Tuyển sinh liên thông Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng 2015

Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh liên thông hệ đại học chính quy khóa 7 (2015 – 2017), như sau:

Quảng cáo

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

- Tổ chức tuyển sinh Liên thông đại học hệ chính quy đối với những sinh viên có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phù hợp với số lượng, cơ cấu chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn về tuyển sinh liên thông.

- Tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan và công bằng.

- Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và chỉ tiêu được giao năm 2015.

2. Đối tượng tuyển sinh

          Thí sinh có đủ các điều kiện sau:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Thể dục thể thao hoặc Cao đẳng Sư phạm thể dục thể thao;

- Đủ sức khỏe để tham gia học tập và không trong thời gian thi hành án hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện đúng theo quy định về tuyển sinh.

3. Thời gian và nội dung thi thi tuyển:

3.1. Thời gian ôn tập và thi tuyển:

      - Tổ chức ôn thi từ ngày 14/9 – 18/9/2015 đối với 2 môn:

+  Lý luận và phương pháp TDTT.

+  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. 

- Lịch thi cụ thể

Ngày

Buổi

Nội dung

Địa điểm

18/9/2015

Sáng

Làm thủ tục dự thi (7 giờ 30 – 11 giờ )

Tại giảng đường A

 

19/9/2015

 

Sáng

Thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin (theo lịch thi của HĐ)

Chiều

Thi môn Lý luận và phương pháp TDTT

(theo lịch thi của HĐ)

20/9/2015

Sáng

Thi Năng khiếu

Sân Điền kinh

3.2. Nội dung thi tuyển:

 

      Gồm 03 môn:

- Môn 1: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin.

- Môn 2: Lý luận và phương pháp TDTT.

- Môn 3: Năng khiếu TDTT (nhân hệ số 2): Chạy 100m(s), Bật xa tại chỗ (cm)

3.3. Lệ phí thi tuyển:

- Lệ phí thi tuyển: 400.000đ/hồ sơ (bao gồm cả lệ phí ôn thi)

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh liên thông Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247