Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Vinh năm 2013

Cụ thể điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển chi tiết cho từng mã ngành đào tạo của trường năm 2013 như sau:

 ĐIỂM NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 2)
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

STT

Tên ngành học

Khối

Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1

 

Ghi chú

Điểm chuẩn

Số

lượng

1

Sư­­ phạm Tin học

A

15.0

30

 

2

Sư­­ phạm Sinh học

B

15.0

20

 

3

Sư phạm Vật lý

A

15.0

10

 

4

Giáo dục Quốc phòng- An ninh

A

15.0

10

 

B

15.0

10

 

C

15.0

20

 

5

Giáo dục Chính trị

C

15.0

30

 

6

Sư­­ phạm Lịch sử

C

15.0

20

 

7

Sư phạm Địa lý

C

15.0

20

 

8

Quản lý giáo dục

A

13.0

10

 

C

14.0

20

 

D1

13.5

10

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

9

Công tác xã hội

C

14.0

60

 

10

Du lịch

C

14.0

40

 

D1

13.5

30

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

11

Văn học

C

14.0

30

 

12

Luật

A

15.0

50

 

A1

15.0

25

 

C

16.0

80

 

13

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

14.0

30

 

A1

14.0

20

 

14

QL Tài nguyên và môi trường

A

13.0

40

 

B

14.0

50

 

15

Khoa học Môi tr­­ường

B

14.0

50

 

16

Khuyến nông

A

13.0

20

 

B

14.0

30

 

17

­­Công nghệ thông tin

A

14.0

45

 

A1

14.0

20

 

18

Nuôi trồng thuỷ sản

A

13.0

30

 

B

14.0

35

 

19

Sinh học

B

14.0

40

 

20

Kỹ thuật điện tử truyền thông

A

14.0

30

 

A1

14.0

20

 

21

Sư­­ phạm Tiếng Anh

D1

21.0

20

Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên

22

Nông nghiệp

A

13.0

30

 

B

14.0

35

 

23

Kỹ thuật xây dựng

A

16.0

40

 

A1

16.0

20

 

24

Quản lý đất đai

A

13.0

35

 

B

14.0

40

 

25

Tài chính ngân hàng

A

15.0

60

 

A1

15.0

20

 

D1

15.0

25

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

26

Kế toán

A

17.0

45

 

A1

17.0

20

 

D1

17.0

20

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

27

Quản trị kinh doanh

A

15.0

40

 

A1

15.0

20

 

D1

15.0

20

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

28

Kinh tế đầu tư

A

15.0

45

 

A1

15.0

25

 

D1

15.0

20

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

29

Hoá học

A

13.0

20

 

30

Ngôn ngữ Anh

D1

20.0

60

Điểm môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 điểm trở lên

31

Chính trị học

C

14.0

35

 

32

Toán học

A

13.0

20

 

33

Khoa học máy tính

A

13.0

30

 

34

Kinh tế Nông nghiệp

A

13.0

20

 

B

14.0

30

 

D1

13.5

10

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

35

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A

14.0

40

 

A1

14.0

20

 

36

Quản lý văn hóa

A

13.0

30

 

C

14.0

50

 

D1

13.5

30

Điểm môn tiếng Anh không nhân hệ số

37

Luật Kinh tế

A

15.0

40

 

A1

15.0

20

 

C

15.0

60

 

38

Công nghệ kỹ thuật Điện

A

13.0

50

 

A1

13.0

30

 

39

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

14.0

80

 

Thí sinh, phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 2) trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện, không nạp hồ sơ gián tiếp qua trung gian khác.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Vinh sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) TDV gửi 8712

Trong đó TDV là Mã trường

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

3 bình luận: Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Vinh năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247