Tuyển sinh vào lớp 6 tỉnh Kiên Giang năm 2015

Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 trong đó bao gồm chỉ tiêu, quy mô tuyển sinh,...

1.  Phương thức tuyển sinh

-           Tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển.

-            Đối với trường có số lượng học sinh đăng ký vào lóp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh: Giao phòng GDĐT căn cứ vào các qui định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình cấp có thẩm quyền ở địa phương xem xét quyêt định. Tuyệt đôi không tô chức thi tuyển vào lớp 6.

Tuyen sinh vao lop 6 tinh Kien Giang nam 2015

Tuyển sinh vào lớp 6 tỉnh Kiên Giang năm 2015 dùng phương thức xét tuyển 

2. Chỉ tiêu và qui mô tuyến sinh

-             Các trường THCS công lập: Tạo điều kiện để hầu hết học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6 THCS trên địa bàn.

-            Các trường phổ thông DTNT huyện: Tuyển sinh không quá quy mô toàn trường: Tối đa 250 học sinh.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

Thực hiện theo điều 3, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT.

4. Thời gian:

Các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và hoàn thành công tác tuyển sinh trong tháng 6/2015.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 6 tỉnh Kiên Giang năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!