Tuyển sinh vào lớp 6 tỉnh Nam Định 2016

Sở GD&ĐT Nam Định thông báo tuyển sinh đầu cấp năm 2016, theo đó các trường THCS phải hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/6/2016.

-  Thực hiện xét tuyển tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ vào lớp 6; thực hiện đúng số học sinh trên lớp theo quy định; khuyến khích, tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đirợc dến trường học;

-  Trưởng phòng Giáo dục vả Dào tạo chi đạo Hiệu trưởng các trường THCS xây dựng Kế hoạch tuyển sinh phù hợp với diều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo các ỵêu cầu của Quy chế tuyển sinh, trình ủy ban nhân huyện, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

-   Đối với các trường THCS thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 và Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch UBND tinh Nam Định, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống nhất chỉ đạo phương án tuyến sinh phù hợp, đảm bảo mục tiêu theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đàng bộ tỉnh.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/6/2016.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 6 tỉnh Nam Định 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!