Trường Đại học Vinh công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

Chiều nay, 12/9, trường Đại học Vinh đã chính thức công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 năm 2013.

Theo đó, Trường Đại học Vinh lấy điểm chuẩn NV2 vào trường từ 13 đến 23 điểm, trong đó khối A lấy từ 13 đến 20 điểm, khối B lấy từ 14 đến 21 điểm, khối C từ 14 đến 20 điểm, riêng khối D1 lấy từ 13.5 đến 23 điểm.

Điểm chuẩn nguyện vọng 2 trường Đại học Vinh năm 2013 cụ thể như sau:

STT

Ngành xét tuyển

Khối

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Sư phạm Tin học

A

15.00

 

2

Sư phạm Sinh học

B

21.00

 

3

Sư phạm Vật lý

A

20.00

 

4

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

A

15.00

 

B

15.00

 

c

15.00

 

5

Giáo dục Chính trị

c

15.00

 

6

Sư phạm Lịch sử

c

17.00

 

7

Sư phạm Địa lý

c

20.00

 

8

Quản lý giáo dục

A

13.00

 

c

14.00

 

D1

14.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

9

Công tác xã hội

c

14.00

 

10

Du lịch

c

14.00

 

D1

14.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

11

Văn học

c

14.00

 

12

Luật

A

18.00

 

A1

18.00

 

c

20.00

 

13

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

A

16.00

 

A1

16.00

 

14

Quản lý tài nguyên và môi trường

A

13.50

 

B

15.00

 

15

Khoa học Môi trường

B

15.00

 

16

Khuyến nông

A

13.00

 

B

14.00

 

17

Công nghệ thông tin

A

16.00

 

A1

16.00

 

18

Nuôi trồng thuỷ sản

A

13.00

 

B

14.00

 

19

Sinh học

B

14.00

 

20

Kỹ thuật điện tử truyền thông

A

14.00

 

A1

14.00

 

21

Sư phạm Tiếng Anh

D1

23.00

Điêm môn tiêng Anh đã nhân hệ sô 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên

22

Nông học

A

13.00

 

B

14.00

 

23

Kỹ thuật xây dựng

A

17.00

 

A1

17.00

 

24

Quản lý đất đai

A

14.00

 

B

15.00

 

 

 

A

15.00

 

25

Tài chính ngân hàng

A1

15.00

 

D1

15.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

 

 

A

17.00

 

26

Kế toán

A1

17.00

 

 

 

D1

17.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

 

 

A

15.00

 

27

Quản trị kinh doanh

A1

15.00

 

 

 

D1

15.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

 

 

A

15.00

 

28

Kinh tê đâu tư

A1

15.00

 

 

 

D1

15.00

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

29

Hoá học

A

13.00

 

30

Ngôn ngữ Anh

D1

22.00

Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên

31

Chính trị học

c

14.00

 

32

Toán học

A

13.00

 

33

Khoa học máy tính

A

13.00

 

 

 

A

13.00

 

34

Kinh tê Nông nghiệp

B

14.00

 

 

 

D1

13.50

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

35

Kỹ thuật xây dựng công

A

14.50

 

trình giao thông

A1

14.50

 

 

 

A

13.00

 

36

Quản lý văn hóa

c

14.00

 

 

 

D1

13.50

Điếm môn tiếng Anh không nhân hệ số

 

 

D1

15.50

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

37

Luật Kinh tế

A

15.50

 

A1

15.50

 

 

 

c

17.00

 

38

Công nghệ kỹ thuật điện,

A

13.00

 

điện tử

A1

13.00

 

39

Công nghệ kỳ thuật hóa học

A

14.00

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Trường Đại học Vinh công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!