Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2013

Ngày 10/8/2013 đã công bố chính thức điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2013. Đồng thời trường cũng thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường như sau

Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung vào trường năm 2013

I. Trình độ Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

30

- Thông tin học ( Khối C,D1)

D320201

10

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) Khối C,D1

D320305

30

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) ( Khối C,D1)

D220340

40

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

 

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS ( Khối C,D1)

 

10

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS (khối R)

 

10

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

 

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình ( khối C,D1)

 

60

- Ngành Việt Nam học

D220113

 

+ Chuyên ngành Hướng dẫn  du lịch quốc tế (khối D1)

A220113

40

II. Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

40

- Quản lý văn hóa ( Khối C,D1)

D220342

10

- Việt Nam học ( Khối C,D1)

D220113

40

II. Trình độ Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

 

Khối

 

Tổng chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

250

 

- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1

 

80

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

 

90

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1

 

80

C. Điều kiện nộp hồ sơ

 Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh chung Quốc gia có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành  

D. Hồ sơ xét tuyển

1. Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 có dấu đỏ của trường dự thi

2. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

3. Lệ phí xét tuyển : 15.000đ/ hồ sơ

4. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 08/09/2013.

Đăng ký nhận Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) VHH gửi 8712

Trong đó VHH là Mã trường

 

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247