Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng công nghiệp Việt Đức năm 2015

Bộ GD&ĐT đã công bố đề án tuyến sinh riêng năm 2015 của Cao đẳng công nghiệp Việt Đức. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

1. Phương thức tuyển sinh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức xây dựng 02 phương thức tuyển sinh để tuyển đủ chỉ tiêu được giao trong năm 2015 (gồm 1000 chỉ tiêu Cao đẳng chính quy):

- Phương thức 1Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường Đại học và Cao đẳng chủ trì;

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc THPT hệ giáo dục thường xuyên dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

1.1. Phương thức 1

          Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường Đại học và Cao đẳng chủ trì.

a. Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của Bộ GD-ĐT các khối: A, A1, D1. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT năm 2015;

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tuyển khoảng 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 07 ngành học đã công bố.

b. Lịch tuyển sinh của trường

Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.   

c. Phương thức đăng ký của thí sinh

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Tổ tuyển sinh-Tư vấn và Hỗ trợ HSSV của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức hoặc gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện. Địa chỉ: Phường Thắng Lợi - thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên (Điện thoại: 02806.267.116 hoặc 0917.535.968; 0986.936.315;  Email: bants.ccv@moet.edu.vn).

d. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

 Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm để xét tuyển.

e. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

1.2. Phương thức 2

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc học THPT hoặc THPT hệ giáo dục thường xuyên.

a. Tiêu chí xét tuyển

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc THPT hệ giáo dục thường xuyên;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm ở năm học lớp 12 được xếp loại Khá trở lên;

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình các môn theo khối thi của ngành đăng ký xét tuyển trong 5 học kỳ (gồm: Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) đạt 16,5 điểm trở lên.

* Công thức xác định điểm xét tuyển

                             ĐXT =  De an tuyen sinh rieng Cao dang cong nghiep Viet Duc nam 2015 điểm                 (3.1)

                                       De an tuyen sinh rieng Cao dang cong nghiep Viet Duc nam 2015                                    (3.2)

Trong đó:

       Mi:                 Là điểm trung bình môn tham gia xét tuyển theo khối thi;

       Mi, j:              Là điểm môn tham gia xét tuyển thứ i ở học kỳ j;

       j =1,2,3,4,5 tương ứng với học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

* Công thức xác định điểm trúng tuyển

ĐTT = ĐXT  + ĐƯT                             (3.3)

  Trong đó:

            ĐTT : Là điểm trúng tuyển;

            ĐXT: Là điểm xét tuyển, tính theo công thức  (3.1);

            ĐƯT: Là điểm ưu tiên theo khu vực và theo nhóm đối tượng được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Công thức (3.3) được dùng để xác định số lượng thí sinh trúng tuyển theo quy định của trường. Tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức tuyển khoảng 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 07 ngành học đã công bố.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 1000

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
 
C510201 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
300
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
 
C510301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
250
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
-Toán, Văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
100
Kế toán

C340301 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
-Toán, Văn, Anh
150
Công nghệ Hàn

C510503 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203 -Toán, Lý, Hoá
-Toán, Lý, Tiếng Anh
50


b. Lịch tuyển sinh của trường

Thời gian đăng ký và xét tuyển từ 20/7/2015 đến 30/10/2015:

+ Đợt 1: Từ 20/07/2015  đến  20/08/2015;

+ Đợt 2: Từ 21/08/2015  đến  20/09/2015;

+ Đợt 3: Từ 21/09/2015  đến  30/10/2015.

c. Phương thức đăng ký của thí sinh

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Tổ tuyển sinh-Tư vấn và Hỗ trợ HSSV của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức hoặc gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện.

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi - thị xã Sông Công – tỉnh Thái Nguyên (Điện thoại: 02806.267.116 hoặc 0917.535.968; 0986.936.315;  Email: bants.ccv@moet.edu.vn).

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu tại Phụ lục VI;

+ Học bạ THPT (phô tô công chứng);

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận.

d. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

 Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm để xét tuyển.

e. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

1.3. Đối với học sinh thi liên thông từ TCCN lên Cao đẳng

Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng công nghiệp Việt Đức năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH