Trường Trung học thực hành Sài Gòn tuyển sinh vào lớp 6

Trường TH thực hành Sài Gòn trực thuộc trường ĐH Sài Gòn công bế kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014 - 2015.

A. TUYỂN SINH LỚP 6 ANH VĂN

I. CHỈ TIÊU:

Tuyển 225 học sinh. Trong đó:

- 50% dành cho học sinh có hộ khẩu quận 5 (diện trong tuyến).

- 50% dành cho những học sinh có hộ khẩu quận khác nhưng đang học tại các trường tiểu học thuộc các quận 1, 3, 5, 10 (diện ngoài tuyến).

II. ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN DỰ XÉT TUYẾN

Các học sinh được nộp đơn dự xét tuyển nếu có đủ các điều kiện sau:

1. Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có hồ sơ hợp lệ và tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ).

2. Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc thuộc diện KT3 có thời gian từ 18 tháng trở lên tính từ ngày nộp đơn) và đang theo học tại các trường tiểu học thuộc các quận 1, 3, 5, 10.

3. Xếp loại học sinh Giỏi 5 năm liền ở bậc tiểu học.

4. Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt – Toán từ 20 điểm.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường Trung học Thực hành Sài Gòn).

2. Bản sao Học bạ Tiểu học (không cần thị thực).

3. Bản sao Phiếu tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán (không cần thị thực).

4. Bản sao hộ khẩu hoặc KT3 (có thị thực trong năm 2014).

5. Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích nếu có (có thị thực).

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển sẽ không hoàn trả nếu thí sinh không trúng tuyển.

IV. THỜI HẠN PHÁT HỒ SƠ

1. Phụ huynh học sinh mua hồ sơ xin dự tuyển tại trường Trung học Thực hành Sài Gòn từ ngày 11/6/2014 đến 11 giờ 00 ngày 16/6/2014.

2. Giờ làm việc:

Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút.

Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00.

Lưu ý: Chủ nhật nghỉ.

V. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

1. Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ xin dự xét tuyển tại trường Trung học Thực hành Sài Gòn từ ngày 16/6/2014 đến ngày 20/6/2014.

2. Giờ làm việc:

Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.

Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00.

Lưu ý: Chủ nhật nghỉ.

VI. THỦ TỤC NHẬP HỌC

1. Công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 6 trường Trung học Thực hành Sài Gòn ngày 11/7/2014.

2. Hồ sơ nhập học gồm:

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Học bạ Tăng cường tiếng Anh (nếu đã học chương trình tăng cường tiếng Anh).

- Phiếu Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán năm học 2013 – 2014 (bản chính).

- Bản sao khai sinh hợp lệ.

- 6 ảnh 3 x 4 (hình mới chụp).

3. Thời gian bổ túc hồ sơ nhập học:

Từ 7 giờ 30 phút ngày 11/7/2014 đến 16 giờ 00 ngày 15/7/2014 (Lưu ý: Chủ nhật nghỉ).

Sau ngày 15/7/2014, đối với những trường hợp chưa bổ túc hồ sơ, nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Lưu ý: Khi bổ túc hồ sơ nhập học, nếu phát hiện có sai lệch so với các qui định tuyển sinh thì học sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

B. TUYỂN SINH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP

1. Lớp 6 song ngữ sẽ tuyển theo tuyến những học sinh học chương trình tăng cường tiếng Pháp tại trường Tiểu học Minh Đạo quận 5, có học lực cả năm môn Toán và Tiếng Việt đạt loại Khá trở lên và có điểm trung bình học lực tiếng Pháp song ngữ cả năm lớp 5 đạt từ 6,0 điểm trở lên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1 lớp, học theo lộ trình A.

3. Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ 11/7/2014 đến ngày 12/7/2014.

4. Hồ sơ nhập học gồm:

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Học bạ song ngữ.

- Phiếu Tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của 2 môn Tiếng Việt và Toán năm học 2013 – 2014 (bản chính).

- 2 Bản sao khai sinh hợp lệ.

            - 6 ảnh 3 x 4  (hình mới chụp).           

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Trường Trung học thực hành Sài Gòn tuyển sinh vào lớp 6

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!