Xét tuyển NV2 Đại học Hải Dương năm 2014

Trường Đại học Hải Dương thông báo điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Đại học Hải Dương xét tuyển nguyện vọng đại học cao đẳng chính quy

1. Bậc đại học

Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại học theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khối

Điểm xét tuyển tối thiểu

Ghi chú

1

Kinh tế

A, A1

13.0

 

D1

13.0

Văn D1 hệ số 2

2

Chính trị học

A, A1

13.0

 

C, D1

13.0

Văn C, D1 hệ số 2

3

Quản trị kinh doanh

A, A1

13.0

 

D1

13.0

Văn D1 hệ số 2

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A, A1

13.0

 

C, D1

13.0

Văn C, D1 hệ số 2

5

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

13.0

 

D1

13.0

Văn D1 hệ số 2

6

Kế toán

A, A1

13.0

 

D1

13.0

Văn D1 hệ số 2

7

Quản trị văn phòng

A, A1

13.0

 

C, D1

13.0

Văn C, D1 hệ số 2

8

Công nghệ thông tin

A, A1

13.0

 

D1

13.0

Văn D1 hệ số 2

9

Phát triển nông thôn

A, A1

13.0

 

B

14.0

 

10

Chăn nuôi thú y

A, A1

13.0

 

B

14.0

 

11

Kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

13.0

 

2. Bậc cao đẳng

Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại học, cao đẳng theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Khối

Điểm xét tuyển

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh

A, A1

10.0

 

D1

10.0

Văn D1 hệ số 2

2

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

10.0

 

D1

10.0

Văn D1 hệ số 2

3

Kế toán

A, A1

10.0

 

D1

10.0

Văn D1 hệ số 2

4

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông

A, A1

10.0

 

5

Công nghệ thông tin

A, A1

10.0

 

D1

10.0

Văn D1 hệ số 2

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A, A1

10.0

 

7

Quản trị văn phòng

A, A1

10.0

 

C, D1

10.0

Văn C, D1 hệ số 2

8

Tiếng Anh thương mại

D1

10.0

Văn D1 hệ số 2

* Ghi chú: Cách xác định điểm của thí sinh có tính đến hệ số của môn thi chính được thực hiện theo Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế cho Thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Khối D1: (Điểm Toán + Điểm Tiếng Anh + Điểm Văn * 2)*3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có)

- Khối C: (Điểm Địa lý + Điểm Lịch sử + Điểm Văn * 2)*3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có)

            Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bậc đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 18/08/2014.

Nguồn: Đại học Hải Dương

1 bình luận: Xét tuyển NV2 Đại học Hải Dương năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247