Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển NV2

Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng năm 2014 xét tuyển 1156 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho 17 ngành đào tạo cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng 2014

Số TT NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã Ngành Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) 1156  
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 C510201 C71 60 10.0
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 C510301 C72 42 10.0
3 Công nghệ Kỹ thuật ô tô A, A1 C510205 C73 30 11.0
4 Công nghệ thông tin A, A1, D1 C480201 C74 62 10.0
5 Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông A, A1 C510302 C75 77 10.0
6 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 C510103 C76 92 10.0
7 Công nghệ kỹ thuật giao thông A, A1 C510104 C77 110 10.0
8 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 C510206 C78 79 10.0
  Công nghệ kỹ thuật hoá học A C510401 C79 74 10.0
 
9 B 11.0
  Công nghệ kỹ thuật môi trường A C510406 C80 73 10.0
 
10 B 11.0
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 C510203 C82 91 10.0
  Công nghệ thực phẩm A C540102 C83 41 10.0
 
12 B 11.0
13 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 C510102 C84 54 10.0
14 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc A, A1,V C510101 C85 71 10.0
15 Quản lý xây dựng A, A1 C580302 C86 45 10.0
16 Công nghệ sinh học A C420201 C87 68 10.0
B 11.0
17 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1 C340405 C88 87 10.0

Điểm xét tuyển liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:

TT

TRƯỜNG

NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

Khối

thi

ngành

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC)

54

 

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A,A1

C510201

C71

 

10.0

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A,A1

C510301

C72

 

10.0

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A,A1

C510205

C73

 

10.0

4

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

C480201

C74

 

10.0

5

Công nghệ kỹ thuật điên tử, truyền thông

A,A1

C510302

C75

 

10.0

6

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A,A1

C510103

C76

 

10.0

7

Công nghệ kỹ thuật giao thông

A,A1

C510104

C77

 

10.0

- Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/8/2014 - 10/9/2014. Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng. Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 5/9/2014.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DDC gửi 8712

Trong đó DDC là Mã trường

 

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển NV2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247