Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên công bố đề án tuyển sinh riêng

Năm 2015, trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên tuyển sinh theo 02 phương thức: Xét tuyển trên cơ sở kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT (học bạ) đối với tất cả thí sinh.

I. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

     1. Phương thức tuyển sinh:

          Năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên tuyển sinh các ngành hệ cao đẳng chính quy theo 02 phương thức: Xét tuyển trên cơ sở kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và kết quả học tập THPT (học bạ) đối với tất cả thí sinh.

          Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển: 

 TT

Tổ hợp môn xét tuyển

Khối xét tuyển  

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A

2

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A1

3

Toán, Hóa học, sinh học

B

4

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

D1

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.

          Sử dụng kết kết quả Kỳ thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự thi tại cụm thi do trường đại học, cao đẳng chủ trì  để xét tuyển 40% chỉ tiêu cho tất cảc các ngành. Cụ thể từng ngành như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Tài chính- Ngân hàng

C340201

A, A1, B, D1

2

Kế toán

C340301

A, A1, B, D1

3

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, B, D1

4

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

A, A1, B, D1

5

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, B, D1

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1, B, D1

7

Công nghệ may

C540204

A, A1, B, D1

 

a) Tiêu chí xét tuyển:

-  Tiêu chí 1: Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

-  Tiêu chí 2: Điểm trung bình cộng các môn thuộc một trong bốn tổ hợp của các môn xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia đạt từ mức tối thiểu theo quy định của Bộ GD-ĐT trở lên.

          b) Công thức xác định điểm xét tuyển:

MXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

          Trong đó:

                   MXT : Điểm xét tuyển

                   M1 , M2 , M3: Điểm môn 1, 2, 3

                   MUTKV : Điểm ưu tiên khu vực

          MUTĐT : Điểm ưu tiên đối tượng

 

          c) Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

            d) Phương thức và thời gian đăng ký xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành

          e) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển :

          - Tuyển sinh trong cả nước

          - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          1.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT, BT THPT (học bạ) đối với tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học, cao đẳng và địa phương chủ trì (60% chỉ tiêu dành cho tất cả các ngành).

          Cụ thể từng ngành như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

1

Tài chính- Ngân hàng

C340201

A, A1, B, D1

2

Kế toán

C340301

A, A1, B, D1

3

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, B, D1

4

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

A, A1, B, D1

5

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, B, D1

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1, B, D1

7

Công nghệ may

C540204

A, A1, B, D1

 

a) Tiêu chí xét tuyển:

-  Tiêu chí 1: Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc tương đương.

          - Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển trong 6 học kỳ (Học kỳ 1, kỳ 2 lớp 10;  Học kỳ 1, kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1, kỳ 2 lớp 12) đạt từ 5,5 trở lên.

          - Tiêu chí 3: Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên.

          b) Công thức xác định điểm xét tuyển:

                             MXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên.

        i =1,2,3

          Trong đó:

          M­­i là điểm trung bình chung của môn tham gia xét tuyển;

          Mi, j là điểm môn tham gia xét tuyển ở học kỳ j;

          j =1, 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng với học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1, 2 lớp 12.

          Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

 

                    c) Quy trình xét tuyển:

                   * Hồ sơ xét tuyển gồm:

            - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của trường).

            - Học bạ THPT, BTTHPT (phô tô công chứng).

          - Bằng tốt nghiệp THPT, BTTHPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (phô tô công chứng).

            - Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

            - 02 phong bì dán tem ghi rõ tên và địa chỉ người nhận.

            *  Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:    

-  Thời gian nhận hồ sơ  từ: 15/6 đến 31/10, chia thành 4 đợt:

          + Đợt 1: 15/6 - 30/7/2015

          + Đợt 2: 05/8 - 25/8/2015

          + Đợt 3: 30/8 - 20/9/2015

          + Đợt 4: 25/9 - 31/10/2015

      - Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Website: http://hic.edu.vn   

          + Cơ sở chính: Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên - ĐT: 03213587898                            + Cơ sở 2: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh - ĐT: 02413743708 

          Ghi chú: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online thông qua Website của trường  http://www.hic.edu.vn  nhưng phải nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo thời gian quy định ở trên để được xét tuyển.

          * Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

            d) Vùng tuyển và lệ phí xét tuyển:

          - Tuyển sinh trong cả nước

          - Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          1.3. Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy:

           - Tốt nghiệp Trung cấp cùng khối ngành đăng ký dự tuyển cao đẳng.

             - Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp chưa đủ 3 năm: Đăng ký thi các môn thi (theo kỳ thi THPT quốc gia) thuộc một trong bốn tổ hợp khối xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển  theo quy định tại bảng ngành đào tạo và khối xét tuyển (mục 1.1).

 -  Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển  từ: 15/6 đến 31/10, chia thành 4 đợt:

            + Đợt 1: 15/6 - 30/7/2015

            + Đợt 2: 05/8 - 25/8/2015

+ Đợt 3: 30/8 - 20/9/2015

            + Đợt 4: 25/9 - 31/10/2015

-  Hồ sơ xét tuyển liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy, gồm:

                                +  Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của trường);

                                + Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (phô tô công chứng);

                                + Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

                                + 02 phong bì dán tem ghi rõ tên và địa chỉ người nhận;

                                + 03 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.

- Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp đủ 3 năm: Thi đầu vào theo đề thi riêng của trường gồm: 01 môn cơ sở ngành, 02 môn chuyên ngành.

- Ngành đào tạo và môn thi:

TT

Ngành đào tạo

Môn thi

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Kế toán

Tiếng Anh

- Lý thuyết hạch toán kế toán

- Kế toán doanh nghiệp sản xuất

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Tiếng Anh

- Kỹ thuật điện

- Kỹ thuật điện tử

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển  từ: 15/6 đến 31/10

- Thời gian thi: tháng 11 hàng năm

- Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Trường) gồm:

                                + Phiếu tuyển sinh;

                                + Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm toàn khóa học (phô tô công chứng);

                        + Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

                                + 02 phong bì dán tem ghi rõ tên và địa chỉ người nhận;

                                + 0 4 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng;

                                + Bản sao giấy khai sinh.

- Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển, thi tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ GD&ĐT ban hành.

- Nguyên tắc xét tuyển và thi tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, kết quả xét tuyển và thi tuyển phải đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT Quy định.

          2. Quy trình xét tuyển.

      Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các ban giúp việc Hội đồng

      - Bước 2: Nhập dữ liệu, thống kê số lượng hồ sơ ĐKXT theo Quy chế.

             Bước 3: Họp Hội đồng tuyển sinh tiến hành xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

          - Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

Nguồn Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên công bố đề án tuyển sinh riêng

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH