Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tỉnh Đồng Tháp

Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Tháp thông báo tuyển sinh lớp 10 năm 2014, lịch thi vào lớp 10 Đồng Tháp được tổ chức vào 2 đợt: đợt 1 lớp 10 chuyên ngày 9-10-11/6/2014, ngày thi vào lớp 10: 29-30/6/2014

1. Tuyển sinh lớp 10

Năm học 2014-2015 là năm thứ tư tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT cho tất cả các huyện, thị, TP. Nhằm từng bước giao quyền tự chủ về cho các trường THPT, Sở GDĐT dự kiến tổ chức thi lớp 10 có những điểm mới như sau:

- Công tác tổ chức coi thi giao về cho từng trường THPT thực hiện.

- Công tác chấm thi được tổ chức thành 12 hội đồng chấm thi thuộc 12 huyện, thị, TP do các trường THPT thực hiện (mỗi huyện, thị, TP có 1 hội đồng chấm thi).

- Tách kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thành hai kỳ thi riêng biệt.

* Sở GDĐT tổ chức ra đề thi và in sao đề thi, thanh tra coi thi, chấm thi như những năm học trước.

Tách 2 kỳ thi tuyển lớp 10, thi tuyển vào lớp 10 chuyên.

Những năm học trước kỳ thi vào lớp 10 chuyên và kỳ thi vào lớp 10 tổ chức cùng một thời gian, sử dụng cùng kết quả điểm số để xét vào lớp 10 cho những học sinh thi hỏng trường chuyên.

Năm học 2014-2015, do thi tuyển lớp 10 giao về cho các trường THPT coi thi, chấm thi, để đảm bảo khách quan, công bằng trong việc tuyển học sinh vào trường chuyên nên 2 kỳ thi dự kiến tách riêng, cụ thể:

+ Ngày thi vào lớp 10 trường chuyên: 9-10-11/6/2014

+ Ngày thi vào lớp 10: 29-30/6/2014

Thong tin tuyen sinh lop 10 nam 2014 tinh Dong Thap

Năm 2014 Đồng Tháp tổ chức 2 đợt thi vào lớp 10

Lý do tổ chức thi vào trường chuyên trước để học sinh thi hỏng vào trường chuyên sẽ nộp hồ sơ dự thi vào lớp 10 trường THPT. (năm học 2013-2014 có 261 học sinh thi hỏng trường chuyên).              

1.1 Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tuyển 80% số học sinh tốt nghiệp THCS đối với tất cả các huyện, thị, TP trong tỉnh.
Số học sinh dự kiến không trúng tuyển vào lớp 10 (20% học sinh TNTHCS), Sở GDĐT dự kiến sẽ mở lớp 10 tại trường THPT (học chương trình GDTX) cho những học sinh thi hỏng lớp 10 nhưng không có điều kiện học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện.

 1.2 Địa bàn tuyển sinh

Địa bàn thi tuyển được xác định là huyện, thị, TP nơi học sinh học lớp 9 hoặc hộ khẩu thường trú của học sinh thuộc huyện, thị, TP; riêng đối với học sinh sống ở vùng giáp ranh giữa các huyện, thị, TP học sinh lựa chọn 1 trường THPT của huyện, thị, TP giáp ranh để thi tuyển.

 1.3 Phương thức tuyển sinh
Trong năm học 2014-2015, Sở GDĐT dự kiến phương thức tuyển sinh vào lớp 10 như sau:

+ Thi tuyển: tổ chức thi tuyển cho tất cả các trường THPT, THCS-THPT trong tỉnh, ngoại trừ Trường Năng khiếu thể dục thể thao.

+ Môn thi: Tổ chức thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

+ Ngày thi: 29-30/6/2014 (tổ chức sau kỳ thi tuyển vào lớp 10 chuyên)

Thi tuyển, học sinh được chọn 2 nguyện vọng, được học ở một trong hai trường THPT trong cùng địa bàn huyện, thị, TP khi kết quả điểm bài thi đạt đủ điểm đỗ. Nguyện vọng 1 học sinh sẽ học tại trường THPT nơi học sinh nộp hồ sơ dự tuyển khi kết quả thi đủ điểm vào trường THPT đó; nguyện vọng 2 học sinh học một trường THPT khác (khi kết quả thi đủ điểm vào trường THPT), nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi kết quả thi không đủ điểm để xét nguyện vọng 1.

*Lưu ý: Ở cùng một trường: điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn xét nguyện vọng 1 là  2 điểm.

+ Xét tuyển: Trường Năng khiếu thể dục thể thao.

Trường Năng khiếu thể dục thể thao sẽ tổ chức xét tuyển vào trung tuần tháng 6 năm 2013.

2. Thi vào lớp 10 chuyên

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có năng lực thật sự vào học các lớp chuyên, kỳ thi lớp 10 chuyên năm học 2014-2015, Sở GDĐT dự kiến tiếp tục thực hiện như năm học 2013-2014, học sinh có thể dự thi 1 hoặc 2 môn chuyên (nếu học sinh có nguyện vọng), môn chuyên được chia thành 3 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn 2 môn chuyên theo 3 nhóm để thi theo từng buổi thi khác nhau như năm học trước, cụ thể:

+ Toán, Tin, Ngữ văn.

+ Vật lý, Lịch sử, Sinh học.

+ Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh.

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu sẽ tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ  văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.

Mỗi môn chuyên tuyển 35 học sinh/môn chuyên/trường.

Mỗi trường chuyên sẽ tuyển 1 lớp không chuyên không quá 40hs/lớp/trường.

* Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, nếu không đủ số lượng học sinh tuyển vào sẽ tuyển lớp chuyên lĩnh vực Văn - Sử - Địa.

2.2 Địa bàn tuyển sinh

Học sinh trong tỉnh được đăng ký dự thi 1 trong 2 trường chuyên của tỉnh.

2.3 Phương thức tuyển sinh 

a) Vòng 1: Sở GDĐT tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

b) Vòng 2:  Sở GDĐT tổ chức thi tuyển những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.
Các môn thi tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 hoặc 2 môn chuyên.

Ngày thi: 9-10-11/6/2014 (tổ chức trước thời gian thi tuyển vào lớp 10)

Căn cứ vào kết quả thi, học sinh sẽ được xét vào lớp 10 chuyên, lớp không chuyên của trường chuyên nếu không đỗ học sinh sẽ nộp hồ sơ vào trường THPT để đăng ký thi vào lớp 10.

 

Nguồn Phòng KTKĐCLGD Đồng Tháp

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tỉnh Đồng Tháp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!