Phương án tuyển sinh riêng Đại học Tân Tạo năm 2015

Trường ĐH Tân Tạo thông báo phương án tuyển sinh riêng năm 2015 dựa vào kết quả các năm học THPT, kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả phỏng vấn để xét tuyển.

I.- PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1.1.           Phương thức tuyển sinh: TTU căn cứ vào kết quả các năm học THPT, kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả phỏng vấn để xét tuyển.

1.2.           Phương thức đăng ký của thí sinh:

Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website www.ttu.edu.vn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh, sau đó được in ra và ký chính thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại TTU theo hướng dẫn trên website.

1.3.           Lịch tuyển sinh và nhập học của trường:

 Trường Đại học Tân Tạo tuyển sinh thường xuyên trong năm học, nhập học 2 lần trong mỗi năm học và đào tạo theo tín chỉ:

- Nhập học lần 1 vào học kỳ mùa thu: vào đầu tháng 9.

- Nhập học lần 2 vào học kỳ mùa xuân: vào đầu tháng 1.

1.4.           Tiêu chí xét tuyển:

A.- Tiêu chuẩn để được xét tuyển:

Những học sinh có đủ sức khỏe để học đại học theo quy định, và có đủ các điều kiện sau đây sẽ được nộp đơn dự tuyển và được xem xét để xét tuyển vào TTU: 

A1.- Tiêu chuẩn 1: Điều kiện nộp đơn dự tuyển

Đối tượng 1: học sinh có bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam (tính theo thang điểm 10):

Kết quả 3 năm học THPT lớp 10, 11, 12:

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Xếp loại hạnh kiểm

Khá trở lên

Khá trở lên

Khá trở lên

Điểm học lực bậc THPT

*Điểm trung bình cả năm các môn  6,5 .

*Riêng thí sinh thi vào ngành Y phải có điểm trung bình cả năm  các môn  7,0

Tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia

Có bằng Tốt nghiệp THPT

 

Đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam; học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài (tính theo thang điểm 4 hoặc tương đương):

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Xếp loại Hạnh kiểm

Khá trở lên

Khá trở lên

Khá trở lên

Điểm học lực

GPA  2.7  (hoặc tương đương)

GPA: Điểm trung bình các môn (Grade Point Average)

A2.- Tiêu chuẩn 2: Phỏng vấn đạt yêu cầu

Phỏng vấn là tiêu chuẩn cần thiết và quan trọng trong công tác tuyển sinh của TTU. Hội đồng tuyển sinh của trường có thể phỏng vấn 1, 2 hoặc 3 lần nhằm đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng.

Kết quả phỏng vấn sẽ xếp loại: “XUẤT SẮC”, “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT” để xem xét trúng tuyển. Những thí sinh được đánh giá “XUẤT SẮC” hoặc “ĐẠT” trong kỳ phỏng vấn sẽ được xét các tiêu chuẩn kế tiếp.

Quy trình và nội dung phỏng vấn:

Tất cả thí sinh đều phải đươc các giảng viên của TTU trực tiếp phỏng vấn. Mỗi cuộc phỏng vấn sẽ có ít nhất 02 giảng viên phỏng vấn (sử dụng Phiếu phỏng vấn theo mẫu). Trong một số trường hợp, Trưởng khoa và/hoặc Ban Giám hiệu có thể sẽ phỏng vấn bổ sung để đưa ra quyết định cuối cùng. Mục đích của phỏng vấn nhằm đánh giá năng lực học tập thật sự của thí sinh, tìm hiểu khả năng thật sự cũng như ước mơ, hoài bão và tính cách, hoàn cảnh của từng thí sinh. Đây cũng là dịp để các thí sinh bày tỏ mối quan tâm của mình đến TTU cũng như các hoạt động dạy - học và sinh hoạt ngoại khoá tại TTU. Mức đánh giá cuối cùng sẽ là xuất sắc, đạt hoặc không đạt. Các thí sinh không đạt sẽ không được nhận vào học tại TTU.

Ngoài ra, việc phỏng vấn này cũng sẽ tạo cơ sở giúp cho Hội đồng cấp học bổng xem xét đề nghị mức cấp học bổng cho những thí sinh xứng đáng. 

Phiếu phỏng vấn: theo phụ lục số 5 kèm theo.

A3.- Tiêu chuẩn 3: Tính điểm xét tuyển

*Đối với đối tượng 1: (Học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam).

 

TT

Đối tượng

Yêu cầu

Kết quả

1.a

1.b

 

1.c

Học sinh đoạt giải kỳ thi quốc tế.

Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia.

Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh.

 

 

 

Phải vượt qua các kỳ phỏng vấn

 

 

- Tuyển thẳng không cần tính điểm các môn thi THPT quốc gia.

-   Xếp thứ tự ưu tiên từ giải quốc tế, giải quốc gia đến giải cấp tỉnh; từ giải cao đến giải thấp.

1.d

Học sinh còn lại thuộc đối tượng 1:

-  Phải vượt qua các kỳ phỏng vấn.

- Điều kiện: 

   + Trong các môn thi THPT quốc gia, tùy theo chuyên ngành đăng ký thí sinh chọn tổ hợp các môn thi phù hợp. Tổ hợp các môn thi được quy định trong bảng (*) dưới đây, trong đó m1, m2, m3 là những môn liên quan đến ngành đăng ký.

   + Điểm bình quân các môn thi m1, m2, m3 phải đạt điểm  6.5; riêng thí sinh thi vào ngành Y điểm bình quân các môn thi m1, m2, m3 phải đạt điểm  7.0

 

BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN THI (*)

 

Khoa Nhân văn và Ngôn ngữ

 

Khoa Kỹ thuật

 Khoa Kinh tế và Quản trị KD

Khoa Công nghệ        Sinh học

 

KhoaY

Các chuyên ngành đào tạo

-Ngôn

ngữ

Anh

(3 tổ hợp)

-Điện – Điện tử

-Khoa học máy tính

(3 tổ hợp)

-QT kinh doanh

-KD quốc tế

-TC-Ngân hàng

-Kế toán

(4 tổ hợp)

-CNSH

-SH ứng dụng

 

(4 tổ hợp)

-Y đa khoa

 

 

(4 tổ hợp)

 

 

 

Các

tổ hợp  môn thi

m1

m2

m3

m1

m2

m3

m1

m2

m3

m1

m2

m3

m1

m2

m3

TiếngAnh (T.A)

Ngữ

văn

Toán

(TO)

TO

Vật

Hóa

học

TO

T.A

Ngữ

Văn

TO

Hóa

học

Sinh

học

TO

Sinh

học

Hóa

học

T.A

Ngữ

văn

Lịch

sử

TO

Vật

T.A

TO

T.A

Lịch

sử

TO

Hóa

học

Vật

TO

Vật

Hóa

học

T.A

Ngữ

văn

Địa

TO

Hóa

học

T.A

TO

T.A

Hóa

học

TO

Sinh

học

Vật

TO

Sinh

học

Vật lý

 

 

TO

T.A

Vật

TO

Sinh

học

T.A

TO

Ngữ văn

Sinhhọc

 

 

 

 

Một trong 4 môn: Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.

Các môn thi còn lại tính hệ số 1

Một trong 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học  môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.

 

 Các môn thi còn lại tính hệ số 1

Một trong 6 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử  môn thi nào có điểm  cao nhất tính hệ số 2.

 Các môn thi còn lại tính hệ số 1

Một trong 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học  môn thi nào có điểm cao nhất tính hệ số 2.

 

Các môn thi còn lại tính hệ số 1

Các cặp môn sau đây tính hệ số 2: Toán - Sinh học; Toán - Hóa học;

 Hóa học-Sinh học;

Sinh học -Ngữ văn.

 Môn thi còn lại tính hệ số 1

 

Tính điểm xét tuyển đối với đối tượng 1 không được tuyển thẳng:

- Gọi a = điểm bình quân 3 năm THPT = [ điểm TB các môn cả năm L10 + điểm TB các môn cả năm L11 + điểm TB các môn cả năm L12 ] / 3                                                             (tính điểm/10)

- Gọi b = điểm bình quân ba môn thi  liên quan đến ngành đăng ký trong bảng (*)

            = [ điểm thi m1 + điểm thi m2 + điểm thi m3 ] / 3                                        (tính điểm/10)

- Gọi c = điểm bình quân ba năm THPT của các môn liên quan đến ngành đăng ký tính hệ

               số 2 trong bảng (*)                                                                                        (tính điểm/10)

- Gọi d = điểm bình quân các môn thi tính hệ số 2 trong bảng (*)                          (tính điểm/10) 

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN

                                         ĐXT = [a+b+c+d]*3 / 4                                    (tính điểm/30)

  

Chú ý:   Đối với những đối tượng học sinh ở các vùng khó khăn và diện chính sách xã hội  sẽ được TTU xem xét để cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển .

         Điểm ưu tiên = điểm ưu tiên theo đối tượng + điểm ưu tiên khu vực      (tính theo điểm/30)

 

*Đối với đối tượng 2: (học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài)

 

 

Khoa

Nhân văn và Ngôn ngữ

Khoa

 Kỹ thuật

Khoa

 Kinh tế & QTKD

Khoa

Công nghệ sinh học

Khoa

Y

 

Yêu cầu điểm TB của môn cơ bản  ngành

Một trong các môn được tính là môn chính phải có điểm trung bình của năm lớp 12 > = 2,7 (hoặc tương đương)

 

Yêu cầu điểm TB của môn Tiếng Anh

 

Môn Tiếng Anh lớp 12 > = 2,7 (hoặc tương đương)

 

Tính điểm xét tuyển đối tượng 2:

       ĐXT2 =  Điểm bình quân các năm THPT + (Điểm bình quân môn học có điểm cao nhất của các năm THPT liên quan  đến ngành đăng ký) x 2

 

-          Nếu học sinh học theo hệ thống giáo dục Hoa Kỳ sẽ dựa vào điểm SAT để đánh giá.

-          Nếu học sinh học theo hệ thống GD của Anh sẽ đựa vào điểm thi của A Level để đánh giá.

-          Các hệ thống giáo dục các nước khác: tùy theo mỗi hệ thống giáo dục, hội đồng tuyển sinh của TTU sẽ đưa ra các điều kiện xem xét cho phù hợp.     

                                                   

*Đối với đối tượng 3:

Không tính điểm xét tuyển. Người học chỉ cần có bằng đại học trong nước hoặc nước ngoài và phải vượt qua các kỳ phỏng vấn.

Về việc xin chuyển đổi ngành học: Các sinh viên đã trúng tuyển vào TTU, nếu có nguyện vọng chuyển đổi ngành học sẽ do TTU xem xét kết quả học tập và các điều kiện khác về đạo đức, về năng khiếu, … để quyết định.

B.- Tiêu chuẩn để được xét học bổng:

B1.- Những học sinh đã được xét trúng tuyển vào TTU, có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xem xét hưởng học bổng năm thứ nhất:

- Có các mức học bổng: 100 %, 75 %, 50 % và 25 %.

- Điều kiện về kết quả các năm học THPT:

Đối với đối tượng 1: học sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam.

Kết quả 3 năm học THPT lớp 10, 11, 12:

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Hạnh kiểm

Khá trở lên

 

Học lực

Điểm trung bình các môn cả năm  8,0.

( Học sinh ở các vùng khó khăn 7.0 )

Tốt nghiệp THPT:

Xếp loại tốt nghiệp: từ Khá trở lên

Điểm trung bình không hệ số các môn thi THPT quốc gia  8,0

( HS ở các vùng khó khăn 7.0 ) VÀ không có môn thi nào có điểm < 5,0.

Ưu tiên xét học bổng cho những học sinh xuất sắc mà nghèo khó

 

Đối với đối tượng 2: Học sinh Việt Nam, học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) quốc tế tại Việt Nam và học sinh tốt nghiệp chương trình Trung học (High School) ở nước ngoài:

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Hạnh kiểm

Khá trở lên

Học lực

GPA  3.6  VÀ không có môn nào < 3.0 (hoặc tương đương).

 

 

B2.- Học bổng của năm học sau: tùy thuộc vào kết quả học tập của năm học trước.

C.- Điều kiện về tiếng Anh:

Sinh viên phải có trình độ tiếng Anh TOEFL 500-520 điểm  mới được vào học năm thứ nhất. Nếu sinh viên trúng tuyển  nhưng chưa đạt trình độ tiếng Anh sẽ được học tối đa 1 năm tiếng Anh tại TTU.

II.- NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN: Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

  1. Học sinh đoạt giải quốc tế

  2. Học sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, xét từ giải cao đến giải thấp

  3. Học sinh đoạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, xét từ giải cao đến giải thấp

  4. Học sinh thuộc các đối tượng còn lại: căn cứ vào điểm xét tuyển để xét từ điểm cao đến điểm thấp.

  5. Tỷ lệ xét tuyển theo đối tượng: Mỗi năm TTU sẽ quyết định tỷ lệ áp dụng cho các đối tượng 1 và 2 phù hợp với tình hình thực tế theo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

III.- QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

3.1.- Qui trình tuyển sinh: Qui trình tuyển sinh của TTU gồm các bước như sau:

TT

Quy trình

Thời gian

1

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

TTU nhận hồ sơ đăng ký dự thi thường xuyên trong suốt năm học.

2

Phỏng vấn thí sinh

TTU tổ chức phỏng vấn sau khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh khoảng 2 tuần.

3

Thí sinh nộp học bạ THPT, bằng tốt nghiệp (điểm thi Tốt nghiệp) THPT và giấy tờ khác (nếu còn thiếu)                  

Từ 20/6 – 30/6

Sau khi thí sinh nhận được học bạ, có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT

4

Hội đồng tuyển sinh của trường xét duyệt, thông báo kết quả và gửi giấy báo trúng tuyển.

Tháng 7           (học kỳ mùa thu);

Tháng 11       (học kỳ mùa xuân).

5

Nhập học

Đầu tháng 9     (học kỳ mùa thu);

Đầu tháng 1   (học kỳ mùa xuân).

 3.2.- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- 01 đơn đăng ký xét tuyển: ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của trường Đại học Tân Tạo và có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh học lớp 12 (khi vào nhập học sinh viên sẽ nộp bản chính học bạ các năm THPT);

                          (Mẫu đơn đăng ký xét tuyển: phụ lục 04 kèm theo đề án)

- 01 bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cấp có thẩm quyền cấp (khi vào nhập học sinh viên sẽ nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT);

- 01 bản photo giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi (nếu có) cấp tỉnh, cấp quốc gia;

- 01 bản photo giấy chứng minh nhân dân;

- 02 ảnh 3x4 (bỏ vào phong bì nhỏ, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ra bên ngoài phong bì và phía sau ảnh);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Các giấy chứng nhận về các thành tích khác (nếu có)

- Bài viết về ”Ước mơ và nguyện vọng của thí sinh”. Viết ngắn gọn trong khoảng 2000 từ.

-  Hai thư giới thiệu của giáo viên đã giảng dạy thí sinh được dán kín trong phong bì.

3.3.- Lệ phí tuyển sinh: TTU thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong trường hợp lệ phí thu không đủ chi, TTU sẽ bổ sung đủ để đáp ứng yêu cầu của qui trình tuyển sinh, bảo đảm tuyển đúng đối tượng một cách khách quan.

Nguồn Đại học Tân Tạo

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh riêng Đại học Tân Tạo năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH