Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang xét tuyển NV2 năm 2015

Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo tuyển sinh hệ chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015, cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy nguyện vọng bổ sung đợt 1, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH SƯ PHẠM:

1.  Chỉ tiêu: số lượng 190.

2. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

3. Ngành, môn thi, chỉ tiêu.

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ Xét tuyển

Chỉ tiêu

1.

Sư phạm Toán

C140209

Toán, Lý, Hoá;     

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Lý, Sinh;    

Văn, Toán, Lý.

10

2.

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa;           

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn,Toán Sử;         

Văn, Lý, Sử.            

10

3.

Sư phạm Tin học

C140210

Toán, Lý, Hoá;      

Toán, Lý, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh.

30

4.

Sư phạm Vật lý

C140211

Toán, Lý, Hoá;      

Toán, Lý, Sinh;      

Toán, Lý, Văn;       

Toán, Lý, Tiếng Anh.

30

5.

Sư phạm Hoá học

C140212

Toán, Hoá, Lý;    

Toán, Hoá, Tiếng Anh;

Toán, Hoá, Văn;    

Toán, Hoá, Sinh.

30

6.

Sư phạm Lịch sử

C140218

Văn, Sử, Địa;           

Văn, Sử, Tiếng Anh;

Văn, Sử, Toán;         

Văn, Sử, Sinh.

30

7.

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Toán, Văn, Tiếng Anh.

25

8.

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Hát, Đọc- Kể diễn cảm;                    

Văn, Hát, Đọc- Kể diễn cảm.

25

Lưu ý: Sau ngày 01/9/2015, căn cứ vào số lượng nhập học của thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, Nhà trường sẽ bổ sung, điều chỉnh ngành tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.

II.  CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM.

1.  Chỉ tiêu: số lượng 200.

2. Vùng tuyển:Tuyển thí sinh trong cả nước.

3. Ngành, môn thi, chỉ tiêu.

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Môn thi/ Xét tuyển

Chỉ  tiêu

1.

Khoa học Thư viện

C320202

Văn, Sử, Địa;         

Toán, Văn, Tiếng Anh.

200

2.

Kế toán

C340301

Toán, Lý, Hoá;     

Toán, Văn, Lý;      

Toán, Văn, Tiếng Anh.

3.

Quản trị văn phòng

C340406

Văn, Sử, Địa;         

Toán, Văn, Tiếng Anh.

4.

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

Toán, Hoá, Lý;    

Toán, Hoá, Sinh.

Toán, Lý, Địa;       

Toán, Lý, Tiếng Anh.

 Tuyensinh247.com- Theo Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

1 bình luận: Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang xét tuyển NV2 năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247