Trường Đại học Đà Nẵng tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 3

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Đà Nẵng vừa chính thức thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2013 đối với những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:


1. Cấp đại học: 102

Số
TT
TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I KHOA Y DƯỢC  (DDY):          
1 Điều dưỡng B D720501   50  ³23.0

II

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)              52
1 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) A, A1 D340101 402 16  ³13.0
D1  ³13.5
2 Kinh doanh thương mại A, A1 D340121 404 36  ³13.0
D1  ³13.5

 
2. Cấp cao đẳng: 55

S
TT
TRƯỜNG/NGÀNH
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)               55
1 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng A, A1 C510102 C76 16  ³10.0
2 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) A, A1 C340301 C66 12  ³10.0
D1  ³10.0
3 Công nghệ sinh học A C420201 C69 27  ³10.0
B  ³11.0

Ghi chú: Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 26/09/2013 đến hết ngày 15/10/2013.
 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do Trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
- Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.

3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau: BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ ĐKXT thí sinh phải nộp lệ phí 30.000 đồng/hồ sơ. Nhưng khi xin rút lại hồ sơ thí sinh không được hoàn trả lệ phí đã thu;

- Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT đã nộp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 26/09/2013 (bắt đầu nhận hồ sơ) đến ngày 10/10/2013 (còn 5 ngày trước khi hết hạn nhận hồ sơ);

- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến trường để rút hồ sơ ĐKXT đã nộp. Trong trường hợp ủy quyền, thí sinh phải viết giấy ủy quyền và người được ủy quyền đến rút hồ sơ ĐKXT phải mang theo giấy ủy quyền kèm giấy chứng minh nhân dân của mình.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Trường Đại học Đà Nẵng tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!