Đại Học Bình Dương thông báo điểm chuẩn NV2 và tiếp tục xét tuyển NV3

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 Trường Đại học Bình Dương thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 và điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 như sau:

1.  Nguyện vọng bổ sung đợt 1
Điểm trúng tuyển: theo điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thí sinh xem quy định điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 các khối)
Ngày nhập học: 16/09/2013
Thủ tục nhập họcthí sinh xem tại website: www.bdu.edu.vn

2.  Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: theo điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thí sinh xem quy định điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 các khối)
Ngày nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 17:00 ngày 30 tháng 9 năm 2013
Nơi nhận hồ sơ:phòng tuyển sinh trường Đại học Bình Dương số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3822058 – 3872074 – 3871503 – 3871601

QUY ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 2

TT Trình độ đào tạo Mã ngành Điểm TT NV bổ sung đợt 1 Điểm xét NV bổ sung đợt 2
A Trình độ đại học      
1

Công nghệ Thông tin

D480201 A: 13 A: 13
    Hệ thống thông tin A1: 13 A1: 13
    Công nghệ tri thức D1: 13,5 D1: 13,5
    Mạng máy tính    
    Công nghệ phần mềm    
2 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử D510301 A: 13 A: 13
    Tự động và rôbôt công nghiệp A1: 13 A1: 13
    Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo    
    Điện tử viễn thông    
    Điện dân dụng và công nghiệp    
3 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng D510102 A: 13 A: 13
    Dân dụng và công nghiệp A1: 13 A1: 13
    Cầu đường V: 12 V: 12
    Công trình ngầm    
4 Kiến trúc D580102 V: 12 V: 12
5 Công nghệ sinh học D420201 A: 13 A: 13
    Thực phẩm A1: 13 A1: 13
    Môi trường B: 14 B: 14
    Nông nghiệp ứng dụng    
6 Quản trị kinh doanh D340101 A: 13 A: 13
    Ngoại thương A1: 13 A1: 13
    Doanh nghiệp D1: 13,5 D1: 13,5
    Marketing    
7 Kế toán D340301 A: 13 A: 13
    Tổng hợp A1: 13 A1: 13
    Kiểm toán D1: 13,5 D1: 13,5
    Doanh nghiệp    
8 Tài chính ngân hàng D340201 A: 13 A: 13
A1: 13 A1: 13
D1: 13,5 D1: 13,5
9 Xã hội học D310301 A: 13 A: 13
A1: 13 A1: 13
C: 14 C: 14
D1: 13,5 D1: 13,5
10 Văn học D220330 A: 13 A: 13
A1: 13 A1: 13
C: 14 C: 14
D1: 13,5 D1: 13,5
11 Ngôn ngữ Anh D220201 A1: 13 A1: 13
    Thương mại & Văn phòng D1: 13,5 D1: 13,5
    Phiên dịch    
    Giảng dạy    
12 Việt Nam học D220113 A: 13 A: 13
A1: 13 A1: 13
C: 14 C: 14
D1: 13,5 D1: 13,5
13 Luật Kinh tế D380107 A: 13 A: 13
A1: 13 A1: 13
C: 14 C: 14
D1: 13,5 D1: 13,5
14 Giáo dục thể chất D140206 T: 12 T: 12
B Trình độ cao đẳng      
1 Công nghệ Thông tin C480201 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
D1: 10 D1: 10
2 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử C510301 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
3 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng C510102 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
V: 9 V: 9
4 Tiếng Anh C220201 A1: 10 A1: 10
D1: 10 D1: 10
5 Quản trị kinh doanh C340101 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
D1: 10 D1: 10
6 Tài chính ngân hàng C340201 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
D1: 10 D1: 10
7 Kế toán C340301 A: 10 A: 10
A1: 10 A1: 10
D1: 10 D1: 10


Lưu ý:

Điểm theo bảng trên được áp dụng cho thí sinh khu vực 3 và không có đối tượng ưu tiên. Trường hợp thí sinh có ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng khoản cách điểm trúng tuyển giữa các khu vực 0,5 điểm và khoản cách điểm trúng tuyển giữa các đối tượng là 1 điểm;

Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu;

Thí sinh không có điểm liệt (điểm không);

Thí sinh có hộ khẩu tại khu vực Tây Nam Bộ từ 3 năm trở lên, học liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực này điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển bổ sung tại Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau được ưu tiên thấp hơn quy định trên 1 điểm;

Tuyensinh247 Tổng hợp

6 bình luận: Đại Học Bình Dương thông báo điểm chuẩn NV2 và tiếp tục xét tuyển NV3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!