Đại học Công Nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1

Trường ĐH Công Nghệ đại học quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2014 đợt 1 với 125 chỉ tiêu, thi vào các ngày 12/4 và 13/4/2014.

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2014 ĐH CÔNG NGHỆ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI.

STT Chuyên ngành đào tạo Chỉ tiêu
1 Hệ thống thông tin 30
2 Khoa học máy tinh 10
3 Kỹ thuật phần mềm 30
4 Truyền dữ liệu và mạng máy tính 15
5 Kỹ thuật điện tử 20
6 Cơ kỹ thuật 10
7 Vật liệu và linh kiện Nanô 10
Tổng chỉ tiêu 125

II. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN

1. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

- Ngành Công nghệ Thông tin

Các chuyên ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, Kỹ thuật Phần mềm

- Ngành Hệ thống Thông tin: Chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Các môn thi tuyển ngành Công nghệ Thông tin và Hệ thống Thông tin:

- Môn thi cơ bản: Toán học rời rạc

- Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở

- Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Kỹ thuật điện tử số

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Ngành Cơ Kỹ thuật: Chuyên ngành Cơ Kỹ thuật

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Cơ học ứng dụng

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nanô

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn thi cơ sở: Khoa học Vật liệu Đại cương

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi;

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng kí dự thi;

- Các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ghi chú: Các thí sinh có Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội còn thời hạn sử dụng theo quy định vẫn được công nhận đủ điều kiện ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2014.

III. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

1. NGÀNH TUYỂN SINH

- Ngành Khoa học Máy tính: Chuyên ngành Khoa học Máy tính

Các môn thi tuyển:

+ Môn thi cơ bản: Toán học rời rạc

+ Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở

+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, ngoài ra còn phải:

- Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp hoặc tổ chức thẩm định. Các chứng chỉ này có giá trị trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày dự thi;

- Có cam kết tham gia khóa học theo hình thức tập trung.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

i. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

ii. Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

iii. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

iv. Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

V. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ

1. THỜI GIAN THI, PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian thi: các ngày 12 và 13/4/2014

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 22/01/2014 đến ngày 28/02/2014

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/02/2014 đến ngày 07/03/2014

2. LỆ PHÍ

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/thí sinh/hồ sơ

- Lệ phí dự thi: 360.000 đ/ thí sinh/ 3 môn thi

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7810

Email: TuyenSinhDHCN@vnu.edu.vn

Website: http://uet.vnu.edu.vn, mục Tuyển sinh.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công Nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh cao học năm 2014 đợt 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!