Trường Đại học Thành Đông

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, tỷ lệ chọi, diểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Thành Đông.
 • Tỷ lệ chọi Đại Học Thành Đông

  Tỷ lệ chọi Đại Học Thành Đông

  Tỷ lệ chọi Đại Học Thành Đông năm 2013. Xem chi tiết tỷ lệ chọi của trường Thành Đông các năm 2013, 2012, 2011... nhanh và chính xác nhất!

 • Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2013

  Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2013

  Năm 2013 Trường ĐH Thành Đông vừa công bố chỉ tiêu năm 2013 của trường là 920 chỉ tiêu dành cho hệ đại học và cao đẳng. Trong đó, 480 chỉ tiêu dành cho hệ đại học và 440 dành cho hệ cao đẳng.

Viết bình luận:Trường Đại học Thành Đông

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247