Đại học Đà Lạt xét tuyển Nguyện vọng 3 năm 2014

Trường Đại học Đà Lạt thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 năm 2014 với tổng 805 chỉ tiêu, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 1/10/2014.

Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học Đà Lạt năm 2014

STT

Tên ngành

ngành

Khối thi 

Chỉ tiêu cần tuyển

Điểm xét tuyển

1    

Toán học

D460101

A, A1

50

17

2    

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

30

14

3    

Vật lý học

D440102

A, A1

20

14

4    

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1

40

14

5    

Hóa học

D440112

A

35

14

6    

Sinh học

D420101

B

30

14

7    

Công nghệ sinh học

D420201

A, B

20

16

8    

Khoa học môi trường

D440301

A, B

35

14

9    

Nông học

D620109

B

40

14

10

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, B

40

14

11

Kế toán

D340301

A, A1

60

14

12

Xã hội học

D310301

C, D1

30

14

13

Văn hóa học

D220340

C, D1

30

14

14

Văn học

D220330

C

50

14

15

Lịch sử

D220310

C

45

14

16

Việt Nam học

D220113

C, D1

40

14

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C, D1

70

14

18

Công tác xã hội

D760101

C, D1

40

14

19

Đông phương học

D220213

C, D1

30

14

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

70

16

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014

- 1 phong bì đã dán tem ghi địa chỉ của thí sinh để trường gửi kết quả xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển : 30.000 đồng

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

Bắt đầu nhận hồ sơ từ 12/9/2014 đến 17 giờ ngày 1/10/2014

Ngày 2/10/2014 xét trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học

Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Văn phòng trường Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương – Đà Lạt – Lâm Đồng.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đại học Đà Lạt xét tuyển Nguyện vọng 3 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247