Cao đẳng Lạc Việt thông báo đề án tuyển sinh năm 2015

Trường CĐ Lạc Việt tuyển sinh năm 2015 theo 2 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Chỉ tiêu 40%, Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/THBT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Chỉ tiêu 60%.

  I.    PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LẠC VIỆT 2015

1.    Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, môn xét tuyển.

1.1 Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh

- Năm 2015, Trường Cao đẳng Lạc Việt tuyển sinh các ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 460

Cụ thể chỉ tiêu các ngành:

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Tài chính - Ngân hàng

C340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80
Quản trị kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
160
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Hệ thống thông tin quản lý

C340405 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Hoá học
-Toán, Ngữ văn, Vật lí
100


- Năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ việc phân theo các khối thi. Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lựa chọn các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (các thứ tiếng), Vật lý, Hóa học, Sinh học; Trường Cao đẳng Lạc Việt quy định các môn tổ hợp xét tuyển, cụ thể:

1.2 Các môn xét tuyển

BẢNG 1: QUY ĐỊNH CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

STT

Tổ hợp môn

Môn xét tuyển

1

Tổ hợp môn số 1

Toán – Vật lý – Hóa học

2

Tổ hợp môn số 2

Toán – Vật lý – Ngoại ngữ

3

Tổ hợp môn số 3

Toán – Hóa học – Sinh học

4

Tổ hợp môn số 4

Toán – Hóa học – Ngoại ngữ

5

Tổ hợp môn số 5

Toán – Ngữ văn – Hóa học

6

Tổ hợp môn số 6

Toán – Ngữ văn – Vật lý

7

Tổ hợp môn số 7

Toán – Ngữ văn – Ngoại ngữ

2.     Phương thức tuyển sinh:

Năm 2015, Trường Cao đẳng Lạc Việt tuyển sinh theo hình thức xét tuyển theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia. Chỉ tiêu 40%

+ Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/THBT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Chỉ tiêu 60%

2.1 Phương thức 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia (40%):

2.1.1 Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kế toán

C340301

1, 2, 3, 7

2

Tài chính – Ngân hàng

C340201

1, 2, 3, 7

3

Quản trị kinh doanh

C340101

1, 3, 4, 7

4

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

1, 2, 5, 6

2.1.2 Tiêu chí xét tuyển:

Trường Cao đẳng Lạc Việt xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia từ năm 2015, căn cứ vào:

+ Xét tuyển các thí sinh dự thi ở các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.

+ Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định trở lên.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 03 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GDĐT).

- Trường không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản, không nhân hệ số của 3 môn thi. Khi nào Bộ công bố ngưỡng điểm tối thiểu từng môn thi, Trường sẽ thông báo điểm xét tuyển cụ thể của Trường.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ. Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại Trường THPT, các sở GD&ĐT hoặc nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Lạc Việt. Thời gian nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển sau khi có điểm thi THPT quốc gia.

- Vùng tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

- Việc xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

2.2 Phương thức 2:  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (60%) :

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Lạc Việt dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT, có 02 hình thức xét tuyển, như sau:

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 05 học kỳ ở bậc THPT.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT.

2.2.1 Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 05 học kỳ đầu ở bậc THPT. Chỉ tiêu 30%

a. Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kế toán

C340301

1, 2, 3, 7

2

Tài chính – Ngân hàng

C340201

1, 2, 3, 7

3

Quản trị kinh doanh

C340101

1, 3, 4, 7

4

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

1, 2, 5, 6

b. Tiêu chí xét tuyển:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

+ Tốt nghiệp THPT/THBT;

+ Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển trong 05 học kỳ (02 học kỳ lớp 10, 02 học kỳ lớp 11 và học kỳ 01 lớp 12) phải đạt 5.5 điểm trở lên.

- Nguyên tắc xác định điểm trúng tuyển: Trường sẽ tổng hợp kết quả học tập của thí sinh đăng ký xét tuyển, chế độ ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Trường.

- Người trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với người đã được thông báo trúng tuyển, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

2.2.2 Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT. Chỉ tiêu 30%

a. Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kế toán

C340301

1, 2, 3, 7

2

Tài chính – Ngân hàng

C340201

1, 2, 3, 7

3

Quản trị kinh doanh

C340101

1, 3, 4, 7

4

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

1, 2, 5, 6

b. Tiêu chí xét tuyển:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

+ Tốt nghiệp THPT/THBT;

+ Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển trong năm học lớp 12 (học kỳ 1, học kỳ 2 của lớp 12 ) phải đạt 5.5 điểm trở lên.

- Nguyên tắc xác định điểm trúng tuyển: Trường sẽ tổng hợp kết quả học tập của thí sinh đăng ký xét tuyển, chế độ ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Trường.

- Người trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với người đã được thông báo trúng tuyển, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

2.3 Lịch tuyển sinh của Trường:

 2.3.1 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường sẽ được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.                                                             

 2.3.2 Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông:

a) Đợt 1:

- Nhận hồ sơ, xét tuyển: từ ngày 16/3/2015 đến ngày 17/7/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 18/7/2015.

Đối với các thí sinh chưa dự thí tốt nghiệp THPT/THBT sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo chứng thực) sau.

b) Đợt 2:

- Nhận hồ sơ, xét tuyển: từ ngày 18/7/2015 đến 14/8/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 15/8/2015.

c) Đợt 3:

- Nhận hồ sơ, xét tuyển: từ ngày 15/8/2015 đến 18/9/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 19/9/2015.

d) Đợt 4:

- Nhận hồ sơ, xét tuyển: từ ngày 19/9/2015 đến 25/11/2015.

- Công bố kết quả xét tuyển: từ ngày 26/11/2015.

2.4 Hồ sơ xét tuyển

- Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Cao đẳng Lạc Việt.

- Bản photo chứng thực học bạ THPT/THBT.

- Bản photo chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT chính thức hoặc tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2015. (Những thi sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPT sẽ bổ sung sau)

- Bản photo chứng thực các giấy tờ thuộc diện ưu tiện ( nếu có ).

- 04 ảnh cỡ 3x4, mới chụp trong 6 tháng trở lại.

Thí sinh có thể cùng một lúc nộp hồ sơ xin xét tuyển nhiều ngành.

Phiếu xét tuyển: được đăng tải trên Website của Trường Cao đẳng Lạc Việt. ( www.lvc.edu.vn )

2.5 Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ

2.5.1 Hình thức

- Nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh của Trường.

- Gửi qua đường bưu điện.

2.5.2 Địa điểm nộp hồ sơ :

- Ban Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Lạc Việt

- Địa chỉ: 42-46 Phan Chu Trinh, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

2.6 Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Đối tượng và khu vực ưu tiên tuyển sinh được xác định theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng như sau:

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, chế độ ưu tiên theo đối tượng và khu vực được áp dụng theo Qui chế Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT, chế độ ưu tiên theo đối tượng và khu vực chỉ được áp dụng đối với thí sinh có kết quả học tập đạt điểm sàn đăng ký xét tuyển được xác định trong Mục 2.2

2.7 Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo qui định hiện hành của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. 

Nguồn Cao đẳng Lạc Việt

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Cao đẳng Lạc Việt thông báo đề án tuyển sinh năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH