Tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 2015

Năm 2015 trường CĐ công nghệ và quản trị Sonadezi tuyển sinh thêm khối mới, khối A3: Toán, Hóa, tiếng Anh.

Phương thức tuyển sinh

Giai đoạn 2015-2016, Trường Cao đẳng Sonadezi tổ chức tuyển sinh theo 02 phương thức xét tuyển như sau:

-        Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đối với những Thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì.

-        Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả học tập bậc  THPT.

Các ngành tuyển sinh của Trường giai đoạn 2015-2016:

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Khối xét tuyển/Tổ hợp môn

1

Công nghệ May

C540204

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

2

Công nghệ Da giày

C540206

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

3

Quản trị Kinh doanh

C340101

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

5

Kế toán

C340301

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

6

Tiếng Anh (Thương mại)

C220201

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh

7

Tiếng Trung Quốc (Thương mại)

C220204

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khối D4: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

8

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

C510103

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

9

Công nghệ Thông tin

C480201

Khối A  : Toán, Lý, Hóa

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ghi chú: Số chỉ tiêu của mỗi ngành đào tạo Trường dành cho tổ hợp môn thuộc khối A3 không quá 25%. 

2.1.1. Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đối với những Thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì.

-        Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh có kết quả đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào và đảm bảo ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn do Bộ GD&ĐT quy định. Tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với từng ngành như bảng trên.

-        Lịch tuyển sinh của Trường: Theo quy định của Bộ GD&ĐT được công bố hàng năm.

-        Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo quy định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

-        Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo quy định trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

-        Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

-        Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

2.1.2. Phương thức 2

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả rèn luyện hạnh kiểm, kết quả thi tốt nghiệp, kết quả học tập bậc THPT và kết quả ưu tiên (nếu có).

Tiêu chí xét tuyển, phương pháp xét tuyển

Tiêu chí xét tuyển:

-        Tiêu chí 1: Kết quả về rèn luyện hạnh kiểm của những năm học ở bậc THPT. Nhà trường chỉ xét tuyển những Thí sinh có kết quả về rèn luyện hạnh kiểm bậc THPT từ loại khá trở lên hoặc có sự tiến bộ theo hướng tốt dần qua thời gian và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 tối thiểu loại khá.

-        Tiêu chí 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Nhà trường chỉ xét tuyển những Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đây điều kiện pháp lý bắt buộc để Thí sinh được nhận vào học CĐ.

-        Tiêu chí 3: Kết quả học tập bậc THPT: Nhà trường căn cứ kết quả điểm trung bình chung của 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển (6 học kỳ) để xét tuyển. Đây được coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản ánh toàn diện kiến thức của Thí sinh trong một thời gian dài.

-        Tiêu chí 4: Mức ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phương pháp xét tuyển

Bước 1: Điều kiện tiên quyết

-        Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên;

-        Đã tốt nghiệp THPT;

-        Kết quả điểm trung bình chung của 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển (6 học kỳ) từ 5,5 trở lên.

Bước 2: Tính điểm xét tuyển

                        Điểm xét tuyển tính theo công thức sau:

                 ĐXT = 1/3  x  (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + 1/3 x (KV+ĐT)

-        ĐM1, ĐM2 , ĐM3  là điểm trung binh 6 học kỳ (các môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành) của các năm học lớp 10, lớp 11, lớp 12; điều kiện đảm bảo chất lượng: 1/3(ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) >= 5.5 ;

-         KV- mức ưu tiên khu vực và ĐT – mức ưu tiên đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

-        Thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bước 3: Xác định điểm trúng tuyển

-        Xét trúng tuyển cho thí sinh thỏa mãn các điều kiện tiên quyết có điểm xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của ngành.

Lịch xét tuyển của Trường

Năm 2015 Nhà trường thực hiện xét tuyển 01 đợt/năm, cụ thể

-        Nhận hồ sơ:                                 ngày 15/07 đến 14/09

-        Xét tuyển:                                    ngày 25/09 đến 30/09

-        Công bố kết quả xét tuyển:       ngày 01/10

-        Nhập học:                                                ngày 15/10 đến 20/10

Năm 2016 Nhà trường thực hiện việc xét tuyển 02 đợt/năm, cụ thể:

Đợt 1: (Áp dụng đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT)

-        Nhận hồ sơ:                                 ngày 10/03 đến 10/06

-        Xét tuyển:                                    ngày 15/06 đến 30/06

-        Công bố kết quả xét tuyển:       ngày 01/07

-        Nhập học:                                                ngày 15/10 đến 20/10

Đợt 2:

-        Nhận hồ sơ:                                 ngày 15/07 đến 14/09

-        Xét tuyển:                                    ngày 25/09 đến 30/09

-        Công bố kết quả xét tuyển:       ngày 01/10

-        Nhập học:                                                ngày 15/10 đến 20/10

Phương thức đăng ký của Thí sinh

Theo Phương thức 1:

-        Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT;

-        Quy trình, nguyên tắc xét tuyển, chính sách ưu tiên, lệ phí tuyển sinh tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT;

-        Nguồn tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

Theo Phương thức 2:

-        Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

  • Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Sonadezi);
  • Bản photo học bạ bậc THPT (photo - công chứng);
  • Bản photo chứng chỉ tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (photo - công chứng);
  • Bản sao có công chứng các giấy tờ chứng nhận được hưởng ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ (nếu có);
  • 03 ảnh cỡ 3x4, mới chụp trong 6 tháng trở lại;
  • 01 phòng bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của Thí sinh.

Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

-        Thí sinh nộp hồ sơ theo 02 cách: nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Quy trình xét tuyển

-        Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của Thí sinh đăng ký;

-        Bước 2: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển;

-        Bước 3: Xét tuyển;

-        Bước 4: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển.

Nguyên tắc xét tuyển

-        Thí sinh phải đạt tiêu chí 1 và 2 mới xem xét các tiêu chí còn lại, trường hợp tiêu chí 1 và 2 không đạt thì coi như Thí sinh bị loại;

-        Điểm ưu tiên: Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển.

Xác định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn):

-        Điểm trúng tuyển xác định theo nguyên tắc xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào.

Chính sách ưu tiên

-        Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ do Bộ GD&ĐT ban hành;

Lệ phí tuyển sinh

-        Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn tuyển

-        Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

Nguồn CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH