Cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT tỉnh Tiền Giang 2016

Tỉnh Tiền Giang công bố cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

 Thi vào lớp 10 công lập:

1. Hình thức thi : Tự luận

2. Thời gian làm bài: 120 phút

3. Nội dung ôn tập:

Cần lưu ý các vấn đề sau:

A. Đại số:

- Tính giá trị một biểu thức chứa căn bậc hai.

- Làm mất căn ở mẫu của biểu thức chứa căn bậc hai.

- Sử dụng hằng đẳng thức

- So sánh căn bậc hai.

- Giải phương trình chứa căn bậc hai dạng  ; .

- Rút gọn một biểu thức chứa căn bậc hai.

- Tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất.

- Viết các dạng phương trình đường thẳng: Qua 1 điểm và biết hệ số góc, qua 1 điểm và biết tung độ gốc, qua 2 điểm, qua 1 điểm và song song với một đường thẳng cho trước.

- Vẽ đồ thị đường thẳng: y = ax ; y = ax +b; y = b ; x = a.

- Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng, phương pháp thế.

- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

  - Giải phương trình bậc hai, qui về bậc hai .

  - Vẽ đồ thị parabol  y = ax2.

  - Bài toán về sự tương giao giữa đường thẳng và parabol.

  - Định lý Viét và các hệ thức đối xứng giữa các nghiệm.

 - Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.

* Chú ý: công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

 

B. Hình học:

- Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

- Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

- Tính giá trị của biểu thức có tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

- Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.

- Chứng minh các điểm cùng nằm trên một đường tròn.      

- Góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

- Góc ở tâm.

- Góc có đỉnh bên trong và bên ngoài đường tròn.

- Tứ giác nội tiếp.

- Độ dài cung.

- Tính diện tích hình tròn.

- Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi các cung và dây cung trong một hình tròn.

- Tính diện tích, thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.

4. Cấu trúc đề thi: gồm 5 bài toán

Bài 1: Căn bậc hai, đường thẳng, phương trình, hệ phương trình, định lí Viét.

Bài 2:  Bài toán về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, sự tương giao.

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình bậc hai. (Không giới hạn phương pháp giải).

* Chú ý: Các dạng toán chuyển động, năng suất, hình học, số học.

Bài 4: Hình học phẳng.

Bài 5: Hình học không gian.

 Thi vào lớp 10 chuyên Toán, Tin:

1. Hình thức thi : Tự luận

2. Thời gian làm bài: 150 phút

3. Nội dung ôn tập: (chuyên toán và chuyên tin)

3.1. Số học: Chỉ cho các dạng toán đơn giản về số chính phương, chia hết.

3.2. Đại số: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình đại số lớp 9.

3.3. Hình học: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình Hình học lớp 9.

 4. Cấu trúc đề thi: gồm 4 bài toán

 

          Bài 1 (3,0 điểm): Đại số

a)     Căn thức;

b)    Phương trình;

c)     Hệ phương trình (không có tham số).

          Bài 2 (3,0 điểm): Đại số

a)     Đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai, sự tương giao;

b)    + Phương trình bậc hai và định lí Viet.

+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số.

Bài 3  (1,0 điểm): Số học

          + Chia hết  hoặc số chính phương.

Bài 4 (3,0 điểm): Hình học

a)     Câu hỏi cơ bản;

b)    Câu hỏi dẫn để học sinh chuẩn bị kiến thức nền làm câu hỏi khó;

c)     Câu hỏi khó.

+ Kiến thức: Chỉ cho các dạng toán nâng cao bám sát chương trình Hình học lớp 9.

 

Tuyensinh247.com- Theo Sở GDDT Tiền Giang

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Cấu trúc đề thi môn Toán vào lớp 10 trường THPT tỉnh Tiền Giang 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247