Xét tuyển NV2 trường Đại học Hà Hoa Tiên năm 2014

Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy Trường Đại học Hà Hoa Tiên đã họp xác định điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng (NV1) và chỉ tiêu, đối tượng xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2014.

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG (NV1)

1. Đại học, đại học liên thông khối A, A1, D1

Khu vực KV3 KV2 KV2-NT KV1
Đối tượng
HSPT 13,0 12,5 12,0 11,5
UT2 12,0 11,5 11,0 10,5
UT1 11,0 10,5 10,0 9,5

2. Cao đẳng khối A, A1, D1

Khu vực KV3 KV2 KV2-NT KV1
Đối tượng
HSPT 10,0 9,5 9,0 8,5
UT2 9,0 8,5 8,0 7,5
UT1 8,0 7,5 7,0 6,5


II. CHỈ TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

1. Chỉ tiêu xét tuyển

+ Hệ Đại học  - Chỉ tiêu: 300.

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh dự thi đại học khối A, A1, D1, D3 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên đạt từ 13,0 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

+ Hệ Cao đẳng  - Chỉ tiêu: 200.
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối A, A1, D1, D3 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên đạt từ 10,0 điểm trở lên (không có môn nào bị điểm 0).

2. Thủ tục đăng ký xét tuyển

2.1. Hồ sơ ĐKXT gồm có
- Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường tổ chức thi cấp.
- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh để Trường thông báo kết quả xét tuyển.

2.2.Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT đợt 1: Từ ngày 20/8/2014 đến ngày 05/9/2014.

2.3. Nơi nhận hồ sơ ĐKXT : Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT gửi qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên) theo địa chỉ: 

Trường Đại học Hà Hoa Tiên – QL1A – Hoàng Đông – Duy Tiên – Hà Nam (điện thoại liên hệ : 03512.243.083/082 – Fax:(84)03513.580.345) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo.

                                                                                                                       Tuyensinh247 tổng hợp                                                           

Viết bình luận: Xét tuyển NV2 trường Đại học Hà Hoa Tiên năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247