Tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015 thực hiện phương thức xét tuyển, quy trình xét tuyển và điều kiện xét tuyển cụ thể như sau:

1. Phương thức tuyển sinh lớp 6 THCS không phải trường chuyên biệt

 Thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Các Phòng GDĐT căn cứ số lượng học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2014-2015 và khả năng tiếp nhận học sinh vào học lớp 6 của các trường có cấp THCS trên địa bàn để xây dựng phương án tuyển sinh theo tinh thần đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục THCS và không vi phạm qui định, điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học, trình UBND cấp huyện Quyết định chỉ tiêu và phân vùng tuyển sinh cụ thể.

2. Tổ chức tuyển sinh

- Tuyển hết học sinh đủ điều kiện theo Quy chế 11 để đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn.

- Phòng GD&ĐT báo cáo công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS về Sở GD&ĐT trước ngày 01/7/2015, hồ sơ báo cáo công tác tuyển sinh THCS gồm: Báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 THCS; Biểu tổng hợp kết quả xét tuyển sinh của các trường THCS (mẫu số 02).

3. Đối với tuyển sinh lớp 6 PTDTNT

3.1. Về phân vùng và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 PTDTNT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trên cơ sở số học sinh lớp 6 tuyển mới ở từng địa bàn và nhu cầu đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ chỉ tiêu cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn (gọi tắt là vùng 1) và các thôn, xã khác có nhu cầu tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số (gọi tắt là vùng 2); tỷ lệ giữa số chỉ tiêu phân bổ cho vùng 2 so với tổng chỉ tiêu được giao của xã không được cao hơn tỷ lệ giữa tổng số học sinh lớp 6 người dân tộc thiểu số ở xã này so với tổng số học sinh lớp 6 người dân tộc thiểu số trên địa bàn cấp huyện. Đối với các đơn vị cấp huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể địa bàn tuyển sinh thì thực hiện phân bổ chỉ tiêu theo quy định; ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh cho địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn hoặc có nhu cầu đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số.

Các trường  PTDTNT cấp huyện thực hiện tuyển sinh đối tượng học sinh các xã, thôn vùng 1, vùng 2 thuộc đơn vị mình. Trường PTDTNT Hải Hà thực hiện tuyển sinh cho cả các xã, thôn vùng 1, vùng 2 thuộc Thành Phố Móng Cái; Trường PTDTNT Hoành Bồ thực hiện tuyển sinh cho cả các xã, thôn vùng 1, vùng 2 thuộc huyện Đông Triều, thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, Thành Phố Hạ Long; Trường PTDTNT THCS&THPT Tiên Yên thực hiện tuyển sinh lớp 6 cho cả các xã, thôn vùng 1, vùng 2 thuộc huyện Đầm Hà, Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả.

3.2. Về tổ chức xét tuyển

3.2.1.Thành lập Hội đồng tuyển sinh

 Sở GD&ĐT uỷ quyền cho Trường PTDTNT thành lập Hội đồng tuyển sinh, thành phần gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Thư ký hội đồng giáo dục, một số tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên của trường; uỷ quyền cho Phòng GD&ĐT trên địa bàn thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình tuyển sinh của trường PTDTNT.

3.2.2. Qui trình tuyển sinh

(1) Phòng GD&ĐT thông báo quy định về phân vùng, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đến các xã thuộc địa bàn tuyển sinh.

(2) Trường Tiểu học hướng dẫn học sinh của trường lập hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 trường PTDTNT, thu nhận hồ sơ của học sinh.

(3) Trường Tiểu học tập hợp các hồ sơ dự tuyển của học sinh, lập Danh sách học sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển sinh lớp 6 trường PTDTNT (mẫu DTNT 01), chuyển Danh sách cùng toàn bộ hồ sơ dự tuyển của học sinh trường mình về trường PTDTNT trên địa bàn.

(4) Trường PTDTNT tiếp nhận, tập hợp hồ sơ dự tuyển của học sinh từ các trường Tiểu học chuyển về, Hội đồng tuyển sinh trường họp xét sơ duyệt, lập Biên bản họp, Danh sách học sinh xét trúng tuyển sinh lớp 6 PTDTNT (mẫu DTNT 02), danh sách học sinh được công nhận trúng tuyển lớp 6 PTDTNT (mẫu DTNT 03).

(5) Duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phần xét duyệt:

- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phó chủ tịch Hội đồng: Trưởng (phó) Phòng Giáo dục trung học

- Thư kí Hội đồng: Chuyên viên phòng Giáo dục trung học

- Các ủy viên:

+ Chuyên viên phòng Giáo dục trung học;

+ Hiệu trưởng trường PT DTNT huyện.

Hồ sơ xét duyệt: Các danh sách theo mẫu DTNT 01, DTNT 02, DTNT 03; Biên bản họp sơ duyệt của Hội đồng tuyển sinh.

(6) Sau khi có kết quả tuyển sinh, Sở GD&ĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng trường PTDTNT thông báo kết quả tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự tuyển, giấy gọi nhập học cho học sinh trúng tuyển, trả lại Hồ sơ dự tuyển cho học sinh không trúng tuyển để dự tuyển vào lớp 6 trường THCS theo vùng tuyển.

3.2.3. Điều kiện dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

3.2.4. Cách xét tuyển: Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện ở Tiểu học. Chủ yếu căn cứ vào kết quả rèn luyện của học sinh năm học lớp 5. Cụ thể là:

- Căn cứ vào tổng điểm bài kiểm tra định kì cuối năm học lớp 5 môn Tiếng Việt, Toán để xét  tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Nếu có nhiều học sinh bằng điểm nhau thì xét ưu tiên theo thứ tự sau:

+ Các năm học lớp 1, 2, 3, 4  có số lần đạt danh hiệu Học sinh giỏi nhiều hơn;

+ Học sinh con gia đình chưa có anh, chị học trường PT DTNT;

+ Học sinh có điểm  ưu tiên cao hơn;

+ Học sinh có thành tích cao hơn trong các cuộc giao lưu, cuộc thi từ cấp huyện trở lên.

Theo Thethaohangngay


>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 6 năm 2015 tỉnh Quảng Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!