Tuyển sinh lớp 10 Hà Giang 2015

Phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2015 - 2016 tỉnh Hà Giang được Sở giáo dục công bố theo đó chỉ có trường THPT chuyên Hà Giang tổ chức thi còn các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển.

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

- Xem thêm: PHương án tuyển sinh chuyên Hà Giang 2015 tại đây: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hà Giang 2015

1. Phương án phân luồng học sinh (hs) sau tốt nghiệp THCS

- Tổng số học sinh đang học lóp lóp 9 THCS năm học 2014-2015: 10.173 hs

- Dự báo số học sinh đưọ'c công nhận tốt nghiệp THCS ( 98 %): 9.970 hs

- Tuyển sinh vào lóp 10 THPT: 6.652/9.970 hs = 66,72 % học sinh tốt nghiệp THCS (chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2015.ễ tuyển mới vào lớp 10 THPT là 6.652 hs). Trong đó: Tuyển sinh vào THPT Chuyên 245 hs; các trường PTDT nội trú có cấp THPT 496 học sinh; các trường THPT, trường có cấp THPT: 5.911 hs.

- Học Bổ túc THPT và học các trường TCCN, trường nghề: 3.318 hs

2. Phương thức tuyển sinh

a) Phương thức: Xét tuyển trên địa bàn toàn tỉnh

b) Điểm xét tuyên: Là tống số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích.

c) Nguyên tắc xét trúng tuyển: Theo tảng điềm của phương thức xét tuyến. Lấy điểm từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu giao cho từng trường THPT, câp 2+3, THCS&THPT sau khi đã tuyển thẳng các đối tuễợn2, ưu tiên.

d) Tuyển thẳng vào Lớp 10 Trung học phố thông các đối tượng sau đây:

- Học sinh trường PTDT nội tiẽú đã tốt nghiệp THCS;

- Học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Học sinh khuyết tật được đánh giá hoàn thành theo Ke hoạch giáo dục cá

nhân;

3. Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học THCS, điếm ưu tiên, khuyến khích

3.1ẵ Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm;

- Hạnh, kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm;

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm;

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điếm;

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điêm;

- Các trường họp còn lại: 5 điểm.

3ể2. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm.

3.3. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

a) Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở;

b) Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

3.4ẽ Lưu ý: Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lóp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình đê xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường họp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tống điếm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lóp 9.

4. Chế độ ưu tiên, khuyến khích

4.1. Chế độ ưu tiên.

a. Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng 1:

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao độnẹ 81% trở lên”.

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

b. Cộng 2 điếm cho nhóm đối tượng 2Ệ.

- Con của Anh hùns; lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao độnơ, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;

- Con bệnh binh mất sức lao độns dưới 81%;

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c. Cộng 1 điếm cho nhóm đối tượng 3 gồm:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiêu sô;

- Người dân tộc thiểu số;

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tê - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (xã vùng III, thôn vùng 3 thuộc xã vùng II).

4.2. Chế độ khuyến khích.

a. Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:

- Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;

- Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm;

- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm;

b. Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo phôi hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tô chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thê dục thê thao; hội thao giáo dục quôc phòng; thi vẽ; thi viêt thư quốc tê; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

- Giải cá nhân:

+ Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điêrn;

+ Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm;

+ Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 diêm;

- Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyên, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song caẵ..):

+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;

+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tố chức tùng giải;

c. Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tả chức ở cấp trung học cơ sở:

+ Loại giỏi: cộng 2,0 điếm;

+ Loại khá: cộng 1,5 điếm;

+ Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

4.3. Cách tính tổng điểm ưu tiên, khuyến khích:

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

5. Phân vùng tuyển sinh

- Trường THPT Lê Hồng Phong: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại: Phường Nguyễn Trãi, Minh Khai, từ tổ 1 đến tổ 33 phường Trần Phú, tổ 1 đến tổ 10 phường Quang Trung, xã Phương Thiện

- Trường THPT Ngọc Hà: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại xã Ngọc Đuửng, phường Ngọc Hà, các tô còn lại của phường Quang trung, phường Trần Phú, các xã Kim Thạch, Kim Linh, Thuận Hòa, Minh Tân, Phong Quang của huyện Vị Xuyên.

- Trường THPT Việt Vinh: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại: Thị trấn Việt Quang, các xã Quang Minh, Việt Hồng, một số thôn lân cận của xã Việt Vinh. T

- Trường THPT Hùng An: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Hùng An, Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Vĩnh Tuy, Đông Thành (các xã phụ cận của huyện Hàm Yên - Tuyên Quang nếu chỉ tiêu còn sau khi đã tuyến hết học sinh ở các xã trên).

- Trường THPT Đồng Yên: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Đông Thành, các thôn lân cận của xã Vĩ Thượng.

- Trường THPT Liên Hiệp: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Liên hiệp, Bằng Hành, Hữu Sản, Đức Xuân, Thượng Bình. ^

- Trường cấp 2-3 Tân Quang: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Tân Quang, Tân Lập, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Tân Thành và một số thôn lân cận của xã Việt vinh.

- Trường THPT Vị Xuyên: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại: Thị trấn Vị xuyên, các xã Đạo đức, Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch, Phương Độ, Phương Thiện, Linh Hồ, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Bạch Ngọc nếu có nhu cầu theo học tại trường THPT Vị Xuyên.

- Trường THCS&THPT Linh Hồ: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch, Linh Hồ, Ngọc Linh, Ngọc Minh , Bạch Ngọc

- Trường THPT Việt Lâm: Tuyển sinh vào 10 đối vói học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại: Thị trấn Việt Lâm, các xã: Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Son, Ngọc Minh, Bạch Ngọc.

- Trường cấp 2+3 Phương Tiến : Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Phương Độ, Phương Thiện, Cao Bồ, Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Phong Quang, Phương Tiến, Thanh Thủy.

- Trường THPT Xuân Giang: Tuyển sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã: Xuân Giang, Yên Hà, Nà Khương, Bằng Lang ,VĨ Thượng, Tiên Yên, Hương Sơn.

- Trường THPT Quang Bình: Tuyến sinh vào 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS, BT THCS tại các xã còn lại.

- Các trường THCS&THPT Minh Ngọc, Nà Chì, Kim Ngọc, Mậu Duệ, Quyết Tiến, Tùng Bá, THCS&THPT Xín Mần tuyển sinh theo địa bàn của Đề án thành lập trường; THPT Bắc Mê, Xín Mần, Yên Minh, Quản Bạ tuyển sinh các xã còn lại trên địa bàn huyện.

- Trường THPT Thông Nguyên tuyển sinh các xã Thông Nguyên, Nam Sơn, Nậm Ty, Nậm Klioà, Bản Péo và xã Xuân Minh thuộc huyện Quang Bình; Trường

THPT Hoàng Su Phì tuyển sinh các xã trên địa bàn huyện không thuộc vùng tuyển sinh của trường THPT Thông Nguyên.

- Đối với các trường còn lại thực hiện tuyến sinh theo địa bàn huyện

6. Một số điểm lưu ý;

- Thí sinh chỉ được đăng kí dự tuyển tại một Hội đồng tuyến sinh của trường THPT, cấp 2,3. Nếu không trúng tuyển thì chuyển sang học hệ Giáo dục thường xuyên.

- Tuyên sinh học sinh ngoại tỉnh vào học các trường THPT trong tinh: Các thí sinh dự tuyên phải có hộ khấu chính thức tại vùnơ tuyên sinh của các Hội đông tuyến sinh vào lóp 10 trước 6 tháng so với ngày tuyến sinh. Những trường hợp đặc biệt do Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

7. Tổ chức tuyển sinh

- Các đơn vị dự kiến danh sách các thành viên tham gia Hội đồng tuyên sinh nộp về Sờ GD&ĐT trước ngày 20/5/2015 để Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của đơn vị.

- Kinh phí tuyên sinh: Các đơn vị lập dự trù gửi về phòng KH-TC Sở GD&ĐT trước ngày 20/6/2015. ^

- Hồ sơ duyệt kết quả tuyển sinh vào lóp 10 ( Xét tuyển ) gồm:

+ Bảng ghi tên, ghi điểm xét tuyến theo mẫu đính kèm ( Mau Ml). Trong cột e,hi chú ghi rõ đối tượng học sinh tốt nghiệp BT THCS.(bản cúng thực hiện trên giấy khổ A4 và bản mềm gửi theo địa chỉ nguyenthanhhoaihg@gmail.com ).

+ Danh sách học sinh được đề nghị trúng tuyên.

+ Danh sách học sinh, số lóp học các môn tự chọn nâng cao theo sách giáo khoa nâng cao và học chủ đề tự chọn bám sát của các môn có trong kê hoạch giáo dục.

+ Danh sách học sinh, số lóp không học các môn nâng cao theo sách giáo khoa nâng cao và chỉ học chủ đề tự chọn nâns, cao của 8 môn phân hoá và chủ đê bám sát của các môn có trong kế hoạch giáo dục.

+ Biên bản duyệt kết quả tuyên sinh của đon vị.

- Ngày duyệt: Ngày 23, 24/7/2015

- Chú ý:  đổi tượng học sinh tốt nghiệp THCS các trường PTDT nội trú khỉ tham dự tuyển sinh vào ỉớp 10 tại các trườiĩgPTDT nội trú(có câpTHPT) thực hiện phương thức thỉ tuyên kết hợp với xét tuyến mà không tham gia thi tuyên, được tuyên thăng vào học THPT.

- XEm thêm toàn bộ phương án tuyển sinh lớp 10 - 2015 của tỉnh Hà giang bao gồm cả Dân tộc nội trú và giáo dục thường xuyên 2015: Tải nhanh 

 

(Tuyensinh247.com - Theo Sở giáo dục Hà Giang)

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Tuyển sinh lớp 10 Hà Giang 2015

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247