Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lâm Đồng 2016

Năm học 2016 - 2017 tỉnh Lâm Đồng có duy nhất 2 trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10: THPT chuyên Thăng Long và THPT chuyên Bảo Lộc, còn lại các trường dùng hình thức xét tuyển.

I. TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

1. Nguyên tắc tuyển sinh

Đảm bảo lựa chọn được những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả học tập xuất sắc ở cấp trung học cơ sở, đủ năng lực học lớp chuyên.

2. Địa bàn tuyển sinh

-       Trường THPT Chuyên Thăng Long tuyển sinh học sinh trên địa bàn các huyện (thành phố): Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Đà Lạt, Lạc Dương. Riêng môn Địa lý tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

-      Trường THPT Chuyên Bảo Lộc tuyển sinh học sinh trên địa bàn các huyện (TP): Di Linh, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên.

3. Điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 chuyên

-      Học sinh trong độ tuổi vào học THPT theo Điều 37 của Điều lệ trường THCS, V THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

-       xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung hoc cơ sở từ khá trở lên.

-       xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

  1. Hồ sơ dự tuyển, điểm đăng ký

4.1.   Hồ Sơ dự tuyển:

-       Bản sao giấy khai sinh.

-       Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp TTỈCS tạm thời.

-       Bản sao học bạ cấp trung học cơ sở có xác nhận của nhà trường .

-       Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên (mẫu do trường THPT chuyên cấp).

-       Hai (02) ảnh cỡ 03 cm X 04 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

-       Học sinh các năm trước (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ

Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại các trường THPT Chuyên.

5. Phương thức tuyển sinh:

-       Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển

Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển họp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

-       Vòng 2: Thi tuyển

+ Tổ chức thi tuyển đối với học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1

+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Trong đó, điểm bài thi các môn không chuyên được tính theo hệ số 1, riêng môn chuyên tính theo hệ số 2.

6. Tuyển sinh các lớp chuyên:

-   Trường THPT chuyên Thăng Long tuyển sinh vào lớp 10 các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

-   Trường THPT chuyên Bảo Lộc tuyển sinh vào lớp 10 các môn chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học.

7.  Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

8. Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (thang điểm 10).

9. Cách xét tuyển:

Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham gia dự thi, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi mồn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm lớp 9 cao hơn.

10. Lỉch thi, đia điếm thi

Ngày

Buổi

Bắt đầu tính giờ làm bài

Môn thi

16/6/2016

Sáng

08 giờ 00

Ngữ Văn (không chuyên)

Chiều

14 giờ 00

Toán (không chuyên)

17/6/2016

Sáng

08 giờ 00

Môn chuyên

Chiều

14 giờ 00

Tiếng Anh (không chuyên)

Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Thăng Long và THPT Chuyên Bảo Lộc.

11. Hình thức đề thi, thời gian làm bài thi

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian

1

Toán (không chuyên)

Tự luận

120 phút

2

Ngữ Văn (không chuyên)

Tự luận

120 phút

3

Tiếng Anh (không chuyên)

Trắc nghiệm

60 phút

4

Môn chuyên

Tự luận

(môn ngoại ngữ kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận)

150 phút

( môn ngoại ngữ và môn Hóa: 120 phút)

 II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP

1. Đối tượng và độ tuổi tuyển sinh:

Thực hiện theo Điều 2, Điều 5 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

2.1.  Tuyển thẳng vào trung học phố thông các đối tượng sau đây:

-   Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú;

-   Học sinh là người dân tộc rất ít người (Có 09 dân tộc rất ít người: Brâu, Rơ Măm, ơ Đu, Si La, Pu Péo, cống, Mảng, La Hú, Cờ Lao);

-   Học sinh khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã (phường) theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012ATTLT-BLĐTBXH-B YT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012.

-    Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:

+ Đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên
môn, bao gồm: Cuộc thi viết thư quốc tế (ƯPƯ); thi thí nghiệm thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Cuộc thi khoa học kỹ thuật (Intel VISEF).

+ Đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.

2.2.  Chế độ ưu tiên:

-   Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945.

-   Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

-   Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Lưu ý khi xét diên ưu tiên:

+ Việc xác định vùng sinh sống, học tập có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư 135 năm 2016.

+ Đối tượng học sinh sống tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, nhưng ở đó không có cơ sở trường học phải đi đến trường khác (ngoài vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) theo quy định phân luồng học sinh của các phòng GD&ĐT để học tập, thì vẫn được hưởng diện ưu tiên quy định.

+ Trường họp học sinh có hơn 01 điều kiện được hưởng ưu tiên chỉ được chọn loại ưu tiên cao nhất.

2.3. Chế độ khuyến khích:

-       Đạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:

+ Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm.

+ Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm.

+ Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

-       Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên mạng; thi Olympic Tiếng Anh trên mạng; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn:

+ Giải cá nhân:

  • Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm.
  • Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điềm.
  • Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

+ Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...):

  • Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia.
  • Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải.
  • Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đòng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân nêu trên.

+ Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi (văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên mạng; thi Olympic Tiếng Anh trên mạng; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn) chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

-       Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

Lưu ý: Điểm cộng thêm cho các đối tượng được hưởng ưu tiên tại mục 2.2. và khuyến khích tại mục 2.3 nêu trên không quá 4 điếm.

3. Hồ sơ dự tuyển:

-       Bản sao giấy khai sinh.

-       Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời.

-       Học bạ chính cấp trung học cơ sở.

-       Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

-       Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu do Sở GD&ĐT phát hành).

-     Học sinh các năm tnrớc (còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) chưa trúng tuyển vào lớp 10 cần nộp thêm giấy chứng nhận của địa phương xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4.1.  Phương thức 1: Xét tuyển theo địa bàn

-   Huyện Lạc Dương:

+ Trường THPT Lang biang: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các địa bàn: thị trấn Lạc Dương, xã Đưng K’nơh, xã Lát.

+ THCS&THPT Đa Sar: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các địa bàn: xã Đạ Nhim, xã Đạ Chais, xã Đạ Sar.

-   Huyện Đam Rông:

+ Trường THPT Đạ Tông: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’rông và thôn 5 xã Rô Men.

+ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các xã Phi Liêng; Đạ K’Nàng; thôn 2, 3, 4 xã Rô Men và thôn 2 xã Liêng Srônh.

+ Trường THPT Phan Đình Phùng: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các xã Đạ Rsal; thôn 1, 3, 4, 5 6 xã Liêng Srônh; thôn 1 xã Rô Men.

-   Huyện Đạ Huoai:

+ Trường THPT Đạ Huoai: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Madaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn, thị trấn Madaguôi.

+ Trường THPT Đạm Ri: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các xã Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ Ploa, Đoàn Kết, Đạm’Ri, thị trấn Đạm’Ri.

-   Huyện Đạ Tẻh:

+ Trường THPT Lê Quý Đôn: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Hà Đồng, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đạ Pal, thôn 4 đến thôn 7 xã Quảng Trị, thôn 8 đến thôn 10 và tổ dân phố 4c thị trấn Đạ Tẻh, thôn 3a, 3b, 4a, 4b, 5 của xã Triệu Hải.

+ Trường THPT Đạ Tẻh: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã còn lại thuộc địa bàn huyện Đạ Tẻh

-   Huyện Cát Tiên:

+ Trường THPT Cát Tiên: tuyển sinh học sinh thuộc các trường THCS Quảng Ngãi, THCS Đồng Nai, THCS Phù Mỹ, THCS Đức Phổ.

+ Trường THPT Gia Viễn: tuyển sinh học sinh thuộc các trường THCS Gia Viễn, THCS Nam Ninh, THCS Tiên Hoàng, PTCS Đồng Nai Thượng.

+ Trường THPT Quang Trung: tuyển sinh học sinh thuộc các trường THCS Phước Cát 1,THCS Phước Cát2

-   Huyện Di Linh:

+ Trường THPT Trường Chinh: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Hòa Bắc, Hòa Nam, thôn 13 đến thôn 16 xã Hòa Ninh.

+ Trường THPT Lê Hồng Phong: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã: Hòa Trung; Đinh Trang Hòa; thôn 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 xã Liên Đầm; thôn 01 đến thôn 12 xã Hòa Ninh; học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Lâm theo học tại các trường THCS Đinh Trang Hòa 1, THCS Đinh Trang Hòa 2 và THCS Hòa Ninh.

+ Trường THPT Nguyễn Viết Xuân: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Bố; xã Gia Hiệp; và các thôn Tân Phú 1, thôn Tân Phú 2, thôn Đồng Lạc 1, thôn Đồng Lạc 2, thôn Đồng Lạc 3, thôn Đồng Lạc 4, thôn Kao Kuil, thôn Duệ xã Đinh Lạc

+ Trường THPT Nguyễn Huệ: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Đinh Trang Thượng, Tân Thượng, Tân Lâm.

+ Trường THPT Di Linh: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Gung Ré; xã Tân Nghĩa; xã Gia Bắc; các thôn Tân Lạc 1, Tân Lạc 2, Tân Lạc 3 xã Đinh Lạc; các tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tổ dân phố Di Linh Thượng 1, tổ dân phố Di Linh Thượng 2 và tổ dân phố Ka Ming thị trấn Di Linh.

+ Trường THPT Phan Bội Châu: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Châu; xã Bảo Thuận; xã Sơn Điền; các tổ dân phố 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20 thị trấn Di Linh; thôn 4, 5, 9 xã Liên Đầm.

-   Thành phố Đà Lạt:

+ Trường THPT Tà Nung: tuyển sinh học sinh lóp 9 thuộc trường THCS&THPT Tà Nung.

+ Trường THCS&THPT Xuân Trường: tuyển sinh học sinh lớp 9 thuộc trường THCS&THPT Xuân Trường.

-   Huyện Đức Trọng:

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Tà Hine, Đà Loan, Ninh Loan, Tà Năng, Đa Quyn.

-   Huyện Lâm Hà:

+ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: tuyển sinh học sinh các trường THCS thuộc địa bàn 03 xã: Hoài Đức, Tân Thanh, Phúc Thọ.

+ Trường THPT Thăng Long: tuyển sinh học sinh trường THCS thuộc địa bàn 05 xã: Đông Thanh, Gia Lâm, Mê Linh, Nam Hà, TT Nam Ban.

-   Huyện Bảo Lâm:

+ Trường THPT Bảo Lâm: tuyển sinh học sinh thuộc các trường THCS Lộc Quảng, THCS Hùng Vương, THCS Lộc Ngãi B, TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi, TH&THCS Be Văn Đàn, THCS Trần Phú, THSC Nguyễn Du, THCS Lộc Đức, TH&THCS Lương Thế Vinh, THSC Lộc Tân, TH&THCS Lê Lợi, PTDT Nội trú Bảo Lâm.

+ Trường THPT Lộc Thành: tuyển sinh học sinh thuộc các trường TH&THCS Vừ A Dính, THCS Lộc Nam, THCS Lộc Thành, THCS Phạm Văn Đồng, TH&THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, PTDT Nội trú Bảo Lâm.

+ Trường THP1' Lộc An: tuyển sinh học sinh thuộc các trường THCS Quang Trung, THCS Tây Sơn, THCS Lộc Đức; PTDT NỘI trú Bảo Lâm.

+ Trường THCS&THPT Lộc Bắc: tuyển sinh học sinh thuộc các trường: THCS&THPT Lộc Bắc, TH&THCS Hoàng Hoa Thám; PTDT Nội trú Bảo Lâm.

-  Đối với một số địa bàn giáp ranh giữa các huyện, thành phố học sinh nộp đơn dự tuyển vào các trường được quy định như sau:

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 04 thôn (Hang Hớt, cổng Trời, Buôn Chuối, Thôn 3) thuộc xã Mê Linh (Lâm Hà) giáp ranh với xã Tà Nung (Đà Lạt) nếu có nguyện vọng được đăng ký tuyển sinh vào trường THCS&THPT Tà Nung.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc 02 xã Tân Lạc, Lộc Tân (Bảo Lâm) giáp ranh với thành phố Bảo Lộc nếu có nguyện vọng được đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT Lộc Thanh, THPT Lộc Phát, THPT Lê Thị Pha, THPT Nguyễn Tri Phương (Bảo Lộc)

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc xã Đạ Oai (Đạ Huoai) giáp ranh với huyện Đạ Tẻh nếu có nguyện vọng được đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Đạ Tẻh (Đạ Teh).

4.2.  Phương thức 2' Xét tuyển theo nguyện vọng

Ngoài các trường THPT xét tuyển theo địa bàn quy định nêu trên, học sinh thuộc các địa bàn còn lại được đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn huyện, thành phố theo 02 nguyện vọng:

Nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào 01 trường THPT, nguyện vọng 2 vào 01 trường THPT khác trên cùng địa bàn Học sinh đăng ký 02 nguyện vọng trong đơn xin dự tuyển ngay lúc nộp hồ sơ dự tuyển và không được thay đổi sau khi đăng ký dự tuyển.

5. Đăng ký dự tuyển

Căn cứ vào điều kiện dự tuyển và địa bàn tuyển sinh được quy định, việc đăng ký dự tuyển thực hiện theo đúng quy định sau đây:

- Học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS, nộp hồ sơ tại trường THCS nơi học sinh đang học.

-     Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước (vẫn còn trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định) nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại các trường THPT.

-    Tất cả học sinh tốt nghiệp lớp 9 các trường DTNT phải nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào các trường THPT trên điạ bàn theo quy định Đối với những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh và THCS-THPT DTNT liên huyện phía Nam, Sở GD&ĐT sẽ gửi danh sách đến các đơn vị để hội đồng tuyển sinh các trường THPT không đưa vào xét tuyển .

-    Học sinh tốt nghiệp lớp 9 chương trình tiếng Pháp vẫn phải nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường THPT đại trà theo quy định, sau khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tiếng Pháp, Sở GD&ĐT sẽ gửi danh sách đến các đơn vị để hội đồng tuyển sinh các trường THPT khồng đưa vào xét tuyển

-      Đối với những học sinh khồng trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 vào các trường công lập, học sinh rút hồ sơ nộp tại các trường ngoài công lập, các TT GDTX trên địa bàn huyện (thành phố) để tiếp tục xét tuyển sinh.

-     Học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT theo địa bàn huyện (thành phố) nơi học lớp 9 (hệ giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ít nhất một năm trước thời điểm tuyển sinh)

-   Những học sinh muốn đăng ký dự tuyển ở địa bàn huyện, thành phố khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc học tập thì phải có quyết định chuyển công tác của cha hoặc mẹ.

6. Điểm xét tuyển:

6.1 Điểm tính ỉheo kết quả rèn luyện và học tập mẫỉ năm học của học sinh trung học cơ sở đưọc tính như sau:

-       Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

-       Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.

-       Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.

-       Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.

-       Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm.

-       Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

6.2.  Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

-       Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở.

-       Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

6.3.  Cách xét tuyển:

-         Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh, xét từ cao xuống thấp để tuyền đủ chỉ tiêu được giao

-     Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PT DTNT

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyến:

Thực hiện theo quy định tại Điều 18, 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PT DTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

2. Địa bàn tuyển sinh

-   Trường PT DTNT Tỉnh tuyển sinh học sinh trên địa bàn huyện (TP): Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương, Đam Rông.

-      Trường THCS&THPT DTNT Liên huyện Phía nam tuyển sinh học sinh trên địa bàn các huyện (TP): Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Bảo Lộc.

3. Hồ sơ dự tuyển:

-      Học bạ hợp lệ.

-      Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.

-      Giấy khai sinh .

-      Đơn xin xét tuyển của học sinh .

-      Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

-     Giấy cam kết của học sinh và phụ huynh học sinh về việc theo học hết cấp tại trường THPT DTNT sau khi trúng tuyển.

4. Phương thức: Xét tuyển

-  Ưu tiên xét tuyển các học sinh dân tộc đã tốt nghiệp THCS tại các trường Phổ thông DTNT huyện, THCS & THPT DTNT liên huyện Phía Nam.

5. Tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích:

5.1.  Tuyển thẳng:

-   Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

-   Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT ban hành tại Thông tư số 01/2016/TT- BGDĐT ngày 15/1/106 đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

5. 2.   Ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo quy định tại mục 2.2 và 2.3 phần IV của công văn này.

6. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm của: Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở, điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Lưu v: Học sinh tốt nghiệp lớp 9 các trường DTNT nếu không trúng tuyển vào lớp 10 trường DTNT tỉnh, trường THCS & THPT DTNT liên huyện Phía Nam thì được xét tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn nơi học sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HỆ NGOÀI CÔNG LẬP VÀ GDTX

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện việc xét tuyển học sinh vào lớp 10 THPT sau khi tổ chức xét tuyển vào các trường THPT công lập.

Đối với các trường THPT ngoài công lập được nhận thêm học sinh ngoài địa bàn, trong trường hợp khi thực hiện xong công tác tuyển sinh trên địa bàn nhưng số lượng tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu.

Tuyensinh247.com

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lâm Đồng 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!