Viện đại học Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Viện đại học mở Hà Nội đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014 vào ngày 25/09/2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dươi đây:

Điểm chuẩn NV2 Viện đại học Mở Hà Nội năm 2014

STT Ngành (Chuyên Ngành) Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn NV2
1 Công nghệ KT Điện tử, truyền thông D510302 A 14.5
A1 15,0
2 Công nghệ sinh học D420201 B 16.5
3 QTKD (Quản trị du lịch, khách sạn) D340101 A 15,0
D1 19,5
4 QTKD (Hướng dẫn du lịch) D340101 A 15,0
D1 19

Ghi chú:

-   Mức điểm trên là điểm hệ số 1 của Học sinh phổ thông ở Khu vực 3, các khu vực và đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0.5 và 1.0 điểm.

- Thời gian nhập học: 1/10/2014.

Buổi sáng từ 8h đến 11h30: Thí sinh trúng tuyển ngành Công nghệ KT Điện tử, truyền thông và ngành công nghệ sinh học.

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30 Thí sinh trúng tuyển ngành Quản trị du lịch, khách sạn và chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

Nguồn: Viện Đại học Mở Hà Nội

Viết bình luận: Viện đại học Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247