

D340401

C

18

10

Khoa học quản lý

D340401

D

18

23

Lịch sử

D220310

C

18

10

8

Lịch sử

D220310

D

18

7

Lưu trữ học

D320303

C

18

14

6

Lưu trữ học

D320303

D

18

10

Ngôn ngữ học

D220320

C

18

10

37

Ngôn ngữ học

D220320

D

18

11

Nhân học

D310302

C

18

15

16

Nhân học

D310302

D

18

10

Thông tin học

D320201

C

18

20

22

Thông tin học

D320201

D

18

15

Triết học

D220301

A

18

10

19

Triết học

D220301

C

18

22

Triết học

D220301

D

18

22

Văn học

D220330

C

18

15

32

Văn học

D220330

D

18

12

Việt Nam học

D220113

C

18

8

26

Việt Nam học

D220113

D

18

10

Xã hội học

D310301

C

18

8

25

Xã hội học

D310301

D

18

10

Sư phạm lịch sử

D140218

C

18,0

5

8

Sư phạm lịch sử

D140218

D

18,0

5

 Tuyensinh247 tổng hợp

 

 

Viết bình luận: Thống kê lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247