Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013 hệ GDTX của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013 hệ GDTX vào chiều 4/6/2013 ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013 hệ GDTX vào chiều 4/6/2013.

Download đáp án tại đây

 

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2013  hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/da-co-dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-van-he-gdtx-nam-2013-c28a10515.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Văn năm 2013 hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-van-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10483.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2013  hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-vat-ly-nam-2013-c28a9328.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Lý năm 2013 hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-vat-ly-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10489.html

Đăng ký nhận Đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013 chính xác 100% của Bộ GD&ĐT

Soạn tin: DATB(dấu cách) Monthi (dấu cách)Made gửi  8712

Gửi trực tiếp về điện thoại của bạn khi có đáp án.

Hệ GDTX

Môn Địa (hệ GDTX): DATB Dia gửi 8712

Môn Toán (hệ GDTX): DATB Toan1 gửi 8712

Môn Sinh (hệ GDTX): DATB Sinh1 813 gửi 8712 (các mã đề: 813, 473, 614, 329, 791, 215)

Môn Hóa (hệ GDTX): DATB Hoa1 716 gửi 8712 (các mã đề: 716, 273, 425, 531, 985, 364)

Môn Lý (hệ GDTX): DATB Ly1 716 gửi 8712 (các mã đề: 937, 641, 482, 318, 263, 758)

 

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2013 hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-hoa-nam-2013-c28a9125.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2013 hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-hoa-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10480.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Địa  năm 2013  hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-dia-ly-nam-2013-c28a9297.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2013 hệ GDTX  của bộ giáo dục và đào tạo

https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-dia-ly-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10487.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2013 hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-nam-2013-c28a9213.html
Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Sinh  năm 2013 hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo

https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-sinh-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10571.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2013 hệ GDTX của thầy cô giáo bộ môn
 
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-toan-nam-2013-he-gdtx-c28a10596.html

Đáp án Đề thi tốt nghiệp môn Toán  năm 2013 hệ GDTX của bộ giáo dục và đào tạo
https://thi.tuyensinh247.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-mon-toan-he-gdtx-nam-2013-cua-bo-gddt-c28a10481.html

 

Đăng ký nhận điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 sớm nhất Việt Nam

Soạn tin: TNI(dấu cách) têntỉnh (dấu cách) SBDgửi 8712

Lưu ý têntỉnh: Viết liền không dấu.

VD SBD của bạn là 1234 và thi tại Hà Nội soạn tin:

TNI hanoi 1234 gửi 8712

Theo thethaohangngay

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

Viết bình luận: Đã có đáp án đề thi tốt nghiệp năm 2013 hệ GDTX của Bộ GD&ĐT

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH