Đại học Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh năm 2015

Đại học Cần Thơ đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015 vào ngày 14/10/2014. Theo đó, trường xét tuyển từ kết quả thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.

 Phương án tuyển sinh năm 2015 Đại học Cần Thơ 

-   Phương thức tuyển sinh: xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.

-   Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

-   Điểm xét tuyển: được xác định từ kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp môn thi xét tuyển của ngành học.

-   Đối với ngành Giáo dục thể chất: Trường tổ chức thi môn Năng khiếu. Điểm môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển (Thí sinh không thi sơ tuyển nhưng phải đảm bảo sức khỏe và thể trạng: có sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên). Thông tin về việc tổ chức thi môn Năng khiếu được công bố tại Webiste của Trường: http://www.ctu.edu.vn.

-   Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành. Trường trang bị 1.000 máy tính công, sinh viên được sử dụng miễn phí 700 giờ máy tính trong suốt khóa học. Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng đại học và học tiếp các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ.

-   Đảm bảo nguồn tài liệu học tập.

-   Số chỗ ở trong ký túc xá: 5.000

-   Có nhiều học bổng dành cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và học bổng khuyến khích học tập.

-   Học phí: thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.

-   Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành. Nếu có nhiều được xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành.

-   Trường xét tuyển vào 2 chương trình tiên tiến:

*    Ngành Công nghệ sinh học hợp tác với Michigan State University – Hoa kỳ.

*    Ngành Nuôi trồng thủy sản hợp tác với Auburn University – Hoa kỳ.

*    Điều kiện xét tuyển vào chương trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và đã nhập học vào Trường. Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào do Trường tổ chức và điểm xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.

*    Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh trong học kỳ thứ nhất.

*    Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến.

-     Trường dự kiến dành 880 chỉ tiêu đào tạo đại học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

-   Khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển vào những ngành đào tạo tại Khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên thông tin về mã ngành xét tuyển là “Học tại Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Khu Hòa An.

-   Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

-   Thông tin tuyển sinh được thông báo và cập nhật tại Website: www.ctu.edu.vn 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TCT

 

 

8.600

Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3600 433

Fax: 0710 3838 474

Website: www.ctu.edu.vn

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Ngữ văn, Lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

60

Giáo dục Công  dân

 

D140204

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

60

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh, Năng khiếu

- Toán, Hóa, Năng khiếu

60

Sư phạm Toán học

 

D140209

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh


100

Sư phạm Vật lý

 

D140211

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

100

Sư phạm Hóa học

 

D140212

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán, Hóa, Sinh

80

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

60

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp

60

Sư phạm Địa lý

 

D140219

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Địa, Toán

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp

40

Sư phạm Tiếng Anh 

 

D140231

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Sư phạm Tiếng Pháp 

 

D140233

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh

- Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh

 

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

160

 

120

40

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

80

Triết học

 

D220301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

Văn học

 

D220330

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

100

Kinh tế 

 

D310101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hóa

100

Chính trị học

 

D310201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Thông tin học

 

D320201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

80

Quản trị kinh doanh  

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

140

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Marketing

 

D340115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

100

Kinh doanh quốc tế

 

D340120

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Kinh doanh thương mại

 

D340121

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

160

Kế toán

 

D340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Kiểm toán

 

D340302

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính

- Luật thương mại

- Luật tư pháp

 

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

300

 

100

100

100

Sinh học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Sinh học

- Vi sinh vật học

 

D420101

Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

Công nghệ sinh học

 

D420201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

160

Sinh học ứng dụng

 

D420203

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

60

Hóa học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Hóa học

- Hóa dược

 

D440112

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

Khoa học môi trường

 

D440301

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

Khoa học đất

 

D440306

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

80

Toán ứng dụng

 

D460112

Toán, Lý, Hóa;

60

Khoa học máy tính

 

D480101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Truyền thông và mạng máy tính 

 

D480102

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Hệ thống thông tin

 

D480104

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

120

80

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Quản lý công nghiệp

 

D510601

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật cơ khí

Gồm 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy

- Cơ khí chế biến

- Cơ khí giao thông

 

D520103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

240

 

100

70

70

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

D520114

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điện, điện tử

(chuyên ngành Kỹ thuật điện)

 

D520201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điện tử, truyền thông  

 

D520207

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật máy tính

 

D520214

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

Vật lý kỹ thuật

 

D520401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

180

Công nghệ chế biến thủy sản

 

D540105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

Kỹ thuật công trình xây dựng

Gồm 3 chuyên ngành:

- Xây dựng công trình thủy

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Xây dựng cầu đường

 

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

300

 

70

160

70

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

D580212

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Chăn nuôi

 

D620105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

120

Nông học

 

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Khoa học cây trồng

Gồm 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng

- Công nghệ giống cây trồng

 

D620110

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

 

100

80

Bảo vệ thực vật

 

D620112

Toán, Hóa, Sinh

160

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Phát triển nông thôn

 

D620116

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

Lâm sinh

 

D620205

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

80

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

160

Bệnh học thủy sản

 

D620302

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

80

Quản lý nguồn lợi thủy sản 

 

D620305

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

60

Thú y

Gồm 2 chuyên ngành:

- Thú y

- Dược thú y

 

D640101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

160

 

80

80

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

D850102

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Quản lý đất đai

 

D850103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

120

Các ngành đào tạo tại khu Hòa An – Tỉnh Hậu Giang

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Luật

(chuyên ngành Luật hành chính)

 

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

80

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

160

 

80

80

Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

 

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Nông học

(chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp)

 

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Phát triển nông thôn

(chuyên ngành Khuyến nông)

 

D620116

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh  

- Toán, Hóa, Sinh

80

 Nguồn: Đại học Cần Thơ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

11 bình luận: Đại học Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH