Đề án tuyển sinh riêng Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2015

Trường Đại học Quốc tế miền Đông thông báo đề án tuyển sinh riêng năm 2015, trường cũng công bố tổ hợp môn thi xét tuyển cho từng ngành, cụ thể như sau:

I. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển. Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển như sau:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc Trung học phổ thông.

1. Vùng tuyển sinh và kỳ tuyển sinh của Trường.

1.1 Vùng tuyển sinh

Trường tuyển sinh trong cả nước.

1.2 Kỳ tuyển sinh

Trường đào tạo theo học chế tín chỉ, trong mỗi niên khóa có thể xét tuyển sinh tối đa 2 kỳ:

-         Kỳ I là kỳ tuyển sinh chính, khai giảng vào cuối tháng 9 hằng năm.

-         Kỳ II là kỳ tuyển sinh phụ, khai giảng khoảng cuối tháng 3 hằng năm.

 Tùy theo tình hình, Trường quyết định cụ thể số kỳ tuyển sinh trong năm.

2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.

2.1. Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Thí sinh thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức;

b) Kết quả thi của thí sinh đáp ứng các tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ quy định.

c) Kết quả của 3 môn thi do thí sinh tự chọn, theo kết quả trong kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH;

d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện hành theo đối tượng và khu vực của Bộ;

e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường. 

Bảng (1): Các ngành đào tạo của Trường theo các tổ hợp 3 môn xét tuyển

S

TT

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn thi xét tuyển

Ngôn ngữ đào tạo

1

Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị du lịch - nhà hàng -khách sạn).

D340101

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Anh (trừ các môn Chính trị, Quân sự, Pháp luật). SV học tiếng Anh trong năm đầu tiên để đủ khả năng tiếng Anh học các môn cơ bản - cơ sở - chuyên ngành từ năm 2.

 2

Kỹ thuật Điện, Điện tử

D520201

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

 3

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

D520216

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

 4

Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

5

Truyền thông và

mạng máy tính

D480102

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

6

Kỹ thuật phần mềm

D480103

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

7

Điều dưỡng

D720501

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

 

Các ngành đào

tạo cao đẳng

 

 

 

1

Quản trị kinh doanh (các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị du lịch - nhà hàng -khách sạn).

C340101

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Anh(trừ các môn Chính trị, Quân sự, Pháp luật). SV học tiếng Anh trong năm đầu tiên để đủ khả năng tiếng Anh học các môn cơ bản - cơ sở - chuyên ngành từ năm 2.

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

3

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

C510303

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

4

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

5

Truyền thông và

mạng máy tính

C480102

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

6

Điều dưỡng

C720501

(Toán, Văn, Anh); (Toán, Lý, Hóa); (Toán, Lý, Anh);

(Toán, Hóa, Sinh).

Đào tạo bằng tiếng Việt. SV học tăng cường tiếng Anh từ năm đầu tiên để đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp.

 

Nguyên tắc chọn 4 tổ hợp xét tuyển năm 2015:

Trong năm tuyển sinh 2015, Trường chọn 4 tổ hợp xét tuyển cho mọi ngành đào tạo của Trường theo các nguyên tắc:

- Tạo thời gian chuyển tiếp cho học sinh THPT đã học và tích lũy kiến thức theo quy định về khối thi trong tuyển sinh ĐH từ 2014 về trước;

- Về cơ bản, thấy rằng chương trình THPT cung cấp cho mọi học sinh nền tảng tư duy và các kiến thức căn bản như nhau về các môn học;

- Mọi tổ hợp đều có môn Toán bảo đảm nền tảng tư duy và công cụ Toán;

- Chương trình đào tạo của Trường giảng dạy đầy đủ các khối kiến thức giáo dục đại cương để sinh viên học tốt khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Tạo điều kiện cho SV trúng tuyển vào Trường có cơ hội chuyển đổi ngành học theo khả năng, điều kiện và sở thích.

2.2 Chỉ tiêu xét tuyển:

Hằng năm Trường dự kiến dành khoảng 60% trong tổng chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.

2.3 Điều kiện, nguyên tắc xét tuyển bảo đảm chất lượng đầu vào:

a) Thí sinh có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

b) Thí sinh tự chọn 1 tổ hợp gồm kết quả 3 môn thi - trong kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH - phù hợp với các tổ hợp tuyển sinh do Trường quy định để nộp đơn xét tuyển;

c) Điểm trúng tuyển không nhân hệ số;

d) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;

e) Điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển của đợt xét tuyển trước;

f) Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp các thí sinh có cùng điểm chuẩn xét tuyển tối thiểu, để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh; Trường sẽ so sánh tiêu chí điểm thi môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia năm hiện hành để chọn lựa thí sinh có điểm Toán cao hơn; nếu điểm môn Toán lại bằng nhau, thì tiếp tục so sánh tiêu chí tổng điểm 4 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm hiện hành để chọn lựa thí sinh có tổng điểm cao hơn.

3. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc Trung học phổ thông.

3.1. Tiêu chí xét tuyển

Việc xét tuyển sinh dựa vào các tiêu chí sau:

a) Đối với bậc đại học:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12;

- Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển;

- Hạnh kiểm.

b) Đối với bậc cao đẳng:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12;

- Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển;

- Hạnh kiểm.

3.2. Chỉ tiêu xét tuyển

Hằng năm Trường dự kiến dành khoảng 40% trong tổng chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT.

3.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để bảo đảm chất lượng đầu vào

Điều kiện cần để xin xét tuyển:

a) Đối với bậc đại học:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12 đạt từ 6 điểm trở lên;

- Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển đạt từ 18 trở lên;

- Hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

b) Đối với bậc cao đẳng:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm các môn lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên;

- Tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổ hợp môn xin xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên;

- Hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

 c) Nguyên tắc xét tuyển:

Lập danh sách:

Các thí sinh đạt điều kiện điểm trung bình các môn cả năm lớp 12 và hạnh kiểm khá, có tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 thuộc tổ hợp xin xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) được cộng vào tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 thuộc tổ hợp xin xét tuyển.

Từ danh sách này, Trường chọn xét các thí sinh có điểm từ cao xuống thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

Trường hợp các thí sinh có cùng điểm chuẩn xét tuyển tối thiểu, để không vượt chỉ tiêu tuyển sinh; Trường sẽ so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm của môn Toán lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm Toán cao hơn; nếu điểm môn Toán lại bằng nhau, thì tiếp tục so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm các môn lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm trung bình cả năm các môn cao hơn.

4. Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên

a) Chuẩn đầu ra từ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.

Mục tiêu:

- Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, giúp cho các em có thể học cao hơn và có khả năng tiếp cận nghiên cứu sâu, rộng hơn về chuyên môn và các lĩnh vực khác.

- Đào tạo theo yêu cầu của các doanh nghiệp và hội nhập quốc tế  - đây cũng góp phần cho sự hiện đại hoá của đất nước.

Chương trình đào tạo tiếng Anh bao gồm 5 cấp độ và được dạy tuỳ thuộc vào kiến thức tiếng Anh hiện có của sinh viên:

*  Cấp độ 1 dành cho các sinh viên chưa đạt hoặc đạt kiến thức sơ cấp tiếng Anh. Chương trình bao gồm từ 200 - 240 giờ trên lớp với các giáo viên bản ngữ.

* Cấp độ 2 dành cho các sinh viên đạt kiến thức sơ trung cấp của tiếng Anh.  Chương trình bao gồm 200 giờ học tiếng Anh với các giáo viên bản ngữ.

* Cấp độ 3 dành cho các SV đạt kiến thức tiếng Anh trình độ trung cấp. Chương trình bao gồm 200 giờ học tiếng Anh với các giáo viên bản ngữ.

* Cấp độ 4 dành cho các SV đạt kiến thức tiếng Anh trình độ cao trung cấp. Chương trình bao gồm 200 giờ học tiếng Anh với các  giáo viên bản ngữ. SV đạt hết cấp độ 4, trình độ sử dụng ngoại ngữ tương đương IELTS 5.0 - 6.0.

* Cấp độ 5 dành cho các SV đạt kiến thức tiếng Anh trình độ cao cấp. Trong 220 giờ với các giảng viên bản ngữ SV sẽ được tiếp cận với tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS.

Ngoài chương trình học tiếng Anh, Trường còn tổ chức các lớp đối thoại tiếng Anh, trung tâm phát triển kỹ năng viết tiếng Anh do các giảng viên bản ngữ hỗ trợ.

b) Kết quả của việc đào tạo tiếng Anh cho các SV tại EIU. 

Việc áp dụng lộ trình đào tạo tiếng Anh nói trên đã đạt được kết quả rất tốt trong 3 khóa đào tạo đầu tiên 2011-2012-2013: thống kê sau 1 năm học có 57% sinh viên đạt được trình độ IELTS 5.0 và 43% đạt 6.0 trở lên, trong đó đặc biệt có vài sinh viên đạt 7.0/7.5/8.0 IELTS; Thực tế đó chứng tỏ hầu hết các sinh viên đều có thể đáp ứng tốt, với chương trình chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh và đó cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa thành công cho các em sau khi tốt nghiệp, ở bất cứ môi trường công việc nào.

II. Đăng ký xét tuyển, nộp hồ sơ và quy trình xét tuyển

1. Quy định về hồ sơ đăng kí xét tuyển

1.1 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+       Đơn xét tuyển ghi rõ tổ hợp thi, ngành, mã ngành học theo mẫu trong bộ hồ sơ do Bộ phát hành.

Lưu ý: Thí sinh cần ghi đầy đủ và chính xác địa chỉ liên lạc, điện thoại cố định, điện thoại di động và e-mail (nếu có).

+       Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 (bản gốc).

+       Các giấy chứng nhận ưu tiên, nếu có (bản sao chứng thực).

+       1 phong bì có dán tem và 4 tấm hình thẻ khổ 4x6, chụp không quá 6 tháng, ghi tên và ngày sinh ở mặt sau; mặt ngoài phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc gồm số điện thoại liên lạc; địa chỉ liên lạc: số nhà, tên đường, phường (xã), quận (huyện), Thành phố (Tỉnh) của thí sinh.

- Sau khi nộp hồ sơ thí sinh nên thường xuyên truy cập chuyên mục Tuyển sinh trên trang www.eiu.edu.vn để cập nhật thông tin xét tuyển.

1.2 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc Trung học phổ thông.

Hồ sơ đăng kí xét tuyển gồm:

+       Đơn xét tuyển ghi rõ tổ hợp thi, ngành, mã ngành học theo mẫu trong bộ hồ sơ do Bộ phát hành.

Lưu ý: Thí sinh cần ghi đầy đủ và chính xác địa chỉ liên lạc, điện thoại cố định, điện thoại di động và e-mail (nếu có).

+       Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản sao chứng thực-so bản chính khi làm thủ tục nhập học);

+       Học bạ lớp 12 phổ thông (bản sao chứng thực - so bản chính khi làm thủ tục nhập học);

+       Các giấy chứng nhận ưu tiên, nếu có (bản sao chứng thực);

+       1 phong bì có dán tem và 4 tấm hình thẻ khổ 4x6, chụp không quá 6 tháng, ghi tên và ngày sinh ở mặt sau; mặt ngoài phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc gồm số điện thoại liên lạc; địa chỉ liên lạc: số nhà, tên đường, phường (xã), quận (huyện), Thành phố (Tỉnh) của thí sinh.

Sau khi nộp hồ sơ thí sinh nên thường xuyên truy cập chuyên mục Tuyển sinh trên trang www.eiu.edu.vn để cập nhật thông tin xét tuyển.

2. Quy trình đăng kí, nộp hồ sơ và xét tuyển

2.1 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi ĐH do Bộ tổ chức.

a) Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng kí xét tuyển

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học - cao đẳng theo mẫu Bộ ban hành: Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ xét tuyển

- Trong thời hạn quy định của Trường, thí sinh có thể nộp: hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua bưu điện chuyển phát nhanh căn cứ dấu bưu điện ngày gởi hoặc nộp trực tiếp tại trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

- Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT tại Trường.

Bước 3:

Khi hết thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xem xét kết quả điểm thi của thí sinh (đã cộng điểm ưu tiên theo quy định) để quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

b) Thời gian xét tuyển sinh:

Sau khi Bộ ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy 2015, Trường sẽ báo cáo Bộ và cho công bố cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng

2.2 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT theo kết quả học tập trong học bạ bậc Trung học phổ thông.

a) Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng kí xét tuyển

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học - cao đẳng cùng với Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ ban hành. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Trường phù hợp và quy chế tuyển sinh hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ xét tuyển

- Trong thời hạn quy định của Trường, thí sinh có thể nộp: hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua bưu điện chuyển phát nhanh căn cứ dấu bưu điện ngày gởi hoặc nộp trực tiếp tại trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

- Nếu không trúng tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT đã nộp, thí sinh được quyền rút hồ sơ ĐKXT tại Trường.

Bước 3:

Hết thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên và quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bước 4:

Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

b) Thời gian xét tuyển sinh:

Kỳ I: Khai giảng cuối tháng 9 hằng năm

   * Đợt 1 - Kỳ I:

- Nhận hồ sơ xét tuyển từ khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia đến hết ngày 31/7 hằng năm, công bố kết quả trúng tuyển ngày 05/8 hằng năm.

   * Đợt 2 - Kỳ I: Nếu còn chỉ tiêu

- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 kỳ I từ 01/8 đến 30/8 hằng năm công bố kết quả trúng tuyển ngày 5/9 hằng năm.

Kỳ II: Khai giảng khoảng cuối tháng 3 hằng năm

- Nhận hồ sơ xét tuyển từ 2/1 đến hết ngày 15/3 và công bố kết quả trúng tuyển ngày 20/3 hằng năm.

3. Nơi nhận hồ sơ xét tuyển

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Phòng Đào tạo

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

ĐT: (0650) 2220341, (0650) 2220342;

Xem thêm: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học quốc tế miền Đông năm 2015

Nguồn Đại học Quốc tế Miền Đông

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

3 bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH