Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc tế miền Đông năm 2015

Năm 2015, Đại học quốc tế miền Đông tuyển sinh 1500 chỉ tiêu cho hệ Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:

STT

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị du lịch - nhà hàng -khách sạn).

D340101

400

 2

Kỹ thuật Điện, Điện tử

D520201

80

 3

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

D520216

80

 4

Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

80

5

Truyền thông và

mạng máy tính

D480102

80

6

Kỹ thuật phần mềm

D480103

80

7

Điều dưỡng

D720501

200

 

Các ngành đào

tạo cao đẳng

 

500

1

Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị du lịch - nhà hàng -khách sạn).

C340101

160

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

60

3

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

C510303

60

4

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

60

6

Điều dưỡng

C720501

100

 Nguồn: Đại học quốc tế miền Đông

 

2 bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc tế miền Đông năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!