Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Kế Toán năm 2013

Tham khảo chi tiết thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại Học Tài Chính Kế Toán Quảng Ngãi năm 2013.

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường năm 2013 cụ thể như sau:

1.1. Bậc đại học hệ chính quy

-   Trường Đại học Tài chính - Kế toán có 900 chỉ tiêu (cho cả 3 ngành) để xét tuyển bổ sung bậc đại học hệ chính quy năm 2013. Điểm tối thiểu để nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành như sau:

SỐ

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Khôi A

Khối AI

1

Quản trị kinh doanh

D340101

13

13

2

Tài chính-Ngân hàng

D340201

13

13

3

Kê toán

D340301

13

13

-  Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung là điểm thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không nhân hệ số, không có môn thi bị điểm liệt (0 điểm). Mức điểm trên đây áp dụng đối với HSPT - KV3; chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm.

1.2. Bậc cao đẳng hệ chính quy

-  Trường Đại học Tài chính-Kế toán có 450 chỉ tiêu (cho cả 4 ngành) để xét tuyển bổ sung bậc cao đẳng hệ chính quy năm 2013. Điểm tối thiểu để nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành như sau:

Số

TT

Tên ngành

Mã ngành

    

Điểm nhận hồ sơ xét tuyên

Điểm thi đại học

Điểm thi cao đăng

Khôi

A

Khôi

AI

Khôi

DI

Khôi

A

Khôi

AI

Khôi

DI

1

Quản trị kinh doanh

C340101

10

10

10

13

13

13

2

Tài chính-Ngân hàng

C340201

10

10

10

13

13

13

3

Kê toán

C340301

10

10

10

13

13

13

4

Hệ thông thông tin quản lý

C340405

10

10

10

13

13

13

-   Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung là điểm thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không nhân hệ số, không có môn thi bị điểm liệt (0 điểm). Mức điểm trên đây áp dụng đôi với HSPT - KV3; chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là 0,5 điểm.

2. Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy

-  Hồ sơ: Gồm Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 (bản có dấu đỗ) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ tiên lạc, số điện thọai.

-  Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/hồ sơ,

-    Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 21/8/2013 đến 17 giờ ngày 09/9/2013. Nhà trường chỉ giải quyết trả lại hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh (nếu có) trước ngày 30/8/2013.

-  Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về trường Đại học Tài chính-Kế toán qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên) hoặc nộp trực tiếp tại trường. Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

-   Căn cứ chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, nhà trường sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao đến điểm chuẩn trúng tuyển (chung cho các ngành đào tạo). Nhà trường sẽ gửi giấy báo cho thí sinh trúng tuyển để làm thủ tục nhập học vào ngày 14/9/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo, trường Đại học Tài chính-Kế toán. Điện thọai: 055.3845566,055.3845567; Wesite: www.tckt.edu.vn

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Kế Toán sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DKQ gửi 8712

Trong đó DKQ là Mã trường

 

Ngoài ra, bạn có thể tra cứu điểm nguyện vọng 2 của trường  năm 2013, 2012 và các năm trước tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-nguyen-vong-2/dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-DKQ.html

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Kế Toán năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247