Tuyển sinh vào đầu cấp tỉnh Phú Yên 2016

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm 2016 được quy định cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học

-   Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố vào học lớp 1 theo tuyến do phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố quy định;

-   Thực hiện đúng số lượng học sinh/lớp theo Điều lệ trường tiểu học.

2. Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở

Tuyển sinh vào các trường THCS

- Xét tuyển (không tổ chức thi tuyển) 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó;

- Điều kiện tuyển sinh: thực hiện đúng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn theo tuyến sao cho phù hợp với tình hình của từng địa phương và các văn bản hướng dẫn hiện hành một cách công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tuyển sinh vào các trường phổ thông DTNT huyện

- Hình thức tuyển: Xét tuyển, theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 18 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Điều kiện hồ sơ dự tuyển: Thực hiện theo Điều 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Thời gian tuyển sinh: cùng thời gian tuyển sinh vào các trường THCS của các huyện.

Qui trình tuyển

-   Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, trường PT DTNT huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu cho UBND huyện phân rã chỉ tiêu tuyển sinh cho từng xã để đảm bảo đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương;

-    Trường PT DTNT huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch tuyển sinh của trường và báo cáo Sở GDĐT, thông báo cho các trường THCS trong huyện cách thức đăng ký dự tuyển, thu nhận hồ sơ học sinh dự tuyển;

-   Trường PT DTNT tiến hành xét tuyển theo hướng dẫn của Sở GDĐT; lập danh sách trúng tuyển đề nghị Sở GDĐT phê duyệt.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo chi tiêu được UBND tỉnh giao.

Theo Thethaohangngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Tuyển sinh vào đầu cấp tỉnh Phú Yên 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!